Zatrudnienie cudzoziemców – „na czarno” się nie opłaca!

Producenci owoców mają duże problemy ze znalezieniem chętnych do pracy przy zbiorach. Rolnicy decydują się często zaangażować do tego obcokrajowców. Dopełnienie wszystkich formalności jest niezwykle ważne, bo za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców grożą wysokie kary!

O karach, jakie grożą za powierzenie cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy piszą dla Was „Paragrafki”: radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek. Prowadzą kancelarie prawne i bloga „Paragrafki”.

Od stycznia 2018 roku wzrosły kary za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Zgodnie z art. 120 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Natomiast cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców 

zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców do pracy wymaga zachowania wszelkich formalności. Za niedopełnienie tego obowiązku pracodawcy grożą wysokie kary!

Ponadto art. 120 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewiduje m.in. kary grzywny od 3000 zł do 30 000 zł  w przypadku nielegalnego zatrudnienia za pomocą wprowadzenia cudzoziemca  w błąd. Dotyczy to również tych, którzy zażądają od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za uzyskanie zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.

Kto nie podlega karze?

Karze grzywny od 1000 zł do 30 000 złotych za wykroczenie polegające na powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie podlega ten,  kto powierzając wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

1) zażądał od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  będzie przechowywał jego kopię przez cały okres wykonywania pracy chyba że wiedział, że przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sfałszowany;

2) zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.

zatrudnienie cudzoziemców

Na brak rąk do pracy przy zbiorach skarżą się producenci truskawek. Foto AgroFoto.pl, qamilo255

Niezależnie od wyżej przedstawionych sankcji, zarówno pracodawca jak i cudzoziemiec może ponosić również  konsekwencje z tytułu niewykonania innych ciążących na tych podmiotach obowiązków wynikających  z innych ustaw.

Treść przedstawiona w artykule nie stanowi porady prawnej i nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego. Radca prawny Milena Rutkowska i Radca prawny Agata Bożek nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w artykule lub działania czy zaniechania podejmowane na jej podstawie. Zamieszczone dane są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba że wskazano inaczej.

 Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z radcą prawnym Mileną Rutkowską lub radcą prawnym Agatą Bożek lub innym prawnikiem, gdyż tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej i prawnej danego przypadku pozwala wyciągać właściwe wnioski na temat konsekwencji prawnych.

Źródło: paragrafki.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *