Zgłoszenie przemieszczenia świń objęte nowym prawem

Zgłoszenie przemieszczenia świń ulega zmianom. Zgodnie z nowymi przepisami nawet rolnik hodujący jedną świnię musi zarejestrować w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedzibę stada.

Zgodnie z nowymi przepisami nawet rolnik hodujący jedną świnię musi zarejestrować w biurze powiatowym ARiMR siedzibę stada – podaje Departament Rejestracji Zwierząt ARiMR. Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Zgłoszenie przemieszczenia świń w nowym prawie:

  • Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
  • W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Departament Rejestracji Zwierząt ARiMR

Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawą prawną jest decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię – informuje Departament Rejestracji Zwierząt ARiMR.

Nielegalny ubój chorych krów w Niemczech

Nielegalny ubój chorych krów w Niemczech! Czy pochodzące z niego mięso trafiło do Polski?

17 kwietnia 2019

Zasady utrzymania loch

Ograniczanie przestrzeni życiowej loch może potęgować zachowania agresywne i reakcje stresowe. Dowiedz się, jakich norm trzeba przestrzegać

23 kwietnia 2019

Duże osiedla na gruntach rolnych [Aktualności]

Czy czeka nas trwała zmiana wiejskich krajobrazów?

16 kwietnia 2019