Jakie owoce miękkie opłaca się produkować w 2017?

Download PDF

Rośnie polski eksport: malin, śliwek i czereśni. W bieżącym roku należy spodziewać się wzmocnienia tego trendu szczególnie w odniesieniu do malin. Spodziewany jest również wzrost eksportu mrożonych owoców miękkich. Fenomenem i dużą szansą jest dynamiczny rozwój rynku deserowego owoców jagodowych, szczególnie truskawki, maliny, borówki amerykańskiej, porzeczek, agrestu i jeżyny. Jak przedstawia się rynek owoców miękkich dla AgroFaktu mówią eksperci.

Większy eksport i dobre prognozy

Polska jest największym producentem mrożonych malin w Unii Europejskiej, dlatego też ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się sytuacji na europejskim rynku tych mrożonek. Prawie rekordowe zbiory malin. Mniejsze zbiory truskawek. Produkcja: porzeczek, agrestu i borówki bez istotnych zmian. Wzrost eksportu malin, śliwek i czereśni to w skrócie sytuacja na polskim rynku owoców miękkich.

Mniejsze zbiory truskawek

Zbiory truskawek w Polsce w bieżącym sezonie były o ponad 4% niższe niż w 2015 r. i według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ukształtowały się na poziomie 196 tys. t.

Tomasz Smolenski

Tomasz Smoleński, IERiGŻ

Warunki wegetacji były dla truskawek niezbyt korzystne w 2016 r. – analizuje Tomasz Smoleński z IERiGŻ.Wiosną wystąpił deficyt wilgoci w glebie, natomiast wysokie temperatury powietrza w czerwcu spowodowały skrócenie okresu zbiorów i obniżenie plonowania truskawek letnich – dodaje.

 Prawie rekordowe zbiory malin

Zbiory malin w 2016 r. wyniosły ok. 125 tys. t – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Potencjalnie zbiory malin mogły być jeszcze większe, lecz nie wszystkie plantacje zdążyły odbudować się po suszy, która miała miejsce w 2015 r. mówi Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych BGŻ BNP Paribas S. A.Taki poziom zbiorów był tylko nieznacznie niższych od rekordowych zbiorów z 2014 r. rzędu 127 tys. t – dodaje.

Spośród owoców miękkich w ubiegłym roku najbardziej, bo aż o 50%, zwiększyły się zbiory malin – analizuje dr Wojciech Olejniczak , dyrektor Działu Agro Alior Bank. – W przypadku truskawek, porzeczek, agrestu i borówki, produkcja nie uległa istotnym zmianom – dodaje.

olejniczak o cenach warzyw

Dr Wojciech Olejniczak, Alior Bank

W 2016 r. produkcję porzeczek ogółem: czarnych i kolorowych, była na poziomie ok. 166 tys. t  tj. na poziomie nieco wyższym od 2015 r. – wynika z szacunków GUS.

Z powodu niskiej opłacalności zbytu porzeczek czarnych, część owoców tego gatunku nie została zebrana – mówi T. Smoleński z IERiGŻ.

Zbiory agrestu w bieżącym roku oszacowano na poziomie zbliżonym do 2015r., tj. na ok. 12 tys. t

Polska głównym dostawcą mrożonych malin

W bieżącym sezonie Polska stała się głównym dostawcą mrożonych malin na rynek Unii Europejskiej, wyprzedzając tym samym Serbię mówi analityk M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas S A.

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego sezonu tj. od lipca do grudnia 2016 r., Unia zaimportowała łącznie ponad 156 tys. t mrożonych malin, z czego z Polski pochodziło blisko 53 tys. t – wynika z danych Eurostat.

Co trzecia malina w UE pochodzi z Polski

Oznacza to, że niemalże co trzecia importowana w Unii mrożona malina miała polski rodowód mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas SA.Zajęcie pozycji lidera przez nasz kraj w dostawach mrożonek malinowych na rynek UE wynika głównie ze znacznego zmniejszenia dostaw z Serbii. Natomiast mniejsza podaż mrożonych malin ze strony Serbii wynika między innymi z mniejszych zapasów i mniejszej produkcji malin w tym kraju w 2016 r. – analizuje rynek.

Mniejszy eksport mrożonych truskawek

W pierwszej połowie bieżącego sezonu 2016/17, tj. lipiec-grudzień 2016 r., z Polski wyeksportowano 47,6 tys. t mrożonych truskawek, czyli o 10% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z danych Eurostat.

eksport mrożonych owoców

Eksport mrożonych owoców (w tys. t).

Większy eksport i dobre prognozy

W minionym roku 2016, wzrósł eksport malin, śliwek i czereśni.

Należy spodziewać się, że w bieżącym roku nastąpi wzmocnienie tego trendu szczególnie w odniesieniu do malinprognozuje dr Olejniczak z Alior Bank. – Spodziewany jest również wzrost wolumenu eksportu mrożonych owoców miękkich, w szczególności mrożonych malin – dodaje.

Wzrośnie produkcja przetworów z malin

W roku bieżącym wzrośnie produkcja przetworów z malin, w szczególności soku malinowego, gdzie możliwe jest osiągniecie rekordowych poziomów – prognozują eksperci z IERiGŻ.

Należy spodziewać się również wzrostu produkcji soku wiśniowegoprognozuje dr Olejniczak z Alior Bank.

Niższe ceny malin do przetwórstwa

BGŻ BNP Parobas analizuje, że w bieżącym sezonie przetwórcy owoców miękkich mieli dostęp do tańszego surowca niż w roku ubiegłym. W okresie od czerwca do października 2016 r. przeciętnie za kilogram malin kierowanych do przetwórstwa płacono o blisko 40% mniej niż w odpowiednim okresie 2015 r.

Wynikało to głównie z faktu większych, o ponad 56% zbiorów tych owoców w 2016 r., w porównaniu z bardzo słabym rokiem 2015mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas S A.

ceny skupu owoców miękkich

Ceny skupu wybranych owoców miękkich (w zł/kg).

Wyższe ceny truskawek do mrożenia

Niska podaż świeżych truskawek wspierała ich ceny w skupiemówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.Średnio za kilogram truskawek odszypułkowanych do mrożenia płacono 3,30 zł, czyli o 22% więcej w relacji rocznej, natomiast średnia cena truskawek deserowych, bez osłon, wyniosła 4,00 zł/kg, wobec 3,20 zł/kg w 2015 r., co oznacza, że ceny te były o 25% wyższe w relacji rok do roku – analizuje.

Magdalena Kowaleska

Magdalena Kowalewska, BGŻ BNP Paribas S. A.

– W 2016 r. wzrosły ceny truskawek oraz porzeczek. Ceny pozostałych owoców miękkich spadły. Pomimo spadku cen opłacalna była produkcja malin. Dzięki unijnym dopłatom relatywnie wysoką rentownością charakteryzowała się również produkcja truskawekpodsumowuje dr W. Olejniczak z Alior Bank.

Ceny agrestu do mrożenia na najniższym poziomie

Ceny agrestu do mrożenia były jednymi z najniższych notowanych w ostatnim 10-leciu i średnio wyniosły 1,30 zł/kg loco zakład – komentuje T. Smoleński z IERiGŻ. Z jego analiz wynika, że spadek cen w porównaniu z 2015r. wyniósł ok. 35%.

Małe zapotrzebowanie na aronię

Bardzo niski popyt był na aronię, która w zakładach skupowano po 0,70 zł/kg tj. o ok. 0,15 zł/kg taniej niż w 2015r. – analizuje T. Smoleński z IERiGŻCeny skupu były najniższymi w okresie ostatnich pięciu lat, a zbliżonym do kryzysowego pod tym względem 2008r. – dodaje.

Niestety był to kolejny rok dramatycznie niskich cen porzeczek czarnych, do których w tym roku dołączył agrest i aronia – komentuje Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm RP. Podkreśla, że relacje na linii plantator owoców miękkich- przetwórca są od lat złe i dochodzi do ciągłego, aroganckiego wykorzystywania rolników. Jego zdaniem, trochę lepiej było z innymi gatunkami, szczególnie z malinami, na które było zapotrzebowanie i nawet dobre ceny. – Zawdzięczamy to jednak nie zmianie poglądów zakładów, a pogodzie – dodaje poseł M. Maliszewski.

Maliszewski a rynek jabłek

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

Rośnie popularność i cena borówki

Coraz większa popularność borówki wysokiej w naszym kraju i za granicą powoduje stałą tendencję wzrostową jej cen skupu na eksport i na krajowych rynkach hurtowych – analizuje T. Smoleński z IERiGŻ.

Ceny skupu na eksport wyniosły, 20,25 zł/kg, podczas gdy w 2015r. 15,1 zł/kg, a w 2014r. 14,5 zł/kg wynika z danych Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB. Wzrost cen skupu w 2016r. w stosunku do 2015r. wyniósł 35%, a w stosunku do 2014r. – o 40%.

Relatywnie tani surowiec do przetwórstwa

W sezonie 2016/17 przetwórcy owoców mieli dostęp do relatywnie taniego surowca, ze względu na wysokie zbiory większości owoców w kraju – komentuje T. Smoleński z IERiGŻ.

Przeciętnie za kilogram porzeczki czarnej kierowanej do przetwórstwa płacono 0,67 zł, czyli o 6% mniej w ujęciu rocznym. Z kolei maliny do przetwórstwa skupowano średnio po 4,98 zł/kg  tj. o 65%  mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem (r/r), wiśnie do mrożenia po 1,50 zł/kg (-12% r/r), a aronię po 0,69 zł/kg (- 18% r/r). Wyższe były natomiast ceny skupu truskawek, za które przeciętnie płacono 3,9 zł/kg (+47% r/r) – wynika z danych IERiGŻ.

Produkcja malin jesiennych była wyższa o 56% niż w 2015r. co miało wpływ na znaczna obniżkę ich cen skupu w zakładach przetwórczych i chłodniach – analizuje T. Smoleński z IERiGŻ.

eksportowe ceny mrożonek

Średnie ceny w eksporcie mrożonek owocowych (w euro/kg).

Ceny zagęszczonego soku jabłkowego na niższym poziomie?

Ceny zagęszczonego soku jabłkowego pozostają na niższym poziomie niż w roku ubiegłym analizuje Kowalewska z BGŻ. Z danych Foodnews wynika, że cena kilograma koncentratu z Polski (70 stopni Brix) w marcu br. wynosiła 0,9 euro i była o 28% mniejsza w relacji rocznej. – Niższe ceny wynikają z relatywnie wyższej podaży koncentratu na rynku, a także wyższej podaży surowca do przetwórstwa – dodaje.

Do końca roku podobne tendencje rynkowe

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację podażowo-popytową wydaje się, że do końca bieżącego sezonu utrzymają się obserwowane tendencje rynkoweprognozuje Kowalewska z BGŻ. Jej zdaniem, sytuacja w kolejnym sezonie 2017/18 będzie uzależniona m.in. od tegorocznych zbiorów owoców, zmian w zakresie popytu na przetwory owocowe w kraju, a także popytu importowego ze strony kluczowych odbiorców tych produktów.

Jak co roku, czynnikiem stanowiącym największą niewiadomą na rynku owoców miękkich jest przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji i zbiorów.

Wojciech Olejniczak

Prognozy zależne od pogody

Jak co roku, czynnikiem stanowiącym największą niewiadomą na rynku owoców miękkich jest przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji i zbiorów. W ostatnich latach właśnie pogoda była czynnikiem najsilniej oddziaływującym na sytuację na rynku owoców miękkich – mówi dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Agro Alior Bank.

– Swoistym fenomenem jest dynamiczny rozwój rynku deserowego owoców jagodowych, szczególnie truskawki, maliny, borówki amerykańskiej, porzeczek, agrestu i jeżyny. To jest niewątpliwe duża szansa dla tego segmentu produkcji – mówi poseł M. Maliszewski.

Konieczne zawieranie umów na dostawy surowca

Zdaniem dr Olejniczaka z Alior Banku, na rynek owoców miękkich wpływ będzie mieć także otoczenie regulacyjne. Zgodnie z ustawą z 11 marca o Agencji Rynku Rolnego i ustawą z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, konieczne będzie uprzednie zawieranie umów z rolnikami na dostawy surowca.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o