Zagroda edukacyjna – dodatkowy biznes dla rolnika

Zagroda edukacyjna jest nie tylko źródłem dochodu ale świadomą edukacją  popularyzującą polską wieś i specyfikę pracy rolnika. To również działanie pozwalające zmniejszyć antagonizmy między rolnikiem a resztą społeczeństwa.

zagroda edukacyjna

Zagroda edukacyjna – na szczęście jest (fot. T. Śmigielski)

Zagroda edukacyjna – komu ma służyć?

Dla rolnika jest to dodatkowe źródło dochodu i możliwość zatrudnienia członków rodziny oraz bardzo często realizowanie swoich pasji. Dla szkolnictwa, to urozmaicony proces kształcenia. Dla dzieci jest to ciekawa forma spędzania czasu a jednocześnie nieszablonowy sposób edukacji – przedstawia walory zagrody edukacyjnej Agnieszka Kowalczuk-Misek, koordynator wojewódzki Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. O pracujących dzisiaj w rolnictwie można z całą pewnością powiedzieć, że są oni pasjonatami, profesjonalistami. Specyfika tego zawodu pozwala opowiadać innym jak wygląda praca w gospodarstwie a przy okazji pozyskać w ten sposób dodatkowe pieniądze. Takie możliwości zarobkowania stwarza rolnikowi zagroda edukacyjna.

Zagroda edukacyjna

Nie święci garnki lepią (fot. T. Śmigielski)

Zagroda edukacyjna – przedsięwzięcie warte zachodu

Podobno w naszym społeczeństwie jest najwięcej nauczycieli. Często się słyszy powiedzenia: ja cię nauczę, ja ci pokażę itp. Tę wrodzoną smykałkę rodaków do edukacji każdego, kto akurat jest w naszym kręgu można wykorzystać w swoim gospodarstwie rolnym. Podstawowym warunkiem funkcjonowania zagrody edukacyjnej jest możliwość zaprezentowania co najmniej dwóch celów edukacyjnych spośród wymienionych niżej. Są to m.in. edukacja w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa, świadomości ekologicznej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Bardzo często zdarza się, że wystarczy rozmowa z doradcami oraz drobne, kosmetyczne zmiany w gospodarstwie i już możemy przystąpić do prestiżowej Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, aby czerpać profity z dodatkowej działalności .

zagroda edukacyjna

Nauka pisania gęsim piórem (fot. Muzeum W. Witosa)

Czy warto postawić na tandem: szkoła – gospodarstwo?

Wzajemne korzyści wynikające ze współdziałania są nie do przecenienia. Narastające w ostatnich latach antagonizmy między rolnikami a nowymi mieszkańcami wsi zaczynają być niepokojące. https://www.agrofakt.pl/zaklocanie-spokoju-wsi-rolnika-zart-ponura-rzeczywistosc/Wynika to z niezrozumienia specyfiki środowiska wiejskiego, które mimo wprowadzania nowoczesnych technologii wciąż ma swój unikalny klimat. Zagrody edukacyjne mają m.in. za zadanie reedukację społeczeństwa i kształcenie jego najmłodszego pokolenia. Dla rolnika dobrze zorganizowana zagroda edukacyjna powinna być źródłem dochodu. W zależności od rodzaju gospodarstwa zagroda może promować produkty w nim wytwarzane. Dla gospodarstw agroturystycznych stanowi przedłużenie sezonu turystycznego a dla rodziny rolnika możliwość pracy we własnym gospodarstwie.

Zagroda edukacyjna atrakcyjną forma zdobywania wiedzy

A co z tego ma szkoła a zwłaszcza dzieci? Wymieniać można by długo. Najważniejsze jest poznanie wsi. Istotne również jest, aby dzieci zrozumiały, że mleko nie bierze się kartonu lecz pochodzi od krowy. Może to trochę przerysowane porównanie, ale nie tak znowu rzadko spotykane. Uczestniczenie dzieci w zajęciach zorganizowanych w zagrodach edukacyjnych pozwala urozmaicić proces edukacji. Uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach warsztatowych. Wiele zagród edukacyjnych organizuje pokazy wypieku chleba, wyrobu sera czy naczyń garncarskich. W innych młodzież dowiaduje się o obyczajach i kulturze ludowej. W gospodarstwie można zobaczyć jak należy obsługiwać zwierzęta hodowlane lub poznać uprawy polowe. A w końcu zagroda edukacyjna jest atrakcyjniejszym miejscem edukacji niż szkolna sala lekcyjna.

zagroda edukacyjna

I cepem czasem trzeba popracować (fot. Muzeum W. Witosa)

Jak miło porozmawiać o zarabianiu

Do zagród edukacyjnych przyjeżdżają seniorzy, grupy integracyjne, wycieczki ale przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym. A jak się ustala wynagrodzenie? – Na ogół jest to umówiona grupa dzieci przyjeżdżająca z nauczycielem, który deklaruje liczbę osób mających uczestniczyć w zajęciach – informuje Agnieszka Kowalczuk – Misek pracownik Dolnośląskiego ODR. – Opiekun grupy ustala z rolnikiem – nauczycielem, jakie programy będą podczas warsztatów realizowane. Opłata za uczestniczenie w zajęciach w zagrodzie edukacyjnej zależy od pakietów oferowanych przez rolnika i waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych od osoby. Na wysokość ceny zajęć wpływa również czas spędzony w zagrodzie czy oferowany przez rolnika poczęstunek. Jeśli rolnik nie przekroczy limitu 1050 zł miesięcznie, to nie musi rejestrować działalności gospodarczej.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Pojęcie „Zagroda edukacyjna” jest zastrzeżone dla gospodarstw należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Upowszechnianie idei edukacji w gospodarstwie rolnym, to podstawowy cel sieci. Drugim ważnym celem jest promowanie działalności gospodarstw edukacyjnych. Innymi aspektami działalności sieci jest podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnianie wiedzy na temat pochodzenia żywności. Nie bez znaczenia jest również działanie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz propagowanie pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. Udział w sieci jest bezpłatny pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań. A co w zamian? Gospodarstwa uczestniczące w przedsięwzięciu korzystają z promocji ofert w ogólnopolskim systemie internetowym i wsparcia doradców. Mają też prawo używać logo zagrody edukacyjnej.

Przed podjęciem decyzji porozmawiaj z koordynatorem

-Udzielam bezpłatnego doradztwa rolnikom zainteresowanym utworzeniem zagrody edukacyjnej – mówi Agnieszka Kowalczuk-Misek, koordynator wojewódzki Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. – Dostarczam rolnikowi komplet dokumentów, które zainteresowany musi wypełnić. Informuję rolnika na czym polega zagroda edukacyjna. Gdy gotowa jest oferta łącznie ze zdjęciami przyszłej zagrody jadę do gospodarstwa zobaczyć, czy spełnione są wszystkie wymagania. Jeśli moja ocena jest pozytywna wydaję rekomendację do sieci. Teraz pozostaje już tylko czekać na ostateczną decyzję Centrum Doradztwa Rolniczego. Trzeba zaznaczyć, że rolnik sporządzając ofertę edukacyjną musi wziąć pod uwagę szkolną podstawę programową. Przygotowując program zajęć edukacyjnych trzeba pamiętać o jego harmonogramie, tematyce, zakresie, pomocach dydaktycznych, które są używane podczas zajęć. O tych wszystkich wymogach przyszły nauczyciel zagrody edukacyjnej dowiaduje się podczas szkoleń organizowanych przez doradców, na których może liczyć na wszystkich etapach przygotowań. Najistotniejsze jest jednak to, że zagroda edukacyjna może być dodatkowym źródłem dochodu dla rolnika i jego rodziny.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.6 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *