Wybory do Izb Rolniczych 2023

Wybory do Izb Rolniczych 2023 w tym roku odbędą się 24 września. Taką decyzję podjęła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jednak już teraz trwają przygotowania do wyborów.

Kadencja obecnego samorządu rolniczego upływa 28 lipca. Dlatego trwają już prace przygotowujące Wybory do Izb Rolniczych 2023. W ich ramach trwa nabór kandydatów do pracy w okręgowych komisjach wyborczych. Jednakże członkiem komisji może zostać jedynie figurująca w spisie uprawnionych do głosowania osoba będąca członkiem Izby Rolniczej. Ponadto w składzie komisji nie mogą znaleźć się osoby, które kandydują w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina.

Czym są i jaką rolę pełnią Izby Rolnicze?

Izby Rolnicze to instytucje publiczno-prawne samorządu gospodarczego rolnictwa. Zadaniem Izb jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Pierwsze Izby Rolnicze powstały jeszcze w czasie zaborów w Wielkopolsce i działały po odzyskaniu niepodległości. Ich obecną formułę ustanowiła ustawa z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Poszczególnie Izby działają na terenie danych województw.

Jak przebiegają wybory do rady?

W wyborach do Izb Rolniczych okręgiem wyborczym jest gmina. Spośród jej mieszkańców, w zależności od wielkości, wybiera się jednego lub dwóch członków do rady powiatowej IR. Następnie wyłania się przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie. Ten etap odbywa się to na pierwszym posiedzeniu każdej z rad powiatowych spośród jej członków. Z kolei wybrane już Walne Zgromadzenie na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Obecnie można zgłaszać kandydatów do poszczególnych komisji okręgowych do biur terenowych poszczególnych Izb Rolniczych.

Czytaj również: Dlaczego ceny jęczmienia 2023 spadają?

Źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *