Jesienne siewy zbóż? Tylko z dobrą zaprawą!

Zakończyły się tzw. „małe żniwa”, a więc zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku. Obecnie trwają zbiory pszenicy, owsa i żyta. Niedługo przyjdzie czas na podsumowanie sezonu, w tym także, jak co roku  czas na planowanie kolejnych zasiewów. 

Z punktu widzenia rolnika – zawsze najważniejszy jest plon, jego wielkość i jakość. A także to, w jaki sposób, przy niewielkich nakładach, można go uzyskać. Warunkiem dobrego plonowania jest przygotowanie stanowiska poprzez poprawne wykonanie zabiegów agrotechnicznych, wybór odmiany oraz prawidłowa ochrona chemiczna przed grzybami patogenicznymi. A tę należy rozpocząć jeszcze przed siewem, zanim ziarno trafi do gleby – stosując dobre zaprawy nasienne.

Zaprawa na start

zaprawianie ziarna

Zaprawianie ziarna chroni rośliny przed grzybami.

fot. Synthos AGRO

Zaprawianie nasion jest podstawowym zabiegiem ochronnym w całej serii zabiegów chemicznych planowanych na nadchodzący sezon wegetacyjny. Jest to najskuteczniejszy, prosty w wykonaniu i równocześnie najtańszy sposób zwalczania chorób grzybowych. Chorób, które na rok następny przenoszą się przez materiał siewny, i których nie można wyeliminować w trakcie wegetacji poprzez opryskiwanie dostępnymi fungicydami.

Do tego rodzaju grzybów, powodujących choroby o dużym znaczeniu gospodarczym, należą: śnieć cuchnąca pszenicy, głownie pylące, głownie zwarte, pasiastość liści jęczmienia i pleśń śniegowa. Rozwijają się one przez cały sezon wegetacji i na wiele sposobów. Niektóre na powierzchni ziarna, inne w jego wnętrzu, czasem w okrywie i pod okrywą nasienną albo w okolicach zarodka.

Zaprawianie nasion jest także jedynym zabiegiem gwarantującym ochronę zbóż i innych roślin rolniczych przed porażeniem grzybami zasiedlającymi glebę, tj. zgorzelą siewek. Zgorzel siewek może przetrwać w glebie na resztkach pożniwnych nawet kilka lat. Atakuje ona młode siewki z gleby, powodując ich zamieranie. Efektem tego jest zmniejszenie obsady roślin. To z kolei prowadzi do znacznej obniżki plonów.

Zaprawianie ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony siewki przed czynnikami biotycznymi, które mogą powodować osłabienie rośliny.

Zaprawianie nasion przed siewem

Zaprawianie ziarna przed siewem zmniejsza prawdopodobieństwo porażenia roślin chorobami spoczynku zimowego i chorobami wschodów. Zaprawianie ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony siewki przed czynnikami biotycznymi, które mogą powodować osłabienie rośliny, szkodzenie czy nawet jej zamieranie.

Zabieg ten gwarantuje pożądaną obsadę roślin na polu. Wpływa korzystnie na wzrost i zapewnia lepsze przezimowanie. Podczas zaprawiania substancja czynna trafia dokładnie w to miejsce, gdzie są obecne grzyby chorobotwórcze. Dzięki czemu efekt ochronny ziarniaków, nasion i młodych rozwijających się roślin można uzyskać już przy niewielkiej ilości środka.

Należy pamiętać, że żaden z fungicydów zastosowanych do opryskiwania zbóż w okresie pełnego rozwoju nie zwalczy zgorzeli siewek, śnieci cuchnącej, śnieci gładkiej, nie zapobiegnie głowniom, pasiastości liści jęczmienia czy pleśni śniegowej. Toteż zaprawianie nasion będzie najbardziej celowym i opłacalnym zabiegiem już na starcie. Ryzyko niezaprawienia ziarna jest duże. Przekonało się o tym wielu rolników, którzy tego zabiegu nie wykonali. Uzyskali tym samym niski plon, napotkali na trudności ze zbytem ziarna porażonego śniecią cuchnącą. Nie wspominając już o jego nieprzydatności paszowej.

Niezbędna ochrona dla ziarna pszenicy 

Wszystkie uprawiane gatunki zbóż bezwzględnie wymagają zaprawiania ziarna, gdyż mogą być porażane przez wiele grzybów chorobotwórczych, które występują powszechnie, łatwo się przenoszą i mogą stanowić poważne zagrożenie dla plonu. Rolnik musi wiedzieć, że tylko poprzez zaprawianie nasion można ograniczyć ryzyko porażenia śniecią cuchnącą w pszenicy czy głownią pylącą w jęczmieniu.

ziarna zbóż

Wszystkie uprawiane gatunki zbóż wymagają zaprawiania ziarna.

fot. Synthos AGRO

Nieprzerwane i powtarzane wysiewy niezaprawionego chemicznie materiału siewnego mogą doprowadzić do szybkiego rozwoju chorób. Także sprzęt do zbioru, używany na zainfekowanej plantacji, może przyczynić się do rozprzestrzenienia patogenów w kolejnych latach. Gdyby przez kilka lat nie zaprawić ziarna pszenicy, to już w drugim roku w uprawie pszenicy pojawi się duża ilość kłosów. Zamiast ziarna będą powstawały w nich niby-ziarniaki śnieci, wypełnione zarodnikami grzyba.

Grzyb powodujący rozwój śnieci cuchnącej wrasta w tkankę roślin w momencie kiełkowania nasion i wschodów. Przez wiele miesięcy rozwój choroby jest niezauważalny. Gdy po wykłoszeniu rolnik zauważy, że w kłosach zamiast ziarniaków są workowate twory nazywane sorusami, a w łanie można wyczuć charakterystyczny zapach śledzi, na jakąkolwiek interwencję jest już za późno. Jeżeli w czasie skupu jest wyczuwalny taki zapach, jest to powód, aby nie dokonywać zakupu takiego ziarna. Ziarno porażone przez śnieć cuchnącą nie nadaje się także na paszę.

Skutki niezaprawiania ziarna jęczmienia

Identycznie jest w przypadku niezaprawiania ziarna jęczmienia. Powtarzane wysiewy niezaprawionego ziarna mogą doprowadzić do szybkiego rozwoju głowni pylącej jęczmienia. Objawy choroby widoczne są dopiero w czasie kłoszenia. Rośliny chore są wyższe i wykształcają się wcześniej niż zdrowe. Zwykle wszystkie kłoski są brunatne i zamienione w skupiska czarnych zarodników. Szkody, jakie może wyrządzić głownia pyląca, są wprost proporcjonalne do procentu porażonych roślin. W przypadku silnego porażenia, rośliny które wyrosły z zakażonego ziarna nie wytwarzają plonu.

Podstawą do dobrego rozwoju zbóż jest zaprawianie nasion przed zgorzelą siewek. Zgorzel siewek, która może przetrwać w glebie na resztkach pożniwnych nawet kilka lat, atakuje młode siewki z gleby, powodując ich zamieranie. Rośliny, które przeżyją są słabsze, późno się krzewią i gorzej rozwijają. Efektem tego jest zmniejszenie obsady roślin. Prowadzi to do znacznej obniżki plonów. Dzięki zwalczaniu grzybów powodujących zgorzel siewek, rozwój wschodzących roślin przebiega bez zakłóceń. A zboża lepiej znoszą warunki środowiskowe i pogodowe.

Decyzje o wyborze właściwej zaprawy nasiennej należy podejmować indywidualnie dla każdej plantacji.

Nie popełniaj błędu przed siewem

Przygotowując się jesienią do siewów, rolnik musi podjąć wiele strategicznych decyzji. Oprócz wyboru odmiany – istotny jest właściwy wybór zaprawy, którą zaprawiony powinien zostać materiał siewny użyty do siewu. Decyzje o wyborze właściwej zaprawy nasiennej należy podejmować indywidualnie dla każdej plantacji. Uwzględniając z jednej strony nakłady związane z zastosowaniem środka, a z drugiej ryzyko i rozmiary ewentualnych strat. To może decydować o tym, czy rolnik osiągnie sukces w postaci wysokiego plonu dobrej jakości.

Zaprawę należy dobierać pod kątem przewidywanego wystąpienia poszczególnych gatunków grzybów i przewidywanego wysokiego zagrożenia chorobami. Wiele substancji aktywnych, występujących w zaprawach, może skutecznie ograniczyć ryzyko porażenia chorobami. W przypadku zgorzeli siewek oferta zapraw jest bardzo szeroka. Można tu wybierać wśród wielu zapraw o działaniu powierzchniowym i układowym. Jeżeli ziarno porażone jest grzybami patogenicznymi ulokowanymi na okrywie nasiennej, pod okrywą czy wewnątrz ziarniaka, jak w przypadku głowni pylącej czy śnieci cuchnącej, powinno się stosować zaprawy o działaniu układowym.

Substancja czynna o działaniu układowym

Skuteczną zaprawą do zwalczania tych chorób jest Funaben Plus 02 WS. Rolnik, który nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek straty wynikłe z ewentualnych zaniedbań agrotechnicznych i ochronnych, powinien wybrać zaprawę Funaben Plus 02 WS. To zaprawa, w której substancja czynna tebukonazol o działaniu układowym jest bardzo skuteczna w walce z głownią pylącą, śniecią cuchnącą i zgorzelą siewek. Środek zaleca się stosować na mokro w uprawie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego, w dawce 150g/100 kg ziarna siewnego przy użyciu 900 ml wody.

Ziarno trzeba chronić zanim trafi do gleby. Rolnicy, którzy nie zaprawią ziarna siewnego, muszą liczyć się z tym, że nie uzyskają wysokiego plonu. Ponadto napotkają na trudności w sprzedaży porażonego ziarna. A także uzyskają ziarno o zupełnej nieprzydatności paszowej i przemysłowej. Rolniku – nie oszczędzaj na zabiegach zaprawiania nasion. Stosuj dobrą i sprawdzoną zaprawę Funaben Plus.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *