Zmiany dotyczące działania RŚK w 2020r.

W bieżącej kampanii wnioskowej pojawią się zmiany dotyczące nie tylko dopłat bezpośrednich, ale także działania RŚK. Zmiany dotyczyć będą m.in. możliwości nadania odrębnych numerów identyfikacyjnych współposiadaczom, oraz potwierdzenia tytułu prawnego do działek z ZWRSP. W szerszym zakresie zmiany dotyczące działania RŚK przedstawiono w informacji od MRiRW. 

Zmiany dotyczące działania RŚK w 2020 r. nastąpiły wskutek wprowadzenia Rozporządzenia MRiRW.

Numer dla współposiadacza i oświadczenie do tytułu prawnego jako jedno ze zmian

Pierwszą zmianę skierowano w stronę małżonków i podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, dla których wprowadzono możliwość nadawania odrębnego numeru identyfikacyjnego producenta. 

Druga zmiana ma na celu zabiec użytkowaniu gruntów bez umowy. W tym celu wprowadzone zostanie obowiązkowe oświadczenie składane przez beneficjenta posiadającego grunty będące własnością:

  • Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  • państwowych osób prawnych 
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • samorządowych osób prawnych 

Regulacja rozbieżności między ARiMR, a ekspertem przyrodniczym

Zmiany dotyczące działania PŚK poruszają również kwestie niezgodności między tym, co ustali ekspert przyrodniczy i doradca rolno-środowiskowy, a tym co uzgodni ARiMR podczas kontroli. Dotyczy to informacji o położeniu działek z ustanowionym Planem Ochrony (PO), lub Planem Zadań Ochronnych (PZO). Jeśli pojawią się rozbieżności, to ARiMR będzie wzywać rolnika do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni. Jeśli w wyniku poprawy oświadczenia nastąpi zmiana doprecyzowania wymogów podjętego zobowiązania, to w tym samym terminie rolnik będzie musiał złożyć wyjaśnienia, co do tych wymogów.

W związku z powyższą sytuacją beneficjent musi również:

  • uzupełnić, bądź skorygować plan działalności rolnośrodowiskowej i dokumentacji przyrodniczej
  • złożyć do kierownika BP ARiMR oświadczenie potwierdzające uzupełnienie, lub poprawienie wyżej wspomnianych dokumentów 

UWAGA!

Powyższe zmiany dotyczą zobowiązań RŚK rozpoczynających się od 2020 r. lub w kolejnych latach. Nie będą natomiast dotyczyć zobowiązań rozpoczętych przed 2020 r. 

Zmiany dotyczące działania RŚK – łagodniejsze sankcje dla niewysianego międzyplonu

Zmiany dotyczące działania RŚK w 2020 r. dotyczą także pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone. Konkretnie chodzi o termin wysiewu międzyplonu między 1 a 15 października. W tym przypadku stosuje się zmniejszenie płatności, ale mniej dotkliwie, niż do tej pory. Wysokość sankcji określa się na podstawie iloczynu współczynnika dotkliwości i trwałości w wysokości 13%. Ponadto, w celu wyliczenia ,,sankcji wstecznej” za niedotrzymanie zobowiązań używany będzie współczynnik dotkliwości i trwałości w wysokości 1%.

Uszczegółowienie przepisów w sprawie refundacji kosztów transakcyjnych

Ujednolicenie przepisów nastąpiło również w przypadku refundacji kosztów transakcyjnych. Zgodnie z nimi, do działek rolnych częściowo ujętych w PZO/PO rolnicy będą mogli otrzymać koszty transakcyjne w pełnej wysokości. Natomiast, do działek rolnych w całości objętych PZO/PO refundacja kosztów transakcyjnych ulegnie zmniejszeniu o 10%. 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *