Zalesienie, bioasekuracja: do kiedy przyjmowano wnioski?

Zainteresowanie zalesianiem jest w Polsce zróżnicowane pod względem terytorialnym. Nabór na dopłaty bezpośrednie został zakończony, ale już trwają prace nad kolejnymi programami. Do kiedy można było składać wnioski?

Wsparcia na zalesienie

Do 1 sierpnia trwał nabór wniosków na zalesienie w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

– Jest to 2 nabór wniosków w PROW 2014–2020. W ubiegłym roku złożono ich 1100. Przewiduje się, że w tym roku również będzie ok. 1000 – podaje biuro prasowe ARiMR.

Tak jak w skali kraju w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 utrzymuje się podobna liczba złożonych wniosków analogiczna sytuacja jest w poszczególnych województwach. Dobrym przykładem jest woj. podlaskie.

– Do 28 lipca 2016 r. w biurach powiatowych Podlaskiego Oddziału Regionalnego złożono 51 wniosków W 2016 r. zainteresowanie działaniem „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014–2020 kształtuje się na podobnym poziomie co w 2015 r.– podaje Piotr Masłowski, kierownik biura DSŚPB, Podlaski Oddział Regionalny ARiMR.

wnioski

Obszar przeznaczony do zalesiania musi być użytkiem rolnym. Do kiedy można było składać wnioski?

W roku 2016 są składane wnioski na I premię na zalesienie. Jest to premia jednorazowa przezoaczona na przygotowanie gleby do zalesienia i posadzenie sadzonek w następnym roku. Następna jest premią pielęgnacyjną – przez 4 lata sadzonki traktowane są jak uprawa leśna, a w  roku 5 od zalesienia zostaje przekwalifikowana na las.

Do kogo skierowany jest ten program?

Przypominamy, że jest to program dla:

  • rolników;
  • jednostek organizacyjnych gmin;
  • powiatów i województw;

W roku 2016 są składane wnioski na I premię na zalesienie.

Obszar przeznaczony do zalesiania musi być użytkiem rolnym. Obowiązkowa jest regionalizacja, czyli dane gatunki mogą występować na określonym terenie. Wysokość premii waha się między 5 a 9 tys. zł. Aby uzyskać wsparcie wniosek musi być oceniony co najmniej na 6 puntów.

Jakie było zainteresowanie programem?

Zainteresowanie naborem było różne w poszczególnych częściach Polski. Najmniejsze wystąpiło w woj. opolskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim a największe w woj. mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim.

– Tradycyjnie największe zainteresowanie wsparciem występuje w powiatach wschodniej części województwa: hajnowskim, białostockim, bielskim i sokólskim, co wynika głównie z uwarunkowań glebowo-klimatycznych tych terenów – podaje Piotr Masłowski.

Wydłużenie terminu na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji

Przygotowywana jest zmiana terminu na dostosowanie gospodarstw do wymagań programu bioasekuracji. Dotyczy to rolników, którzy utrzymują trzodę chlewną i są objęci tym programem.

wnioski

Przygotowywana jest zmiana terminu na dostosowanie gospodarstw do wymagań programu bioasekuracji.

– Program bioasekuracji jest kosztowny. Co 2 miesiące należy wymieniać maty, więc niszczą się szybko. Płyn dezynfekcyjny to też mój dodatkowy koszt. Potrzebny jest więc czas, by zdobyć pieniądze na ich pokrycie. Przesunięcie terminu jest więc potrzebne. Dobrze, że ceny świń poszły teraz w górę – mówi Tomasz Śmietało ze wsi Pietkowo. – Nie rozumiem tylko dlaczego sam muszę finansować te koszty? Dlaczego mam się na swój koszt ogradzać? Niech państwo ogrodzi las, bo dziki, które roznoszą ASF nie są moje. Dlaczego to ja mam ponosić koszty a nie państwo? – irytuje się rolnik.

11 lipca był ostatnim dniem na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

Tych, którzy zamierzają zrezygnować z produkcji tuczników również dotyczy przesunięcie terminu na złożenie do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Planuje się, że oświadczenia takie będzie można składać do 10 sierpnia 2016 r.

Płatności bezpośrednie za 2016 r.

Wnioski o przyznanie takich płatności można było składać od 15 marca 2016 r. Rolnicy, którzy do 1czerwca złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie mogą liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdążył zrobić tego w tym terminie miał jeszcze szansę na dostarczenie swojego wniosku do ARiMR do 11 lipca. Z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1%.

Dotychczas do ARiMR wpłynęło ok. 1,349 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

Trwają  prace nad Rozwojem gospodarstw

Już trwają prace legislacyjne nad naborami i samym programem w ramach wsparcia dla małych gospodarstw. Dotyczą Restrukturyzacji  małych gospodarstw w ramach działania: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw oraz Trwałego przekazania ziemi na powiększenie innego gospodarstwa, w ramach innego programu Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. Plany są takie, by uruchomić je jak najszybciej, czyli szybciej niż to zostało zawarte w planie. Harmonogram PROW 2014–2020 teraz przewiduje przeprowadzenie naboru do tego rodzaju programu w I kwartale 2017 r.

Trwają prace legislacyjne nad naborami i samym programem w ramach wsparcia dla małych gospodarstw.

Największe zainteresowanie wśród rolników budzi Restrukturyzacja, czyli program wspierający rozwój gospodarstwa. Natomiast rolnicy, którzy są w systemie małych gospodarstw będą mogli ubiegać się o premię za trwałe przekazanie ziem. Premia wyniesie 120% dopłat przysługujących za lata 2016–2020.W systemie małych przedsiębiorstw jest zarejestrowanych ponad połowa producentów ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Z urzędu warunkiem zarejestrowania było uzyskiwanie należnych płatności bezpośrednich za rok 2015 w kwocie nie większej niż 1250 euro. Gospodarstwo mogło być uznane za małe również na wniosek rolnika.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *