Znasz potrzeby swoich roślin? Na wiosnę zmobilizuj je do szybszego wzrostu!

Download PDF

Najważniejszy i najskuteczniejszy czynnik regulowania wielkości i jakości plonu to zbilansowane i dosyć intensywne nawożenie. A podstawą racjonalnej gospodarki nawozowej jest znajomość zasobności gleby, czyli jej systematyczne (co 4–5 lat) badanie.

 

Jesienne zachwaszczenie zbóż

fot. Grupa Azoty POLICE

Poznaj potrzeby pokarmowe i specyfikę rozwoju rośliny

Należy także pamiętać o łatwości wymywania z gleby azotu saletrzanego, a jeszcze bardziej – siarki, a więc o powszechnych ich brakach w glebie wczesną wiosną i o braku możliwości zgromadzenia ich wczesną wiosną na cały sezon. Im wydajniejsze odmiany roślin uprawiamy, tym bardziej precyzyjne nawożenie decyduje o wykorzystaniu ich potencjału plonowania. I tym bardziej powinniśmy z tymi roślinami „współpracować”. Nie pomogą wydajne odmiany, gdy rośliny są głodne. Musimy mobilizować rośliny do szybszego wzrostu od początku ich życia, bo to, co rośliny pobiorą we wczesnych fazach rozwoju, kiedy jest dostatek wilgoci, a one „programują” plon, decyduje o wielkości i jakości plonu. Braki składników pokarmowych we wczesnych fazach zawsze zniweczą trud uprawy. Dobrze „wyprowadzona” od początku uprawy roślina lepiej znosi niekorzystne warunki pogodowe w późniejszych okresach.

Jęczmień jesienią

fot. Grupa Azoty POLICE

Dawka jest wszystkim – należy ją określić precyzyjnie

O poziomie nawożenia decyduje wiele czynników ekonomicznych (np. relacje cen) i przyrodniczych (np. wymagania nazwowe). By precyzyjnie ustalić te wymagania dla każdej rośliny na każdym polu, konieczna jest znajomość zasobności gleby w przyswajalny fosfor, potas i magnez. To oczywiste, że największą aktywność plonotwórczą wykazuje azot, ale jego efektywne działanie zawsze ogranicza niedobór fosforu i potasu, a także innych składników, w tym – coraz powszechniej – mikroskładników. W wielu rejonach Polski najgorzej przedstawia się deficyt potasu, co przy niedoborach wody nie daje szans na zadowalające plony.

Ile fosforu i potasu używać?

Z toną ziarna każdego zboża wywożone jest z pola około 8 kg fosforu (P2O5) i 6 kg potasu (K2O), a z odpowiednią ilością słomy około 3 kg fosforu i od 15 do 25 kg potasu, w zależności od gatunku zboża i stosunku słomy do ziarna. Jeżeli słoma jest przyorana, do gleby wraca głównie potas. Tak więc w dużym uproszczeniu przy plonie 8 t ziarna wywozimy z pola 64 kg fosforu i odpowiednią ilość potasu, w zależności od tego, co robimy ze słomą.

intensywne nawożenie

Dobrze rozkrzewiona pszenica wiosną.

fot. Grupa Azoty POLICE

Termin stosowania? Superważny!

Powszechnie wiadomo, że fosfor i potas zawsze najlepiej stosować pod pług lub głęboko pracujący agregat uprawowy, by równomiernie rozmieścić je w warstwie ornej na głębokość co najmniej 10–20 cm, bo wtedy mogą być pobierane także po wiosennym przesuszeniu się gleby. Nawozy z całkowicie rozłożonymi fosforytami (w 100% przyswajany fosfor) można także stosować na krótko przed siewem roślin. Terminy stosowania azotu nie są tak schematyczne i proste.

Trafny wybór nawozu

Nawozić efektywnie to znaczy nawozić umiarkowanie, ale najkorzystniej dobraną formą nawozu. POLIFOSKA® zawiera najlepiej przyswajalny fosfor, łatwo dostępny potas i siarkę, azot amonowy, co zabezpiecza prawidłowy wzrost młodych roślin. Dobór form azotu jest bardziej skomplikowany, ponieważ zależy od jakości gleby, jej odczynu, fazy rozwojowej uprawianej rośliny, a także celu, jaki chcemy osiągnąć.

Objawy niedoboru potasu w zbożu

fot. Grupa Azoty POLICE

Rośliny jare oraz wieloletnie, a także zbyt oszczędnie nawożone jesienią oziminy, oczekują wiosną kompleksowego nawożenia NPK. By ułatwić stosowanie zbilansowanego nawożenia, gdyż takie jest najbardziej skuteczne, oferowane są kompleksowe nawozy o różnych formułach, gdzie na 1 kg fosforu przypada 1 kg potasu – POLIFOSKA®8, aż po nawozy POLIFOSKA®5 i POLIFOSKA® KRZEM, w których na 1 kg fosforu przypada od 2,0 do 2,8 kg potasu.

Co jeszcze warto przypomnieć o POLIFOSKACH?

Podczas produkcji zanieczyszczenia i balast zostają usunięte (na hałdy), a rolnik dostaje tylko to, na co rośliny tak dobrze reagują wielkością i jakością plonu. W tych nawozach fosforyt jest całkowicie rozłożony, a więc całkowicie „przywrócony” do formy przyswajalnej. POLIFOSKA® to nawóz zawsze skuteczny, także stosowany na krótko przed siewem roślin lub pogłównie, pod rośliny jednoroczne, w tym szczególnie jare i o krótkim okresie wegetacji oraz na glebach lekko kwaśnych i obojętnych.

intensywne nawożenie

Wschody pszenicy

fot. Grupa Azoty POLICE

Kupując nawóz należy zwracać uwagę na przyswajalność fosforu w nawozie, bo ten, jako najdroższy podstawowy składnik pokarmowy, stosowany jest często w zbyt małych ilościach i w bardzo słabo przyswajalnych formach. POLIFOSKA® zawiera także siarkę, magnez i mikroskładniki.

„Vademecum nawożenia” – zaktualizowaliśmy nasze broszury!

Ze względu na duże zainteresowaniem rolników i ogrodników naszymi poprzednimi opracowaniami zawierającymi szczegółowe informacje o zasadach nawożenia większości roślin typowo rolniczych, jak i warzyw uprawianych w gruncie, zaktualizowaliśmy nasze broszury. Można je pobrać tutaj: „Vademecum nawożenia” i „Vademecum nawożenia warzyw w uprawie polowej”.

Jesienna pszenica

fot. Grupa Azoty POLICE

Ponieważ dąży się do tego, aby nawożenie było ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione, w Vademecum nawożenia przedstawiono zalecenia nawozowe w myśl zasady: „Tak dużo jak to konieczne, tak mało jak to możliwe”, a więc przedstawiono bardzo efektywne i zarazem „oszczędne” wskazania nawozowe, tak aby wielkość i jakość plonu zadowoliła nie tylko producenta, ale także coraz bardziej wymagających konsumentów. Więcej informacji na stronie polifoska.pl lub nawozy.eu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o