Zwalczanie szkodników rzepaku a zapylacze

W okresie okołokwitnieniowym w rzepaku pojawia się słodyszek rzepakowy, a wkrótce po nim (a czasami równocześnie) szkodniki łuszczynowe. Jest to też okres wzmożonej aktywności pszczół i innych owadów zapylających, które pomagają w osiąganiu wysokich plonów. Niezbędnym w tym czasie narzędziem jest zatem insektycyd bezpieczny dla zapylaczy i skuteczny w zwalczaniu wielu szkodników.

Wraz z wprowadzaniem nowych strategii przez Komisję Europejską, stopniowo wycofywane są kolejne substancje czynne insektycydów niebezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska, w tym m.in. dla zapylaczy. Spośród neonikotynoidów jedynie acetamipryd otrzymał rekomendację KE.

Dlaczego bezpieczeństwo zapylaczy jest ważne?

Szacuje się, że w 30% rzepak jest obcopylny, a w jego obcozapyleniu największe znaczenie mają owady. Na plantacjach rzepaku dominują pszczoły dziko żyjące (np. trzmiele), jednak bardzo liczne są również pszczoły miodne. Na skutek udziału pszczół w zapylaniu rzepaku następuje wzrost plonu nasion od 10 do 30%. Oprócz zwiększenia plonów rzepaku zapylanie kwiatów przez pszczoły wpływa też korzystnie na jakość nasion. Stąd częsty widok pszczelich pasiek umieszczanych przy plantacjach kwitnącego rzepaku.

Jednym z głównych czynników ograniczających populację pszczoły miodnej są zatrucia środkami ochrony roślin. Stąd dużą wagę kładzie się na ich bezpieczeństwo podczas insektycydowych zabiegów ochronnych. Wynika to z podstawowych założeń integrowanej ochrony roślin, gdzie ochrona pszczół jest obowiązkiem ustawowym.

Insektycyd bezpieczny dla zapylaczy

Zawierający acetamipryd Mospilan 20 SP dzięki m.in. bezpiecznej formulacji i wysokiemu współczynnikowi selektywności jest dopuszczony do stosowania także w systemie Integrowanej Produkcji, w którym insektycydy obowiązują szczególnie restrykcyjne kryteria. Świadczy to o jego wysokim profilu bezpieczeństwa dla owadów zapylających, czyli jest to insektycyd bezpieczny dla zapylaczy.

insektycyd bezpieczny dla zapylaczy - pszczoła - rzepak kwitnienie

Dzięki pracy owadów zapylających plon rzepaku może wzrosnąć nawet o 30%

fot. Katarzyna Kupczak

Żeby właściwie chronić owady pożyteczne, należy zastosować insektycyd bezpieczny dla zapylaczy. Czyli taki którego mechanizmy działania zapewniają pełną ochronę organizmów niecelowych. Takim właśnie produktem jest Mospilan 20 SP.

Jedną z najważniejszych, i potwierdzoną badaniami, zaletą Mospilanu 20 SP jest niska toksyczność ostra acetamiprydu dla pszczoły miodnej. Pozwala to na przeprowadzanie zabiegów chemicznych nawet podczas kwitnienia rzepaku.

Dobra Praktyka Ochrony Roślin

Oczywiście, jak w przypadku wszystkich środków ochrony roślin, gdy stosowany jest zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie. Poza tym zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin zabiegi zwalczania szkodników należy wykonywać w godzinach wieczornych po zakończeniu oblotu przez pszczoły. Takie informacje zamieszcza też producent Mospilanu 20 SP w etykiecie.


Przeczytaj też: Natychmiastowy efekt zwalczania szkodników rzepaku — jak oceniać skuteczność zabiegu?


Insektycyd bezpieczny dla zapylaczy – Literatura:

Dworzańska i wsp. 2020. The influence of acetamipryd and deltamethrin on the mortality and behaviour of honeybees (Apis mellifera carnica Pullman) in oilseed rape cultivations. Apidologie 51: 1143–1154.

Niell i wsp. 2017. Neonicotinoids transference from the field to the hive by honey bees: towards a pesticide residues biomonitor. Science of The Total Environment 581: 25–31.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/113 z dnia 24 stycznia 2018 r. odnawiające zatwierdzenie substancji czynnej acetamipryd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Stanley i wsp. 2015. Evaluation of pesticide toxicity at their field recommended doses to honeybees, Apis cerana and A. mellifera through laboratory, semi-field and field studies. Chemosphere 119: 668–674.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *