Działy specjalne produkcji rolnej – jak uniknąć kary za niedotrzymanie terminu?

31 stycznia minął termin na złożenie oświadczenia o rodzaju i rozmiarze działalności prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Co musi zrobić rolnik, który nie dotrzymał terminu?

Wraz z początkiem nowego roku w życie weszły zmiany prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy:

  • złożyliśmy po terminie oświadczenie o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu,
  • złożyliśmy po terminie informację dotyczącą zmian mających wpływ na wymiar składek (zmniejszenie/zwiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego).

Co czeka spóźnialskiego?

Działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej

W przypadku, gdy nie złożyliśmy odpowiednich oświadczeń do 31 stycznia 2018 roku, możemy spodziewać się konieczności opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z odsetkami. Można jednak uniknąć negatywnych konsekwencji.

W tym celu musimy do 31 marca 2018 roku zawiadomić KRUS o zmianach, które mają wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i wysokość składki na to ubezpieczenie. To pozwoli KRUS zastosować dotychczasowe przepisy bez wyciągania konsekwencji z nieterminowego złożenia dokumentów.

Działy specjalne produkcji rolnej do 31 stycznia

Przypominamy, że do 31 stycznia 2018 roku rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mieli obowiązek złożyć wyżej wspomniane oświadczenie. Dołączyć do niego należy decyzję naczelnika urzędu skarbowego wydaną na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarze planowanej na 2018 rok produkcji.

Jeśli do końca stycznia nie otrzymaliśmy decyzji z urzędu skarbowego, mamy czas na jej złożenie nie później niż do 14 dnia od daty jej otrzymania. Dotyczy to osób, którym urząd skarbowy wydaje decyzje. Rolnik ma też obowiązek informowania KRUS o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość składek na to ubezpieczenie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

Podstawą prawną w tym przypadku jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. Z dokładną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Źródło: KRUS

Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie czy wniosek?

Z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało w ubiegłym roku około  431 tys. rolników.

14 lutego 2019

Ubój zwierząt w gospodarstwie [WIDEO]

W marcu ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy ułatwiające uzyskanie uprawnień do dokonania uboju. Sprawdź, co się zmieniło!

5 lutego 2019

Nowe zasady korzystania ze środków PROW? [Aktualności]

Rada Ministrów spotkała się, by przedyskutować tematy związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13 lutego 2019