Znaczenie rolnictwa. Czego Polacy oczekują od rolników?

Znaczenie rolnictwa w oczach społeczeństwa ewoluuje na przestrzeni lat. Zmienia się także sposób postrzegania gospodarzy, a tym samym oczekiwania względem nich. Sprawdziliśmy, czym dziś dla przeciętnego Polaka i Europejczyka jest wieś.

Raz jeszcze zajrzeliśmy do świeżego raportu o strukturze polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. W podrozdziale zatytułowanym „Rolnictwo w oczach społeczeństwa” znaleźliśmy interesujące zestawienie danych Eurobarometru oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Okazuje się bowiem, że postrzeganie funkcji tej gałęzi gospodarki nie jest takie oczywiste. Przeciętny Europejczyk kładzie nacisk na nieco inne kwestie niż Polak.

Znaczenie rolnictwa jest coraz większe?

Jak dowiadujemy się z raportu, wyobrażenia mieszkańców miast o polskiej wsi są znacznie bardziej pozytywne niż jeszcze 20 lat temu. Wówczas przeważały bowiem negatywne opinie. Obecnie jednak dla przeciętnego Polaka wieś jest ostoją tradycji oraz przykładem zaradności i samowystarczalności ekonomicznej. Na takie cechy wskazuje odpowiednio 88% i 67% badanych.

Wizerunek polskiej wsi, wspólna polityka rolna

Wizerunek polskiej wsi uległ znacznej poprawie, a znaczenie rolnictwa wzrosło. Prowadzona wspólna polityka rolna ma w tym istotny udział.

Nie brakuje również skojarzeń, związanych z prawem czy polityką. Sporo osób określa polską wieś ofiarą przemian ustrojowych (65%) oraz beneficjentem pomocy unijnej (59%). Co istotne, w przeciwieństwie do lat 90. XX w., nie kojarzy się już ona z zacofaniem, roszczeniową postawą ani przebiegłością.

Rolnictwo z kolei postrzegane jest nie tylko jako bardzo ważny element gospodarki narodowej, ale również istotny czynnik, kształtujący przyszłość UE i jej poszczególnych krajów członkowskich. Zgodnie z wynikami badań, w 2017 r. zaledwie jedna na sto osób określała rolnictwo jako nieznaczące dla naszego ogólnego rozwoju.

Czego oczekuje się od rolników?

Polacy zgadzają się z pozostałymi Europejczykami, że główną powinnością rolników jest zapewnienie zdrowej i bezpiecznej żywności. Stwierdza tak blisko połowa (48%) naszych rodaków. Na drugim miejscu wskazujemy na poszerzenie różnorodności dostępnych produktów spożywczych. O tej roli gospodarzy wspomina 29% badanych Polaków. Za ważną funkcję rolnictwa uznajemy ponadto promowanie i poprawę życia na wsi. Mówi o tym niemal co czwarty ankietowany (24%).

Znaczenie rolnictwa jako promotora dobrostanu zwierząt

Przeciętny Europejczyk myśli o rolnictwie w kontekście dobrostanu zwierząt dwukrotnie częściej niż Polak.

Warto zauważyć, że przeciętni mieszkańcy UE kładą większy nacisk na ekologię. Ich zdaniem głównym obowiązkiem rolników, oprócz dostarczania wysokiej jakości żywności, jest zapewnienie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Rolę tę podkreśla 28% badanych Europejczyków. Dla porównania, wspomina o niej zaledwie 14% Polaków.

Co czwarty mieszkaniec Wspólnoty (25%) za kluczową powinność rolników uważa również ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu. W naszym kraju akcentuje to natomiast 18% respondentów.

Jaką opinię ma wspólna polityka rolna?

Jak wynika z badań Eurobarometru, wspólna polityka rolna jest znacznie lepiej oceniana w Polsce niż w UE. Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa jest co najmniej za utrzymaniem dotychczasowej pomocy unijnej dla rolników, uznając jej poziom za odpowiedni – czytamy w raporcie specjalistów Fundacji EFRWP i TEP. Co ciekawe, odsetek osób o takiej opinii wzrósł w ostatnich latach. To zaskakujące, zwłaszcza w kontekście dyskusji o krzywdzącej dysproporcji pomiędzy stawkami dotacji w różnych krajach.

Należy jednak podkreślić, że wiedza Polaków o unijnym wsparciu dla rolnictwa w zasadzie kończy się na dopłatach bezpośrednich. Pozostałe formy wsparcia są natomiast mało znane. Zgodnie z sondażem, dokładne informacje posiada tylko ok. 10% społeczeństwa. Można więc przypuszczać, że są to rolnicy i ich rodziny. Swoistym pocieszeniem może być fakt, że poziom szczegółowej wiedzy na ten temat jest równie niski w całej UE.

Artykuł opracowany na podstawie publikacji „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”, pod red. W. Poczty i J. Rowińskiego, Warszawa 2019.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *