Zasady segregacji odpadów – od 1 lipca 2017r. obowiązuje ujednolicony system!

Od 1 lipca 2017 r. segregacja odpadów na terenie całego kraju będzie odbywać się według Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO). Ministerstwo Środowiska wydało w tej sprawie rozporządzenie. Jakie będą zasady segregacji odpadów, czyli jak będzie działać Wspólny System Segregacji Odpadów?

Większość towarów, które kupujemy w sklepach jest wykonana z: plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.

Jak będą wyglądać zasady segregacji odpadów?

Odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika lub worka niebieskiego ma trafiać papier. Do zielonego – szkło. Do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika lub worka niebieskiego ma trafiać papier. Do zielonego – szkło. Do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

segregacja odpadów

Segregacja odpadów – od 1 lipca nowe ujednolicone zasady!

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, czyli od 1 lipca 2017 r.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Drugie życie odpadów

Paweł Mucha

Paweł Mucha, dyrektor departamentu edukacji i komunikacji – rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska (MŚ).

Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać   – mówi Paweł Mucha, dyrektor departamentu edukacji i komunikacji – rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska (MŚ).

Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty – informuje Ministerstwo Środowiska.

Segregacja odpadów po prostu się opłaca

Segregacja odpadów przynosi korzyści finansowe. Segregując, zapłacimy mniej za odbiór śmieci.

Paweł Mucha,  rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska

Segregacja odpadów przynosi korzyści finansowe. Segregując, zapłacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Słowem segregacja się opłaca – mówi P. Mucha, rzecznik prasowy MŚ.

Gdzie będzie trzeba wrzucać odpowiednie odpady?

Zasady segregacji odpadów są proste, ale należy je dobrze zapamiętać, szczególnie jeśli chodzi o kolory pojemników na odpady i co należy do nich wrzucać.  W celu ułatwienia gospodarowania odpadami, Ministerstwo Środowiska przygotowało dokładną instrukcję, jak należy je segregowaćy:

Papier – niebieski pojemnik

zasady segregacji odpadów

Papieru wrzucamy do niebieskiego pojemnika

Papier będziemy wrzucać do pojemnika lub worka niebieskiego.

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

segregacja śmieci

Odpady muszą być posegregowane. Papier należy wrzucać do niebieskiego pojemnika lub worka. Szkło – pojemnik zielony. Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty.

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Szkło – pojemnik zielony

co wrzucać do zielonego pojemnika

Szkło wrzucamy co zielonego pojemnika

Szkło trzeba segregować w pojemniku lub worku zielonym, z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały pojemnik i szkło kolorowe – zielony.

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności, w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych,
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
odpady szklane

Od 1 lipca 2017 r. zostały ujednolicone zasady segregacji odpadów.

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty

Metale i tworzywa sztuczne wrzucamy do pojemnika żółtego.

co wrzucać do żółtego pojemnika

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach, np. szamponach, paście do zębów itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy

Odpady ulegające biodegradacji należy wrzucać do pojemnika brązowego.

co wrzucać do brązowego pojemnika

Odpady ulegające biodegradacji wrzucamy do pojemnika brązowego

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki itp.,
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.
zasady segregacji odpadów.

Do posegregowanych odpadów nie wrzucamy: m.in. kości zwierząt, odchodów zwierząt i popiołu z węgla kamiennego!

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych.

Pojemnik z odpadami zmieszanymi

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, należy wyrzucać do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Elektrośmieci i inne problemowe odpady

Zasady segregacji odpadów jasno określają, że  elektrośmieci i inne odpady problemowe należy zanieś do specjalnego punktu. Przy segregacji należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się:

elektrośmieci

Elektrośmieci i inne odpady problemowe należy zanieś do specjalnego punktu.

 • zużyte baterie,
 • akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte świetlówki,
 • odpady po żrących chemikaliach, np. środkach ochrony roślin,
 •  zużyty sprzęt RTV i AGD tzw. elektroodpady.

Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Dlaczego segregacja jest taka ważna?

Podobne zasady segregacji odpadów obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszone zostanie ponadto zużycie surowców oraz emisja szkodliwych substancji do środowiska – mówi rzecznik prasowy  P. Mucha z Ministerstwa Środowiska.

recycling

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi jedynie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych – informuje MŚ.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *