Zaprawy do pszenicy – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Zaprawianie materiału siewnego ma na celu ochronę kiełkujących i młodych roślin przed agrofagami. Jest to najbardziej ekonomiczny jak również bezpieczny dla środowiska zabieg. Czy warto sięgać i inwestować w zaprawy do pszenicy ozimej, czy lepiej wysiać ziarno „surowe”, a po wschodach dopiero reagować?

Zaprawianie ziarna pszenicy ozimej można zlecić specjalistycznym firmom lub samodzielnie wykonać zabieg. W ofertach hodowców jest też materiał siewny już zaprawiony. Bez względu na to, którą z opcji wybierzemy, będzie to jedna z lepszych inwestycji poczynionych w całym procesie produkcji pszenicy ozimej. Zaprawy do pszenicy gwarantują bowiem zabezpieczenie wschodzących oraz młodych roślin przed patogenami. Brakuje bowiem fungicydów nalistnych do zwalczania chorób zbóż rozwijających się jesienią. Wejście w stan spoczynku porażonych roślin będzie skutkowało przemarznięciem słabych osobników lub silnymi infekcjami pozostałych w trakcie łagodnej zimy lub bezpośrednio po ruszeniu wiosennej wegetacji.

Ochrona środowiska a zaprawy do pszenicy

Proces zaprawiania ziarna siewnego odbywa się poza polem, najczęściej w znacznej od niego odległości. Poza tym, używane do tego celu urządzenia zlokalizowane są w pomieszczeniach, celem zabezpieczenia ich przed niekorzystnymi czynnikami środowiska – przede wszystkim przed nadmierną wilgocią. Używane więc fungicydy lub ich mieszaniny w formie zaprawy do pszenicy nanoszone są w izolowanych pomieszczeniach, wyłącznie na ziarno, w minimalnych ilościach, w porównaniu z wydatkowanymi podczas opryskiwania roślin na plantacji. Dawki zaprawy do pszenicy są minimalne jeżeli chcielibyśmy je porównać z dawkami preparatów stosowanych do innych zabiegów.

Poza tym czy to zabieg doglebowy (prowadzony w trakcie siewu ziarna) czy nalistny (w trakcie wegetacji), żaden nie jest obojętny dla środowiska. Wprowadzona do środowiska substancja czynna nie zawsze trafia na obiekt, przeciwko któremu została użyta. Tymczasem zaprawa do pszenicy znajdująca się na osłonce ziarniaka wprowadzona jest miejscowo celem zabezpieczenia pojawiających się kiełków przed patogenami. Dodatkowo z tak bliskiego sąsiedztwa jest szybko pobierana przez roślinę, wnika do niej chroniąc wewnętrzne komórki. Substancje, które działają układowo, mają zdolność po wniknięciu do rośliny i przemieszczają w niej z sokami. Obecne w roślinie do momentu rozkładu chemicznego lub rozrzedzenia biologicznego, docierają do wszystkich organów zapobiegając rozwojowi w nich patogenów grzybowych i grzybopodobnych.

Na co zwracać uwagę decydując się na  zaprawy do pszenicy

Obowiązująca profesjonalnych rolników „Dokumentacja zabiegów ochrony roślin” polega na zapisywaniu, najlepiej chronologicznie, wszelkich zabiegów i substancji czynnych środków ochrony roślin użytych w trakcie uprawy roślin. W tym celu warto skorelować wszystko – nazwę, zawartość substancji czynnej jak również cel, w którym dany środek został użyty. Dlaczego o tym piszemy? Otóż, różnice w doborze zaprawy do pszenicy nie wynikają tylko z nazwy handlowej, czy też jej składu. W obrębie identycznego składu substancji i nawet takiej samej ich ilości rejestracja zdawałoby się tożsamych środków może obejmować zupełnie inne agrofagi, przeciwko którym środek działa. Dlatego czytajmy dokładnie zapisy etykiety zaprawy do pszenicy, ale też innych środków i na ich podstawie uzupełniajmy „Dokumentację…”- a nie w oparciu o pamięć. Unikniemy w ten sposób problemów wynikających z różnic czy nieprawidłowości zapisu a rzeczywistego stanu. Wszelkie błędy popełnione już na tym etapie mogą bowiem skutkować późniejszymi problemami, mandatami, a nawet brakiem możliwości uzyskania dopłat.

Wybierajmy zaprawy do pszenicy o najszerszym spektrum działania

Przy wyborze zaprawy do pszenicy kierujemy się często względami ekonomicznymi – głównie ceną produktu. Może jednak warto popatrzeć na ekonomikę produkcji szerzej. Inwestycja w dobrą, kilkuskładnikową, o szerokim spektrum zwalczanych patogenów, ale drogą zaprawę może okazać się w całokształcie tanim elementem. Zaprawy do pszenicy mają na celu profilaktyczne i interwencyjne działanie wobec patogenów, które zagrażają pszenicy od momentu korzenia zarodkowego wydostającego się z ziarniaka (BBCH 05). Do momentu zanim pochewka liściowa przebije się na powierzchnię gleby (BBCH 09) i moglibyśmy zauważyć oraz zidentyfikować problem, najwcześniej w fazie 2 liści (BBCH 12), mogłoby być za późno z jakimkolwiek działaniem obronnym – interwencyjnym. Zaprawa do pszenicy zapewnia zatem zdrowotność roślinie, a nam „spokojniejszy sen”. Szczególnie, gdy warunki glebowo-klimatyczne (chłodno i bardzo wilgotno lub ciepło oraz bardzo wilgotno) opóźniają wschodzenie siewek.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – nie dysponujemy obecnie odpowiednią pulą fungicydów nalistnych, którymi moglibyśmy chronić pszenicę przed chorobami od jej wschodów do momentu spoczynku zimowego. Chodzi przecież głównie o to, by rośliny zakończyły wegetację jako zdrowe, w dobrej kondycji, jak najlepiej przygotowane do surowych warunków zimowania.

Czytaj również: Zaprawa do rzepaku przed siewem. Którą wybrać?

Identyczny skład zaprawy do pszenicy nie świadczy o tożsamości produktów

W załączonej poniżej tabeli znajdują się informacje o dopuszczonych do obrotu w Polsce zaprawach do pszenicy (stan na 9 sierpnia 2021 r.). W drugiej kolumnie podajemy skład zaprawy do pszenicy – nazwę substancji czynnej/substancji czynnych oraz gramaturę. Natomiast trzecia kolumna to dane dotyczące zwalczanych chorób, zgodnie z zapisem etykietowym danego środka. Analiza kolumn 2. i 3. bywa ciekawa jak również zaskakująca. Rolnik sam powinien wyciągnąć z tego wnioski, jednak nieco nakieruję. Dlaczego ta sama substancja, w takiej samej ilości różni się tak bardzo pod kątem liczby zwalczanych agrofagów?

Różnice mogą wynikać z faktu, że podczas badań rejestracyjnych wystąpiły tylko takie choroby, więc szybko zarejestrowano środek przeciwko przebadanym agrofagom. Czasami, gdy mamy do czynienia z tzw. wzajemnym uznawaniem – środek musi być identycznie zarejestrowany, jak w kraju, w którym był dotychczas stosowany.

Weźmy jednak pod uwagę jeszcze jeden fakt – często te najszersze rejestracje zaprawy do pszenicy (największa gamma zwalczanych chorób) dotyczą oryginalnych środków ochrony roślin, które na rynku pojawiły się przed laty jako produkty danego koncernu chemicznego. Opracowano dla nich specyficzną formę, nośniki, jak również wspomagacze, itp. które sprawiają, że środek jest niepowtarzalny i wyjątkowy oraz wszechstronny w działaniu. Gdy ochrona patentowa substancji czynnej wygasła, także inni producenci mogli sięgnąć po ten związek i próbować stworzyć produkt handlowy czy mieszaninę handlową. Ale jest to tylko odwzorowanie – nie zawsze w pełni udane, bowiem forma jak również skład substancji wspomagających zawsze zostają „słodką tajemnicą” wynalazcy/pierwszego producenta, nigdy nieujawnianą. Dlatego więc wybierajmy środki o najszerszym spektrum i oryginalnie, najsilniej działające.

Rancona UPL

Rancona – nowa generacja zapraw nasiennych.

Oryginalny składnik zaprawy do pszenicy – zdziała wiele

Przy wyborze zaprawy do pszenicy zwracajmy ponadto uwagę na strategię antyodpornościową i sięgajmy po produkty przemiennie. Jedną z substancji o bardzo niskim ryzyku powstania na nią odporności jest ipkonazol (z grupy triazoli). Występuje on samodzielnie w produkcie handlowym Rancona 15 ME oraz w gotowej mieszaninie z imazalilem w środkach Rancona i-MIX ME i Vitona. Nowoczesny jest w tych produktach nie tylko składnik czynny, ale także forma mikroemulsji (ME) umożliwiająca bardzo dokładne i jednolite pokrycie ziarna, dużą skuteczność biologiczną w działaniach powierzchniowym i układowym (pobierana przez korzeń zarodkowy i krążąca w roślinie, zabezpieczająca także jej nowo pojawiające się organy) przy bardzo małych dawkach środka. Zaprawa ta nie ogranicza ani siły kiełkowania ani energii kiełkowania. W tabeli poniżej znajdują się informacje, przed którymi chorobami chronią te zaprawy do pszenicy zasiewy ozime, ale można ich użyć także do zabezpieczania ziarna jęczmion – ozimego i jarego, pszenicy jarej, ozimych – pszenżyta i żyta.

Zaprawy do pszenicy, zarejestrowane w Polsce

Nazwa handlowa środka Skład – nazwa substancji czynnej/ych Zwalczane choroby

Jednoskładnikowe zaprawy do pszenicy

Difend 30 FS difenokonazol – 30 g zgorzel siewek
Difend FS zgorzel siewek, śnieć, śnieć cuchnąca
Divident Xtra 030 FS zgorzel siewek, septorioza plew, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, śnieć karłowa
Celest 025 FS fludioksonil – 25 g

 

pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, fuzarioza
Goliat 025 FS pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, fuzarioza, septorioza
Maxim 025 FS
Omnix 025 FS
Prepper fuzaryjna zgorzel, śnieć cuchnąca
Fluarto 50 FS fludioksonil – 50 g

 

pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, fuzaryjna zgorzel siewek
Madron 50 FS
Trigof 50 FS
Systiva 333 FS fluksapyroksad – 333 g

 

septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy
Savea 333 FS septorioza liści, pleśń śniegowa
ZN Premium 333 FS
Rancona 15 ME ipkonazol – 15 g śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
Latitude 125 FS siltiofam – 125 g zgorzel podstawy źdźbła
Latitude XL
Funaben Plus 02 WS tebukonazol – 20 g śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

 

Zaprawa Zbożowa Orius Extra02 WS
Syrius 02 WS tebukonazol – 20%
Tebseme tebukonazol – 25 g śnieć cuchnąca
Gizmo 060 FS tebukonazol – 60 g śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca
Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS śnieć cuchnąca, śnieć gładka
Premis 025 FS tritikonazol – 25 g

 

śnieć, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści, rynchosporioza
Beltone 25 FS śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
Real 025 FS
Zaprawa Sarfun 025 FS zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
Tresser 050 FS tritikonazol – 50 g

 

śnieć cuchnąca, śnieć gładka, fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa
Triter 050 FS
Zaprawian 050 FS

Dwuskładnikowe zaprawy do pszenicy

Celest Extra 050 FS fludioksonil – 25 g, difenokonazol – 25 g pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pylącą, śnieć cuchnąca, śnieć karłowa
Difend Extra FS śnieć cuchnąca, śnieć karłowa, fuzaryjna zgorzel siewek
Celest Power fludioksonil – 25 g,
sedaksan – 25 g
pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza)
Maxim Power
Omnix Power
Vibrance Duo
Vibrance Duo 050 FS
Sedevax 60 FS fludioksonil – 50 g,
tebukonazol – 10 g
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
Seedron 60 FS
Flutik 050 FS fludioksonil – 25 g,
tritikonazol – 25 g
fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, pleśń śniegowa
Flutrix 050 FS
Tridox 050 FS
Rancona i-MIX ME ipkonazol – 20 g,
imazalil – 50 g
pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
Vitona
Redigo Pro 170 FS protiokonazol – 150 g, tebukonazol – 20 g zgorzel siewek, pleśń śniegowa
Retro 170 FS
Orius Universal 75 ES tebukonazol – 15 g,
prochloraz – 60 g
pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca
Lamardor 400 FS tebukonazol – 150 g, protiokonazol – 250 g pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
Diadem tritikonazol – 20 g,
prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) – 60 g
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, głownia pyląca, śnieć cuchnąca
Sigona
Kareo 080 FS pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca, śnieć cuchnąca
Kinto Duo 080 FS tritikonazol – 20 g,
prochloraz – 60 g
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, fuzarioza, głownia pyląca, śnieć cuchnąca

 

Premis Pro 080 FS
Real Super 080 FS
Seman

Trzyskładnikowe zaprawy do pszenicy

Beret Trio 060 FS fludioksonil – 25 g, difenokonazol – 25 g, tebukonazol – 10 g

 

zgorzel, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia, głownia pyląca
Celest Trio 060 FS
Goliat Trio 060 FS
Vibrance Gold 100 FS fludioksonil – 25 g,
sedaksan – 50 g,
difenokonazol – 25 g
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć karłowa, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), fuzarioza
Beret Opti fludioksonil – 25 g,
sedaksan – 25 g,
tebukonazol – 10 g
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza)
Vibrance Opti
Vibrance Trio 060 FS pleśń śniegowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septorioza, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza)
Beret Star fludioksonil – 25 g,
sedaksan – 25 g,
tritikonazol – 20 g
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza)
Vibrance Pro
Vibrance Star
Vibrance Star 070 FS
Kinto Plus fludioksonil – 33,3 g, fluksapyroksad – 33,3 g, tritikonazol – 33,3 g pleśń śniegowa, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
Premis Plus
Real Plus
Sigona Plus
Bariton Super 97,5 FS fludioksonil – 37,5 g, protiokonazol – 50 g, tebukonazol – 10 g fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca
Fluoxonazol 080 FS protiokonazol – 37,5 g, fluoksastrobina – 37,5 g,

tebukonazol – 5 g

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septorioza liści, głownia pyląca
Scenic 080 FS
Baytan Trio 180 FS triadimenol – 150 g, fluoksastrobina – 25 g, fluopyram – 5 g zgorzel siewek, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy, septorioza liści

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 16

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *