Wsparcie dla zadłużonych gospodarstw – co zakłada nowa ustawa?

Resort rolnictwa zapowiada cztery nowe formy wsparcia dla producentów rolnych, którzy na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie mogą poradzić sobie ze spłatą kredytów. Rolnicy cieszą się z nowej ustawy, jednak założenia projektu budzą nadal wiele wątpliwości.

wsparcie zadłużonych gospodarstw

O wsparcie dla zadłużonych gospodarstw postulowało wiele organizacji rolniczych.

Większość rolników nie ma problemu ze spłatą pozaciąganych na różne inwestycje kredytów. Jednak z powodu klęsk, nieprzewidzianych zdarzeń losowych czy spadku opłacalności produkcji niektórzy producenci wpadli w kłopoty finansowe.

– Na wniosek organizacji rolniczych i rolników, przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad projektem ustawy pozwalającej na udzielenie pomocy rolnikom, którzy nie mogą regulować swoich zobowiązań – poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Cztery nowe formy pomocy

Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw jest już gotowy. Wsparcie przewidziane jest dla producentów rolnych, którzy prowadzą działalność przez okres co najmniej trzech lat przed utratą zdolności do obsługi zadłużenia.

Resort rolnictwa proponuje zadłużonym gospodarstwom rolnym:

  • Udzielane przez ARiMR:

– kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania

– pożyczki na spłatę zadłużenia

Warunkiem udzielenia tych form pomocy jest przedstawienie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. Musi być w nim określona kwota kredytu lub pożyczki niezbędnej do odzyskania płynności finansowej.

  • Udzielane przez KOWR:

– gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych

– przejęcie zadłużenia

W przypadku przekazania użytków rolnych w zamian za przejęcie zadłużenia dotychczasowi ich właściciele będą mieli pierwszeństwo przy ich dzierżawie i przy zakupie zasobów z własności Skarbu Państwa.

– Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego przez okres 20 lat nie będzie mógł sprzedać przejętych nieruchomości rolnych od zadłużonego producenta rolnego, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz tego producenta rolnego, na jego wniosek – podaje resort rolnictwa.

Wsparcie dla zadłużonych gospodarstw TAK, prowizja NIE

wsparcie dla zadłużonych gospodarstw

Wiktor Szmulewicz: Samorząd rolniczy cieszy fakt, że resort rolnictwa podjął się rozwiązania na drodze legislacyjnej problemu zadłużenia rolników.

fot. Renata Struzik, agrofakt.pl

Rolnicy patrzą na projekt nowej ustawy przychylnym okiem. Zdaniem KRIR, wprowadzenie tych zmian będzie miało z pewnością wpływ na poprawę płynności finansowej zadłużonych gospodarstw. Docelowo może się też przyczynić do wzrostu konkurencyjności polskich rolników na rynku Unii Europejskiej.

Wątpliwości budzą jednak dwie kwestie: pobieranie przez KOWR prowizji z tytułu udzielonej gwarancji (w wysokości 2% kwoty do zapłaty) oraz ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności KOWR poprzez nałożenie hipoteki na nieruchomości rolnej. – Wydaje się, że skoro głównym celem ustawy jest udzielenie pomocy w celu oddłużenie rolnika, to nieuzasadnionym jest nakładanie przez państwo prowizji za udzielenie gwarancji, w sytuacji gdy w zależności od przypadku kwota zobowiązań rolnika może być tak wysoka, iż niejednokrotnie może okazać się, iż nie będzie on w stanie pokryć nawet tej kwoty – uważa Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Pomoc nie dla wszystkich?

KRIR zwraca też uwagę na inne problemy. – Projekt nie reguluje pomocy dla grup producenckich czy gospodarstw postawionych w stan likwidacji czy upadłości. Wątpliwości budzi, czy nie okaże się, że pomoc nie będzie rzeczywiście udzielana rolnikom, którzy są zadłużeni i potrzebują pomocy z uwagi na to, że banki nie będą pomagać rolnikom ze względu na BIK (spowodowany właśnie niepłaceniem w terminie rat z powodu problemów finansowych) – twierdzi Wiktor Szmulewicz.

Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw musi zostać jeszcze zaakceptowany przez rząd i posłów. Ministerstwo rolnictwa przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie w połowie roku.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *