Dotacje na małe przetwórstwo z PROW – trwa nabór wniosków

Download PDF

Już niedługo, 30 czerwca br., rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w tzw. małe przetwórstwo z PROW 2014_2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Przemysłu ogłosi nabór 30 maja br. Rolnicy mogą otrzymać nawet do 300 tys. zł. Kto może starać się o dofinansowanie gdzie i jak składać wnioski? Z Urszulą Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis.

Już niedługo, 30 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomi kolejny już nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, instrumentu finansowego związanego z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich PROW 2014-2020. Nabór na tzw. małe przetwórstwo zostanie ogłoszony 30 maja.

Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

_To prawda. W budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich _ PROW na lata 2014_2020 przewidziano środki finansowe, które pozwolą na zorganizowanie na przełomie czerwca i lipca tego roku kolejnego naboru wniosków w ramach wspomnianego poddziałania. Tym razem Agencja przeprowadzi tzw. nabór tematyczny, skierowany do rolników stawiających na rozwój gospodarstw poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności.

Kto może otrzymać pomoc?

Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, którzy zdecydują się na podjęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Istotnym warunkiem jest jednak, aby w okresie ostatnich 12 miesięcy  poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli tzw. CEDIG.

Jak szeroki jest zakres działalności, które będą mogli podjąć rolnicy w ramach tego instrumentu wsparcia? Jakie sektory produkcji rolniczej mogą otrzymać wsparcie?

Tym razem Agencja przeprowadzi tzw. nabór tematyczny, skierowany do rolników stawiających na rozwój gospodarstw poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności

Urszula Majek-Moch

Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje m.in. w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc?

_ O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Kryteria premiują m.in. „młodych rolników”, innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

Czy rolnicy, którzy zechcą skorzystać ze wsparcia powinni założyć firmy?

_ Tak. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Warto przy tym zaznaczyć, że obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi się dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu.

Na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć rolnicy, którzy zdecydują się na podjęcie działalności przetwórczej?

_ Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 20142020, w  przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

Z pewnością kluczową sprawą pozostaje dostępny zakres wsparcia. Dokładnie na jakie inwestycje może być przeznaczone finansowanie?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa

Urszula Majek-Moch

_ Dostępny katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwości, bowiem do kosztów zaliczyć można m.in. koszty:

  • budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności,
  • zakupu, wraz z instalacją, maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  • urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Na zakończenie proszę jeszcze przedstawić podstawowe informacje organizacyjne. Gdzie będzie prowadzona obsługa wniosków?

Poddziałanie będzie wdrażane bezpośrednio przez Oddziały Regionalne ARiMR. A zatem to właśnie w oddziałach prowadzona będzie pełna obsługi wniosków składanych przez rolników.

O możliwości i terminach składania wniosków o przyznanie pomocy poinformuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w specjalnym komunikacie zamieszczonym m.in. stronie internetowej Agencji. Wraz z ogłoszeniem Agencja udostępni formularze i wzory dokumentów programowych, w tym wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją oraz biznesplanu.

Dziękuję za rozmowę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o