Zwalczanie alternariozy i zarazy ziemniaka – z dodatkową korzyścią!

Zaraza ziemniaka oraz alternarioza ziemniaka to jedne z najrożniejszych chorób. Niszczą one powierzchnię asymilacyjną liści, co powoduje obniżenie plonu i jakości bulw ziemniaka. Sprawdź jak się z nimi skutecznie rozprawić!

Sprawcą zarazy ziemniaka jest organizm grzybopodobny – Phytophtora infestans. Patogen ten niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej. W konsekwencji plon i jakość bulw ziemniaka są znacznie obniżone. Starty powodowane przez zarazę ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%. W przypadku braku ochrony chemicznej straty mogą sięgać 70%, a w skrajnych przypadkach nawet 100%. Alternariozę wywołują dwa gatunki grzybów: Alternaria solani oraz Alternaria alternata. Straty w plonie bulw powodowane przez alternariozę w latach sprzyjających mogą sięgać 30-70 %, a średnio wahają się w zakresie 6-45 %.

Chemiczne zwalczanie zarazy ziemniaka – warunek konieczny!

zwalczanie zarazy ziemniaka

Pierwsze widoczne objawy zarazy ziemniaka można zaobserwować na liściach

Ochrona pola przed zarazą ziemniaka jest koniecznością. Występowaniu i rozwojowi choroby sprzyjają przede wszystkim przedłużające się okresy z opadami deszczu, podwyższona wilgotność powietrza (mgła, rosa) oraz umiarkowana temperatura.

Zaraza ziemniaka może się rozwijać w wyższych oraz niższych temperaturach. Przy wyższych temperaturach ok. 24 °C zarodniki patogenu kiełkują, w sposób bezpośredni infekując nowe rośliny ziemniaka. Przy niższych temperaturach ok. 12 °C zarodniki przekształcają się w zoospory, które są w stanie wytworzyć od 6 do 16 zarodników pływkowych, które przy podwyższonej wilgotności zakażają nowe rośliny.

Najintensywniej choroba rozwija się w temperaturze ok. 20 °C, w takich warunkach plantacja ziemniaka może zostać zniszczona przez zarazę nawet w kilka dni!

2:1- zwalczanie alternariozy i zarazy ziemniaka

Alernarioza pojawia się najczęściej 10-15 dni przed zarazą ziemniaka. Wobec tego zastosowanie fungicydu przeciwko alternariozie dodatkowo zabezpieczy rośliny przed pierwszymi infekcjami zarazy ziemniaka. Sprzyjającymi warunkami do rozwoju alternariozy ziemniaka jest ciepła i umiarkowanie wilgotna pogoda. Zakres temperatur w jakich choroba ta rozwija się najintensywniej to 19-23 °C. 

Objawy zarazy ziemniaka na liściach i nie tylko!

alternarioza ziemniaka

Alternarioza ziemniaka często jest mylona z zarazą. Objawami alternariozy są okrągłe lub nieregularne plamy, z koncentrycznie ułożonymi kręgami

Pierwsze widoczne objawy można zaobserwować na liściach. Najczęściej pojawiają się od połowy czerwca do początku lipca. Jednak w sprzyjających warunkach mogą pojawić się wcześniej. Pierwszymi oznakami infekcji są niewielkie, nieregularne jasnozielone plamki. Podczas chłodnej i wilgotnej pogody, plamki powiększają się, zmieniając barwę na brunatną.

Dodatkowo przy utrzymującej się wysokiej wilgotności powietrza, na dolnej stronie liści można zaobserwować biały nalot, składający się z trzonków konidialnych, na których formują się zarodniki. W niektórych latach, przy sprzyjających warunkach pierwsze objawy zarazy można zaobserwować nie na liściach, a na łodygach roślin – zaraza łodygowa.

Ta forma zarazy jest szczególnie niebezpieczna ze względu na możliwość infekcji we wczesnych fazach rozwojowych oraz dużo większe ryzyko porażenia bulw ziemniaka, niż w przypadku zarazy liściowej. Do zakażenia plonu może dochodzić w polu, podczas zbioru lub w trakcie przechowywania. Objawami zarazy łodygowej są rozciągające się w dół ciemnobrązowe lub czarne plamy.

Alternarioza ziemniaka – objawy występowania

Infekcji bulw ziemniaka przez Alterarnaria alternata sprzyjają uszkodzenia skórki podczas zbioru i transportu, a także wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza podczas przechowywania

Alternarioza ziemniaka powodowana jest przez dwa gatunki grzyba Alternaria solani oraz Alternaria alternata. Występuje zazwyczaj w fazie kwitnienia, oraz zawiązywania bulw. Alternaria solani jest sprawcą suchej plamistości liści ziemniaka, natomiast Alteraria alternata brunatnej plamistości liści ziemniaka. Sucha plamistość najczęściej występuje na najsłabszych roślinach, na dolnych liściach w postaci brunatnych okrągłych lub nieregularnych plam z koncentrycznie ułożonymi kręgami. W ich obrębie pojawiają się chlorozy, tkanka zasycha i ulega wykruszeniu. Objawami chorobowymi brunatnej plamistości liści są drobne plamki bez kręgów, z dużą ilością zarodników. Atakować może zarówno łodygi, liście a czasem ogonki liściowe. Objawy mogą również pojawić się na bulwach, jednak są one widoczne dopiero w trakcie przechowywania. Infekcji bulw sprzyjają uszkodzenia skórki podczas zbioru i transportu oraz wysoka temperatura i wilgotność powietrza podczas przechowywania. Brunatna plamistość na bulwach występuje w postaci ciemnych, suchych z czasem mięknących i zapadających się plam.

Zwalczanie zarazy ziemniaka – metody!

Zwalczanie zarazy ziemniaka powinno się rozpocząć od profilaktyki, do której można zaliczyć:

 • niszczenie źródeł zakażenia,
 • stosowanie wczesnych terminów sadzenia podkiełkowanych sadzeniaków,
 • uprawa odmian odpornych.

Oprócz profilaktyki bezsprzecznie należy stosować ochronę chemiczną. Prawidłowo przeprowadzona w trakcie całego okresu wegetacji może powstrzymać lub ograniczyć rozwój choroby. O skuteczności zabiegów chemicznych decyduje kilka czynników:

 • termin rozpoczęcia ochrony,
 • terminy następnych zabiegów,
 • dobór oraz kolejność zastosowanych fungicydów.
ochrona chemiczna ziemniaka

Aby ustrzec ziemniaka przed zarazą oprócz profilaktyki należy stosować ochronę chemiczną

Pierwszy zabieg wykonuje się najczęściej w fazie zwierania roślin w rzędach lub gdy pojawią się pierwsze objawy choroby. Kolejne zabiegi zależą od warunków pogodowych. Przy dużym zagrożeniu rozwoju choroby, fungicydy należy aplikować w odstępach 7 dniowych (fungicydy o działaniu powierzchniowym) oraz 10 dniowych (fungicydy wgłębne lub układowe). W niesprzyjających rozwojowi choroby warunkach odstępy można wydłużyć do 10-14 dni.

Zwalczanie alternariozy- profilaktycznie i chemicznie!

Przy zwalczaniu alternariozy warto oprócz ochrony chemicznej, warto zadbać o profilaktykę tak jak w przypadku zarazy ziemniaka.

Alternarioza ziemniaka- profilaktyczne ograniczenie występowania: 

 • stosować zdrowe, kwalifikowane sadzeniaki o najwyższej genetycznej odporności
 • przy odmianach wczesnych wysadzać podkiełkowane sadzeniaki
 • odrzucić przy sadzeniu chore bulwy
 • usuwanie chorych roślin, które zostały po zimie na polu
 • stosować odpowiednie dawki azotu, przenawożenie tym składnikiem może powodować intensywniejszy rozwój grzybów

Podczas intensywnego rozwoju części nadziemnych roślin ziemniaka, należy stosować preparaty o działaniu układowym oraz układowo-wglębnym. Pod koniec fazy kwitnienia można stosować preparaty o różnych mechanizmach działania, przy czym należy pamiętać, że zwalczanie alternariozy łączy się z zarazą. Dlatego uzasadnione jest stosowanie fungicydów działających układowo lub układowo- wglębnie.

Ochrona ziemniaka z dodatkowymi korzyściami!

Bardzo przydatnym fungicydem w ochronie ziemniaka przed alternariozą oraz zarazą może być Cabrio® Duo 112 EC od BASF. Zawiera on w swoim składzie dwie substancje czynne: dimetomorf oraz piraklostrobię. Dzięki takiemu składowi skutecznie zapobiega oraz zwalcza alternariozę i zarazę ziemniaka.

Zalety Cabrio® Duo 112 EC:

 • uniwersalność – oprócz zarazy ziemniaka zwalcza również alternariozę,
 • skuteczność  działa zapobiegawczo oraz interwencyjnie,
 • odporność na zmywanie  opady deszczu występujące godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności środka.
stosowanie Cabrio® Duo 112 EC

Zalecana dawka preparatu zapobiegającego zarazie ziemniaka to 2-2,5 l/ha

Dodatkowo Cabrio® Duo 112 EC zawiera efekt AgCelence®, co oznacza wyższy plon handlowy, lepszą jakość bulw, odporność roślin ziemniaka na suszę oraz wyższą efektywność uprawy. Zalecana dawka preparatu to 2-2,5 l/ha. Możliwość stosowania do 3 razy w sezonie wegetacyjnym.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *