Bezzwrotna pomoc KOWR. To duże pieniądze – komu przysługują?

Kto jak kto, ale rolnik czytając skrót KOWR nie ma najmniejszej wątpliwości, że mowa tu o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Czy słysząc hasło: bezzwrotna pomoc KOWR, może liczyć na wsparcie? Oczywiście że nie, przecież chodzi tu o agencję wykonawczą wspierającą… no właśnie kogo? Okazuje się, że rolnictwo też!

Bezzwrotna pomoc finansowa to działanie przywracające poszkodowanym wiarę w ludzi, instytucje, organizacje etc. W tym przypadku nie o to jednak chodzi. To nie rolnik jest beneficjentem bezzwrotnej pomocy. KWOR wspiera instytucje, lecz nie tylko rolnicze!

Bezzwrotna pomoc finansowa KOWR – czego dotyczy?

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa stanowi, że bezzwrotna pomoc finansowa KOWR jest udzielana na podstawie umowy i może dotyczyć:

  • budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego,
  • działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań Krajowego Ośrodka,
  • budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego,
  • przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach wiejskich.

KOWR. Czym się zajmuje?

Bezzwrotna pomoc KOWR – do kogo trafiają więc pieniądze? Czy informacja, że KOWR nie ujawnia listy beneficjentów, którym udzielił bezzwrotnej pomocy jeszcze kogoś dziwi? Tajemnicą nie jest natomiast sprawozdanie z działalności KOWR. Wracając do beneficjentów korzystających ze wsparcia tej agencji wykonawczej, to znajdują się wśród nich np. jednostki samorządu terytorialnego. Poza tym wsparcie otrzymują państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, związki zawodowe, koła gospodyń wiejskich. Pieniądze dostają także związki pracowników, organizacje społeczno–zawodowe rolników, kościoły i związki wyznaniowe, spółki hodowli roślin uprawnych i hodowli zwierząt. Hodowle oczywiście o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także szkoły wyższe i jednostki badawczo–rozwojowe, jeżeli prowadzą działalność w tym zakresie. W 2020 roku KOWR zawarł 136 umów na kwotę 19,6 mln zł.

Bezzwrotna pomoc KOWR  dla rolnika – nie, gwarancja – tak

Faktem jest, że rolnicy korzystają z pomocy KOWR przy zaciąganiu kredytów. Agencja udziela gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych. Ponadto, gdy zachodzi potrzeba, przejmuje dług rolnika powstały w wyniku działalności rolniczej. Odbywa się to w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Przykra sytuacja, ale jest to jakieś wyjście dla rolnika.

KOWR pożycza, lecz nie pomaga

Niewątpliwie pożyczki udzielane przez KOWR są dobrą inicjatywą dającą impuls do działania. Rolnicy przeznaczają je na inwestycje rozwijające gospodarstwa. Z założenia pożyczka wspiera rozwój:

  • produkcji roślinnej,
  • produkcji zwierzęcej,
  • hodowli,
  • przetwórstwa rolno–spożywczego.

Może warto pomyśleć o tym, że bezzwrotna pomoc KOWR dla rolników indywidualnych znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu odniosłaby pożądany skutek.

O szczegółach pożyczki z KOWR można przeczytać w materiale: Pożyczki z KOWR już dostępne dla rolników. Sprawdź!

Podsumowanie

Oczywiście można dyskutować nad zadaniami KOWR, ich celowością i zasadami przeznaczania funduszy na cele niewiele mające wspólnego z rolnictwem. W końcu w nazwie agencji jest wspieranie rolnictwa a przecież polskie rolnictwo, czym się chlubimy, to rolnictwo indywidualne. Czyż nie tam powinna być skierowana pomoc?

Poza tym brak transparentności w wydatkowaniu niemałych przecież pieniędzy zawsze jest źródłem podejrzeń. A może warto zweryfikować cele i docelowych beneficjentów, do których trafia bezzwrotna pomoc KOWR?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 25

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *