Wsparcie dla rolnictwa od KE – nawet 100 tys. euro na gospodarstwo!

Komisja Europejska ustaliła tymczasowe ramy pomocy w związku z epidemią COVID-19. W wyniku tych działań do polskich gospodarstw może trafić nawet po 100 tys euro. Wsparcie dla rolnictwa od KE to m.in. dodatkowa kasa w ramach dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, a także korzyści podatkowych. 

Wsparcie dla rolnictwa od KE możliwe dzięki nowym przepisom

Nowe przepisy unijne podane w komunikacie pozwalają krajom członkowskim udzielać pomocy finansowej, która:

,,(…) nie przekracza 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwa­kultury, lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej pro­duktów rolnych.”

Ponadto, oferowane wsparcie dla rolnictwa od KE to: ,,pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nieprzeniesieniem w części, lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

Warto wspomnieć, że kwota wsparcia 100 tys. euro jest niezależną pomocą nie wliczającą się do limitu de minimis. Wsparcie oferowane przez KE wypłacane będzie w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, bądź korzyści podatkowych.

Pomoc w postaci gwarancji kredytowych i subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek

Wsparcie dla rolnictwa od KE w tych dwóch formach należy udzielić najpóźniej do 31 grudnia 2020r. W obydwu przypadkach kwota pożyczki nie może przekroczyć:

  • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez beneficjenta
  • 25% łącznego obrotu beneficjenta w 2019 r.

Dodatkowo, okres gwarancji i obowiązywania umowy na pożyczkę ograniczono do 6 lat. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Wsparcie dla rolnictwa od KE z powodu koronawirusa

Polska będzie musiała do 31 grudnia br. przedstawić KE wykaz środków wprowadzonych w życie w ramach oferowanego wsparcia. Komisja Europejska chce w ten sposób zminimalizować negatywne skutki epidemii, dlatego prosi państwa członkowskie o jak najszybszy wybór form pomocy.
To nie jedyne wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, o wcześniejszych formach pomocy dla polskich rolników można przeczytać w naszym artykule.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *