PATRON SERWISU: Blattin

Wyniki w produkcji trzody chlewnej

Wyniki w produkcji trzody chlewnej. Kto ma świnie, ten ma… no właśnie, co?! Takie pytanie pada zawsze, gdy tematem rozmowy jest trzoda chlewna a właściwie jej hodowla. Dołki świńskie, skoki cen wieprzowiny, pazerność pośredników. A na sam koniec zażarta dyskusja: opłaca się czy nie? 

Inne i częste pytania, które są zadawane to: A jak się opłaca, to jaka powinna być obsada, jakie zaplecze paszowe, ile hektarów? Dylematy, pytania, wątpliwości a na dokładkę – ASF.

Trzoda chlewna nie dla małych?

Fachowcy od chowu trzody chlewnej wskazują na bardzo ważny czynnik decydujący o opłacalności tej produkcji. Jest nim ilość zużytej paszy na wyprodukowanie 1 kg tucznika. Sypnięcie do koryta swojego zboża z domieszką koncentratu nie spowoduje, że tucz będzie opłacalny. Poważni producenci żywca wieprzowego korzystają dziś z wiedzy ekspertów, którzy przygotowują skład pasz dopasowany do systemu hodowli, do poszczególnych etapów wzrostu tucznika, itp.

Opłacalność hodowli trzody chlewnej

Opłacalność hodowli trzody chlewnej w tym i poprzednich sezonach budziła wiele pytań.

Opłacalność hodowli trzody chlewnej

Przedstawiona poniżej kalkulacja kosztów dotyczy gospodarstwa produkującego 200 szt. świń rocznie. Rolnicy wielkopolscy kalkulują w chwili obecnej swoje koszty na poziomie 4 zł, gdy cena skupu znacznie przekracza 5 zł. Czy to jest już opłacalna produkcja? Czy nawet przy dobrej cenie skupu wyprodukowanie 200 tuczników rocznie zapewni rodzinie rolnika godne warunki do życia, wykształcenia dzieci, rozwój gospodarstwa? Jak wyglądałby wynik ekonomiczny, gdyby produkcja była rzędu 2000 szt rocznie, albo więcej?

Zanim uruchomisz hodowlę, zapytaj!

Po raz kolejny o sytuację na rynku trzody chlewnej pytamy ekonomistę z Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Kornela Pabiszczaka. Nie jest przecież tajemnicą, że Wielkopolska jest zagłębiem produkcji trzody chlewnej. Tu wiedzą najlepiej, co i jak się dzieje na  „świńskim” rynku. WIR trzyma rękę na pulsie. Kalkulacje produkcji są wykonywane na bieżąco. Poniżej prezentujemy dane WIR z października, przedstawiające wyniki w produkcji trzody chlewnej. Informacje znajdziecie na stronie.

Wyniki w produkcji trzody chlewnej

Kalkulacja – październik 2019

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 218,00 224,54
Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt 2,6 59,01 153,43
Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 60,61 157,58
Pszenica z zakupu dt 0,16 62,43 9,99
Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 61,22 9,80
Konc.T Starter dt 0,03 282,00 9,02
Konc.T Grower dt 0,07 245,00 15,93
Konc.T Finiszer dt 0,19 246,00 47,72
Razem pasza z zakupu I 3,05 236,09
Razem pasza (zboża własne) II 3,05 240,0
3. Słoma dt 2 8,85 17,70
4. Woda m3 0,64 6,00 3,84
5. Obsługa weterynaryjna 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 47,52 28,51
7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 15,00 60,00
Razem koszty bezpośrednie I 586,68
Razem koszty bezpośrednie II 590,64
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji 39,74
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia 69,60
Amortyzacja ciągnika (w koszcie pracy ciągnika) 8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze 109,34
KOSZTY RAZEM I 696,02
KOSZTY RAZEM II 699,98
Wartość produkcji
Produkt główny (netto kg 110 5,49 603,90
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,38 42,27
Cena brutto zł/kg 5,87
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 6,33
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 6,36
Suma przychodów 646,17
Wynik ekonomiczny I -49,85
Wynik ekonomiczny II -53,81
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % 36,24
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % 31,17

Komentarz eksperta

Kornel Pabiszczak, ekonomista z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, komentuje wyniki w produkcji trzody chlewnej.

Po pierwsze. Wielkość ma znaczenie

Kalkulacje sporządzone są dla gospodarstwa modelowego o przeciętnej wielkości dla województwa, czyli ok. 15 ha z roczną obsadą zwierząt – 200 szt. Zdajemy sobie sprawę z pewnej ułomności założenia. Jak wiadomo zupełnie inaczej jest, gdy kalkulacje przygotowuje się dla gospodarstwa utrzymującego 200 szt. a inaczej, gdy mamy do czynienia z obsadą 2000 szt. zwierząt. Oczywistą sprawą jest to, że gospodarstwo mniejsze ma większe koszty jednostkowe. Niestety tego nie da się zmienić.

Po drugie. Kluczem do sukcesu jest… pasza

W naszej kalkulacji zrobiliśmy podwójne obliczenie dotyczące paszy – informuje Kornel Pabiszczak. – W I wariancie są pasze z zakupu a w II pasze własne. Przy stosowaniu pasz własnych stosujemy metodę kosztów ciągnionych. Polega ona na tym, że koszt paszy własnej jest równy kosztowi jej wyprodukowania. Zdarza się, że występuje wysoki koszt paszy własnej, co oczywiście ma wpływ na kalkulację produkcji trzody. Ponadto dochodzi czasami do absurdalnej sytuacji, że lepiej sprzedać własne zboże a potem kupić pasze.

Po trzecie. Pamiętacie o kosztach ogólnogospodarczych?

Trzeba wspomnieć tu również o kolejnym elemencie kalkulacji kosztów. Są to koszty ogólnogospodarcze związane z całym gospodarstwem. Problem z nimi jest taki, że trudno je przypisać do poszczególnej gałęzi produkcji. Zaliczamy tu min. utrzymanie porządku w obejściu, koszty transportu czy remonty.

I po czwarte. Czy Twoja praca ma wartość?

Jeśli chodzi o nakłady własnej pracy zdania są podzielone. My przyjęliśmymówi Kornel Pabiszczak że gospodarstwo jest przedsiębiorstwem. Jeśli rolnik sam nie wykona pracy, to musi go ktoś zastąpić a tym samym trzeba mu zapłacić. Nawet przyjmując, że rolnik sam jest dla siebie pracodawcą, to jego praca ma wartość. W tabeli praca została wyceniona na 60,00 zł. Ta kwota ma oczywiście wpływ na wynik ekonomiczny.

Trzoda chlewna – porównanie rok do roku

Porównując kalkulację kosztów sporządzoną przez ekspertów z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w grudniu 2018 r. https://www.agrofakt.pl/kalkulacja-produkcji-trzody-chlewnej-panaceum-sukces/ z aktualną, można by stwierdzić, że skończyły się problemy hodowców. Mimo wzrostu cen pasz, kosztów bezpośrednich i ogólnogospodarczych wyniki ekonomiczne zaskakują. Odnotowano wyraźny wzrost opłacalności produkcji trzody chlewnej. A co jest najważniejsze, wskaźnik zdolności odtworzenia majątku gospodarstwa osiągnął wartość dodatnią. Czy to oznacza, że trzoda chlewna zdominuje polskie gospodarstwa? Jedno jest pewne. Do wszystkich kalkulacji trzeba podchodzić z dużą ostrożnością.

Jak wskazuje Kornel Pabiszczak wyniki w produkcji trzody chlewnej sporządzane są dla gospodarstwa modelowego. Podsumowując: aby się przekonać, jak to wygląda w naszym gospodarstwie, trzeba do tabeli oczywiście wprowadzić swoje dane. Prezentowana tabela jest uogólnieniem zebranych wyliczeń. Szczegółowe metody wyliczanie niektórych wskaźników opracowane przez WIR zaprezentujemy w kolejnym materiale.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *