Zasady warunkowości – ważna zmiana interpretacji w GAEC 7

W ramach reformy WPR na lata 2023—2027  rolników obowiązują nowe zasady warunkowości oparte o normy GAEC. W odpowiedzi na wniosek rolników resort rolnictwa zmienia zasady interpretacji normy GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania. Czego dotyczą te zmiany?

Normy GAEC to tzw. normy dobrej kultury rolnej. Inaczej mówiąc to zestaw praktyk, które obejmują działania w kilku obszarach. Są to: klimat i środowisko, zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin oraz dobrostan zwierząt. Łącznie jest ich dziewięć. Spełnienie tych norm będzie warunkiem do otrzymania dopłat bezpośrednich w 2023 r, a także płatności w ramach interwencji II filara. Szczególne niepokoje wśród rolników budziły wymogi normy GAEC 7  w zakresie zmianowania upraw. MRiRW wspólnie z KE wprowadziło korzystne zmiany w zakresie interpretacji wdrażania tych wymogów.

Dotychczasowe zasady warunkowości w normie GAEC 7

Norma GAEC 7 dotyczy zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych. Zgodnie z tą zasadą warunkowości gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych (GO) obowiązują:

  • prowadzenie upraw na powierzchni co najmniej 40% GO w taki sposób, aby na każdej działce rolnej na tych gruntach w porównaniu z rokiem poprzednim była prowadzona inna uprawa w plonie głównym.
  • prowadzenie co najmniej 3 różnych upraw na GO, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% GO, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% GO.

Normy GAEC uderzają w producentów kukurydzy. Możliwe rozwiązania

Nowa interpretacja zasady zmianowania upraw

Wymogi normy GAEC 7, w ramach zasady warunkowości, będą obowiązywać dopiero od 2024 r. Jednak ze względu na fakt, że rolnicy wnioskowali o zmiany w jej brzmieniu, resort rolnictwa postanowił wyjść im naprzeciw. W związku z tym MRiRW wprowadził korzystną dla rolników interpretację wdrażania wymogów tej normy w zakresie dotyczącym zmianowania upraw.

Po tych zmianach ARiMR od 2024 r. będzie weryfikowała dwa czynniki. A mianowicie:

  • czy na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych w gospodarstwie, w porównaniu z rokiem 2023, jest prowadzona inna uprawa w plonie głównym.
  • czy na powierzchni wszystkich gruntów ornych prowadzenie takiej samej uprawy nie dłużej niż przez 3 lata, począwszy od roku 2023. Oznacza to, że w 2026 r. taka sama uprawa w plonie głównym na tej samej działce rolnej w ramach całego gospodarstwa nie może się powtórzyć.

Dodatkowo, aby spełnić warunki zmianowania, rolnik musi wysiać na danej powierzchni wsiewkę lub międzyplon ozimy bądź międzyplon ścierniskowy. Co ważniejsze, wspomniany wysiew musi być wykonany w poprzednim roku lub w ciągu trzech poprzednich lat.

Zasady warunkowości — podstawa prawna

Szczegółowe informacje na temat pozostałych norm dobrej kultury rolnej znajdują się w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania.

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *