Zalety członkostwa w grupie producenckiej

Jakie są zalety członkostwa w grupie producenckiej? Dlaczego tak ważne jest tworzenie takich grup?  Dla aF odpowiada ekspert z ARiMR.

Grupa producencka może otrzymać z PROW nawet 500 tys. euro w ciągu 5 lat. Maksymalnie po 100 tys. euro rocznie. P. Żuk, ARiMR

W planie finansowym PROW 2014-2020 przewidziano kwotę ponad 402 mln euro na wsparcie nowych grup producentów rolnych. Z tej sumy 110 mln euro już przeznaczono na zobowiązania z PROW 2007-2013 w ramach kontynuacji płatności grupom producentów rolnych z działania 142. ARiMR przewiduje, że powyższa kwota zabezpiecza wypłatę środków dla ponad 600 nowych grup producentów.

Rolnicy, którzy jeszcze nie są w grupach producenckich powinni zastanowić się jakie korzyści będą mieli z członkostwa w grupie producentów rolnych.

Dlaczego tak ważne jest tworzenie grup producentów rolnych?

Zalety członkostwa w grupie producenckiej

Paweł Żuk, wicedyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

– Tworzenie grup producentów stanowi odpowiedź na rosnące wymogi odbiorców produktów rolnych i ma szczególne znaczenie w sytuacji rozdrobnienia podaży produktów rolnych. Grupy producentów mogą odgrywać znaczącą rolę, jako ogniwo łączące produkcję rolną z handlem.

Można powiedzieć, że funkcjonowanie rolników w formie grup producentów stanowi wręcz gospodarczą konieczność wobec coraz większej konsolidacji po stronie popytu. Grupy producentów odgrywają ważną rolę w procesie organizacji rynku rolnego, poprawy opłacalności produkcji oraz jej dostosowywania do wymogów rynkowych, coraz bardziej skonsolidowanych odbiorców.

 

 Jakie są zalety członkostwa w grupie producenckiej?

– Wspólne działanie rolników w grupie producentów wzmacnia ich pozycję rynkową w łańcuchu rolno-spożywczym, daje możliwość uzyskania stabilizacji zbytu produktów oraz zwiększenia opłacalności produkcji oraz sprzyja zwiększaniu ich udziału w wartości dodanej.

Będąc w grupie producentów rolnych można więcej zyskać

Tworzenie grup producentów rolnych jest wręcz koniecznością i wyzwaniem rynkowym wobec rosnącej koncentracji na rynku

Wobec rosnącej koncentracji na rynku to wręcz konieczność. Tworzenie wielkich sieci handlowych, umiędzynarodowienie przemysłu przetwórczego, dostęp do rynku oraz uzyskanie cen rynkowych zapewniających opłacalność produkcji są trudne do realizacji dla pojedynczych producentów. Rolnicy niezrzeszeni w grupie mają stosunkowo niewielką skalę produkcji i mniejsze możliwości ekspansji rynkowej. W takiej sytuacji, szansą na stabilizację rynku oraz zwiększenie dochodowości produkcji jest zrzeszanie się rolników w grupy producentów.

 Jakie konkretne zalety wynikają z członkostwa w grupie producenckiej?

W grupie można więcej zarobić -

W grupie można więcej zarobić i ma się silniejszą pozycję na rynku – korzyści z bycia w grupie producentów rolnych jest bardzo wiele .

– Konkretnych korzyści jest bardzo wiele. Po pierwsze, rolnicy zrzeszeni w grupie mają możliwość sprzedaży swoich produktów w ramach dużych jednorodnych partii towaru. Zarówno pod względem odmiany, jak również jakości, sposobu produkcji i przygotowania do handlu, wymaganych przez skonsolidowanych odbiorców. To jest trudne w przypadku pojedynczego rolnika.

Po drugie, producenci łącząc swoje kapitały w grupie producentów mogą wspólnie inwestować i razem zakupić potrzebną infrastrukturę, np. obiekty do przechowywania, czy przygotowania produktów rolnych do handlu.

Zaletą członkostwa w grupie producenckiej jest też obniżanie kosztów produkcji…

W grupie można m.in. obniżyć koszty produkcji i przygotowania produktów do sprzedaży P. Żuk, ARiMR

– Oczywiście. W grupie można obniżyć koszty produkcji i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, poprzez m.in. wspólne zakupy środków obrotowych do produkcji po niższych cenach, jak również wykorzystywanie tzw. efektu skali, tj. obniżenia jednostkowych kosztów produkcji, poprzez wspólne inwestycje w infrastrukturę użytkowaną przez wszystkich członków grupy, dla większego wolumenu produktów.

Jakie są kolejne zalety członkostwa w grupie producenckiej?

– Inne korzyści przynależności do grupy producentów to m.in.:

Nawiązywanie trawałych powiązań handlowych w grupie producenckiej

Będąc w grupie producenckiej rolnik ma możliwość nawiązywania za jej pośrednictwem trwałych powiązań handlowych z dużymi odbiorcami.

  •  możliwość nawiązywania za jej pośrednictwem trwałych powiązań handlowych z dużymi odbiorcami, a tym samym stabilizowanie cen i dochodów z produkcji,
  •  podnoszenie jakości produktów, poprzez dostarczanie przez grupę odpowiednich zaleceń produkcyjnych, czy organizowanie szkoleń i doradztwa,
  •  możliwość organizowania przez grupy kampanii reklamowych i promocyjnych, wpływających na kreowanie marki produktów i zwiększanie ich wartości handlowej.

Wymieniając zalety członkostwa w grupie producenckiej nie sposób nie wspomnieć o dofinansowaniu grupy z PROW…

– Tak. Bardzo ważną zaletą członkostwa w grupie producenckiej jest także możliwość korzystania przez taką grupę producentów rolnych z pomocy finansowej PROW 2014-2020.

dofinansowanie grupy producenckiej z PROW

Grupa może otrzymać dofinansowanie rzędu nawet 500 tys. euro w ciągu 5 lat. Po 100 tys. euro rocznie.

Nowopowstała grupa producentów może otrzymać nawet 500 tys. euro w ciągu 5 lat, po 100 tys. euro rocznie. Mówię tu o górnym limicie tej pomocy. To jest mechanizm pomocy, który powinien zachęcać rolników do zakładania grup producentów. Jednocześnie to jest duży zastrzyk finansowy dla rolników działających w takiej grupie, pod warunkiem, że mają dobrze przygotowany plan biznesowy i konsekwentnie go realizują w kolejnych latach.

 Dziękuję za rozmowę.

Z Pawłem Żukiem, wicedyrektorem w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR rozmawiała Ewa Ploplis (agrofakt.pl).

 

Jak stworzyć grupę producencką niebawem na stronach aF.

Więcej na temat szczegółów naborów na dofinansowanie grup producenckich w artykułach: Tworzenie grup producenckich – trwa nabór na dofinansowanie i Tworzenie grup producentów – rusza nabór wniosków.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *