Dobre perspektywy dla złotego ziarna

Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno w br. mogą wynieść ponad 3,9 mln t i będą większe niż w roku ubiegłym. Plony ziarna ukształtują się na poziomie 6,83 t/ha – wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB), zaprezentowanych przez Polski Związek Producentów Kukurydzy podczas konferencji w Warszawie. 

W  październiku średnia krajowa cena zakupu kukurydzy wyniosła 564 zł/t i była niższa o 14% w porównaniu do roku ubiegłego. Również na tle krajów UE ceny kukurydzy w Polsce źle wypadają. Polscy rolnicy otrzymują o 12% mniejszą cenę niż wynosi średnia unijna cena.

Powierzchnia uprawy kukurydzy jest znacząca w naszym kraju. W ostatnich 4 latach ustabilizowała się na poziomie 1,2 mln ha, z tego ok. połowa jest uprawiana na ziarno i połowa na kiszonkę.

– Spodziewaliśmy się rekordowych zbiorów w br., ale mamy dobre. W przeważającej części kraju od maja do połowy sierpnia nie brakowało opadów i kukurydza miała bardzo dobre warunki rozwojowe. Gorzej sytuacja wyglądała jednak w rejonach, gdzie rośliny w tym okresie były narażone na suszę, a niedobory wody w lipcu i sierpniu potęgowane były przez wysokie temperatury – ocenia sytuację prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy (PZPK). To tam wielu rolników zdecydowało się już w połowie sierpnia rozpocząć zbiór na kiszonkę, przeznaczając na to również część plantacji ziarnowych – dodaje.

perspektywa dla ziarna

Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy (PZPK), dr inż. Roman Warzecha, członek rady PZPK.

W br. plony ziarna kukurydzy wyniosły 6,83 t/ha wobec 4,71 t/ha w 2015 r. Zbiory wyniosą ok. 3,9 mln t wobec 3,2 mln t przed rokiem – wynika z analiz IERiGŻ PIB. Jednakże polscy rolnicy wciąż otrzymują za ziarno mniej niż europejscy sąsiedzi: przeciętna cena unijna ziarna wynosi 643 zł/t (149 euro/t) wobec 564 zł/t w Polsce.

– Na terenach, gdzie dopisały letnie opady, kukurydza wytworzyła dużą biomasę i wykształciła kolby z dorodnym ziarnem – komentuje prof. Michalski z PZPK. – Plony kukurydzy zbieranej na kiszonkę były więc wysokie, co umożliwiło z kolei przesunięcie części areału do zbioru na ziarno. Później było jednak już gorzej: wobec braku opadów w II połowie sierpnia i we wrześniu kukurydza przyspieszyła dojrzewanie, skutkiem czego tegoroczne zbiory ziarna rozpoczęto już w połowie września. Wymuszone dojrzewanie spowodowało jednak redukcję doskonale zapowiadających się plonów (o ok. 10%), zaś bardzo deszczowy październik spowodował prawie miesięczną przerwę w omłotach. PZPK szacuje, że skutkiem tych perturbacji pogodowych zbiory ziarna kukurydzy będą mniejsze od podawanych przez IERiGŻ i wyniosą ok. 3,6 mln t. Cieszy jednakże fakt, że większość zebranego ziarna kukurydzy charakteryzuje niska wilgotność i dobra zdrowotność” – dodaje eksport.

Jednocześnie dodaje, że producentów kukurydzy czeka wiele wyzwań. Jednym z nich jest utrzymanie poziomu produkcji i redukcja kosztów uprawy i konserwacji, tak by dostosować się do obniżających się ciągle cen zbytu. Ważne jest również zwiększenie upraw z przeznaczeniem na cele energetyczne.

perspektywa dla ziarna

Od lewej: prof. dr hab Tadeusz Michalski, prezes PZPK; Justyna Marszalkowska-Jakubiak, dietetyk.

Ok. 200 tys. t kukurydzy, tj. ok. 4–5%, jest przerabiane. Polski eksport kukurydzy jest na poziomie 720 tys. t. Spożycie bardzo niskie na poziomie tylko 76 tys. t. W Europie ok. 1/3 produkcji jest przeznaczana na cele spożywcze.

– Kukurydza to zbożne bardzo wydajne, bardzo dobre dla polskiego rolnictwa. Mamy nadwyżkę produkcji i mamy co eksportować. Szkoda, że mamy niskie ceny – mówi dr inż. Roman Warzecha, członek rady PZPK.

Złote ziarno dominuje w świecie

Kukurydza zajmuje drugie po pszenicy miejsce na świecie pod względem wielkości zasiewów. Jednak pod względem zbiorów ziarna dominuje, wyprzedzając pszenicę o blisko 30%.

Doświadczenia niemieckie pokazują, że kukurydza jest jednym z najlepszych surowców do produkcji biogazu, zarówno pod względem wydajności polowej, jak i efektywności przetwarzania. U naszego zachodniego sąsiada przerabia się surowiec z ok. 800 tys. ha, a działa tam ponad 8 tys. biogazowni rolniczych. W Polsce na cele energetyki odnawialnej przeznacza się niespełna  30 tys. ha, ale eksperci prognozują, że w przyszłości na potrzeby biogazowni trzeba będzie zebrać kukurydzę ze 100 tys. ha. To dobry kierunek rozwoju produkcji kukurydzy. I tylko jedna z rozlicznych możliwości zastosowania tej cennej rośliny.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *