Dobrostan krów obchodzi nas bardziej niż organizowanie się w grupy [AKTUALNOŚCI]

Prawie 32 mln zł więcej otrzymają rolnicy zainteresowani podjęciem działań na rzecz dobrostanu zwierząt, w tym krów. Skąd takie pieniądze?

Okazało się, że poddziałanie PROW „Tworzenie grup i organizacji producentów” nie cieszyło się wielką popularnością, stąd decyzja o zmianie przeznaczenia niewykorzystanych środków. Resort rolnictwa poinformował, że Komitet Monitorujący PROW pozytywnie zaopiniował modyfikacje PROW na lata 2014–2020. Wsparcie na dobrostan zwierząt obejmie finansowanie świń i krów, ułożone w dwa pakiety. Pakiet nr 1 dotyczy świń, a pakiet nr 2 krów. Poniżej szczegóły związane z finansowaniem dobrostanu krów, a więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie PFHBiPM.

dobrostan krów

  • Dobrostan krów mlecznych – wariant 2.1 – dotyczy wypasu. Płatność będzie przysługiwać tym rolnikom, którzy przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym, będą wypasać krowy mleczne. Stawka płatności 185 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – wariant 2.2 – dotyczy zwiększenia powierzchni w budynkach. Płatność otrzyma rolnik, który w budynku inwentarskim zapewni krowom powierzchnię o 20% większą niż minimalna powierzchnia zapisana w obecnych przepisach. Stawka płatności 595 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan krów mamek – wariant 2.3. – rolnik, który zapewni poza okresem wypasu, dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg powierzchnię o 20% większą niż minimalna powierzchnia określona w przepisach dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym, otrzyma płatność w wysokości 329 zł/szt. rocznie.

Źródło: PFHBiPM

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

„Z pola do garnka” – szkolenie z inicjatyw konsumenckich [AKTUALNOŚCI]

Konsumenci bardzo cenią sobie produkty „prosto z pola" w zakupowym koszyku.

6 czerwca 2019

Chemia rolnicza ratuje produkowaną żywność? [AKTUALNOŚCI]

Dane pokazują, że gdyby nie syntetyczne środki ochrony roślin, tracilibyśmy nawet 30–40% produkowanej żywności.

4 lipca 2019

Polski drób trafi na Kubę [AKTUALNOŚCI]

Wygląda na to, że udało się odbudować zaufanie do polskiego mięsa. Sprawdź szczegóły polsko-kubańskiego porozumienia.

2 lipca 2019