Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku

Kwestie dopłat i Wspólnej Polityki Rolnej to tematy, które dotyczą praktycznie każdego polskiego rolnika. Powoli zbliżamy się do końca roku, dlatego zaczynamy zastanawiać się jak będą wyglądały dopłaty w ostatnim roku programowania. Największe zainteresowanie budzi jednak Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Myślimy także, jak Komisja Europejska zaplanuje budżet dla polskiego rolnictwa na lata 2021 – 2027. 

Jak dzielone są dwa filary Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski?

 • Zagadnienie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku było przez nas poruszane kilkakrotnie. Przypomnijmy, jednak że WPR dzieli się na II filary. Pierwszy z nich skupia się wokół płatności bezpośrednich, które otrzymują rolnicy. Polska, jak również inne państwa członkowskie musi przeznaczyć 30 % krajowej puli dopłat bezpośrednich na płatności z tytułu zazieleniania. Dodatkowo, pozostałe 70 % musi zostać wykorzystane na płatności tzw. podstawowe. Oprócz tego, około 8 % przydziału z płatności bezpośrednich przeznaczane jest dla rolników prowadzących gospodarstwa od 3 do 30 ha. Nasz kraj na realizację płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 otrzymał 23,4 mld euro. 
 • Drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej opiera się na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację tego celu w latach 2014-2020 Polska otrzymała 8,7 mld euro. Powyższe środki finansowe państwa członkowskie mogą przeznaczyć na przykład na:
  transfer wiedzy
  – usługi doradcze
  – systemy jakości
  – inwestycje w środki trwałe
  – rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
dopłaty, Na ile pieniędzy możemy liczyć

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Na ile pieniędzy możemy liczyć?

Dokładniejsze zestawienie wydatków na WPR w odniesieniu do poszczególnych państw należących do UE można znaleźć tutaj.

Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. – czego możemy się spodziewać?

Dalszy kierunek rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej przedstawiono m.in w komunikacie
pt.,,Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” w którym czytamy, że WPR powinna wspierać dochody rolników i rentowność ich gospodarstw. Oprócz stałych obszarów objętych wsparciem Komisja Europejska zaproponowała także kilka kosmetycznych zmian w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej.

Należą do nich na przykład:

 • nowy sposób wdrażania WPR poprzez realizację Planów Strategicznych, dzięki któremu będą możliwe przesunięcia środków (do 15%) pomiędzy I i II filarem
 •  zwiększone działania skierowane w stronę klimatu i środowiska (co najmniej 30% krajowego przydziału środków trafi na ten cel) 
 • ekoprogramy zamiast obecnej płatności za zazielenienie 
 • płatność redystrybucyjną otrzymają przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 

Oprócz tego, środki finansowe z budżetu unijnego na lata 2021-2027 powinny przyczynić się do:

 • przyciągnięcia młodych rolników i ułatwienia rozwoju ich gospodarstw poprzez udzielenie płatności dla młodych rolników w ramach I filaru (w wysokości 2% w stosunku do całkowitej puli pieniędzy ze Wspólnej Polityki Rolnej)
 • dalszego, aczkolwiek znikomego zmniejszania się różnic w wysokości dopłat bezpośrednich, które maksymalnie będą mogły wynosić 100 tys. euro na gospodarstwo. Poza tym, maksymalnie 3% koperty płatności bezpośrednich trafi do wsparcia sektorowego, a konkretniej do tzw. pozostałych sektorów    
 • większej swobody w dysponowaniu środków przez państwa członkowskie, co przyczyni się do lepszego reagowania na aktualne problemy rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 

Źródła:

MRiRW; Parlament Europejski; Komisja Europejska

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 22

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *