Maria Halka

Maria Halka

Absolwentka studiów biotechnologicznych na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. W 2020 roku uzyskała tytuł naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność biotechnologia roślin. Od dwóch lat pracuje w branży środków ochrony roślin jako Specjalista ds. Rejestracji Środków Ochrony Roślin w firmie SYNTHOS AGRO. Do swoich zainteresowań zalicza tematy związane z biologią molekularną, podróże oraz wycieczki rowerowe.