Wsparcie na zalesienie 2020 – nabór już od 1 czerwca!

Wnioski o wsparcie na zalesienie 2020 rolnicy mogą złożyć już w przyszłym tygodniu. Właśnie wtedy rusza nabór na specjalną premię, którą można wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z zalesieniem. Stawki płatności w ramach tej inwestycji uzależniono np. od rodzaju terenu na którym przeprowadzimy zalesienie.

Kto może otrzymać wsparcie na zalesienie 2020?

Pomoc finansową na zalesienie terenu otrzyma rolnik, który posiada numer identyfikacyjny (numer EP) nadany przez ARiMR. Oprócz tego, beneficjent musi zobowiązać się do:

  • wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia (jeśli jest to przewidziane to należy również wykonać ogrodzenie, lub zabezpieczenie drzewek)
  • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia; obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną

Zryczałtowana płatność jako wsparcie na zalesienie 2020

Wsparcie na zalesienie 2020 jest jednorazową płatnością z tytułu poniesionych kosztów na wykonanie zalesienia. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć także na ogrodzenie, bądź ewentualne zabezpieczenie drzewek 3 palikami w przeliczeniu na ha gruntów. Pomoc na zalesienie wypłaca się w pierwszym roku zalesienia. Warto również dodać, że wsparcie na zalesienie przyznaje się rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Wysokość stawki pomocy zależy od terenu na którym przeprowadzimy inwestycję

Stawki płatności w tym przypadku uzależniono od tego, czy inwestycję wykonujemy np. na terenie o korzystnych warunkach, czy na gruntach o nachyleniu, lub gruntach erozyjnych. Wysokość otrzymanej płatności zależy również od tego, czy do zalesienia wykorzystujemy sadzonki drzew liściastych, czy iglastych. Szczegółowy wykaz wysokości stawek płatności dostępny jest na stronie ARiMR.

Wymagany dokument to m.in. plan zalesienia

Wnioski o wsparcie na zalesienie 2020 można składać od 1 czerwca do 31 lipca br. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię planu zalesienia potwierdzoną przez nadleśniczego
  • pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli gruntów, jeżeli grunty są podmiotem współwłasności
  • pisemną zgodę małżonka na zalesienie gruntów, jeśli grunty stanowią własność małżonka rolnika
  • dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do zalesienia
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest ona wymagana)

Więcej o naborze w ramach wsparcia na zalesienie 2020 można przeczytać na stronie ARiMR, a także w artykule Zalesienie. Prezes ogłasza termin składania wniosków.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *