Jaka kukurydza na ziarno w 2020? Lista topowych odmian!

Już niewiele czasu zostało do siewu kukurydzy na ziarno. Dlatego przedstawiamy listę topowych odmian kukurydzy polecanych w sezonie 2020. Sprawdź jaka kukurydza na ziarno sprawdzi się w twoim gospodarstwie! 

Czy wybraliście już odmianę kukurydzy na ziarno? A może jeszcze szukacie odpowiednich odmian dla waszego gospodarstwa? Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę najlepszych odmian kukurydzy na ziarno, gdzie każdy rolnik znajdzie coś dla siebie. Dowiedz się jakie nasiona polecają renomowane firmy na sezon 2020!

Nowe odmiany od Limagrain Polska

W portfolio firmy Limagrain Polska znajdziemy trzy odmiany w typie flint/dent, o różnych okresach wegetacji. Dwie z nich polecane są do uprawy w technologii Hydraneo, która pozwala na uniknięcie negatywnych skutków suszy.

kolba kukurydzy

Nowa odmiana kukurydzy na ziarno od Limagrain Polska LG 30.250

 • LG 31.250 –  FAO 250. Mieszaniec trójliniowy w typie ziarna flint/dent. Bardzo łatwo oddaje wodę dzięki cienkiej osadce. Wysoka grysowość ziarna. Uprawiana w technologii Hydraneo, wykazuje wyższą tolerancję na suszę. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach uprawy oraz bardzo dobrym wczesnym wigorem. Odmiana LG 31.250 rekomendowana jest do uprawy na terenie całego kraju.
 • LG 30.215 – fao 230 mieszaniec pojedynczy, flint/dent. Charakteryzuje się wybitnym wczesnym wigorem oraz bardzo wysoką grysowością ziarna. Łatwo oddaje wodę. Świetnie nadaje się do wczesnego siewu. Uprawiana w technologii Hydraneo, wykazuje wyższą tolerancję na suszę. Ponad to cechuje się bardzo wysokim plonem ziarna z granicy odmian wczesnych i średniowczesnych. Odmiana uniwersalna polecana także na kiszonkę. Sprawdzi się na słabszych stanowiskach.
 • Joffrey – FAO 240. Mieszaniec pojedynczy w typie flint/dent. Wybitna grysowość ziarna. Bardzo wysoka wymłacalność. Wysoki plon ekonomiczny.  Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania w grupie odmian średniowczesnych. Charakteryzuje się wysoką jakością ziarna. Polecana i pożądana przez młyny w Polsce. Bardzo dobrze oddaje wodę, co przekłada się na niskie koszty suszenia.

Nowości od Syngenta odporne na suszę

Wśród odmian w portfolio firmy Syngenta znajdziemy dwie odmiany w typie ziarna dent oraz jedną w typie flint.

SY Fregat od Syngenta

Jaka kukurydza na ziarno od Syngenta? SY Fregat o podwyższonej odporności na suszę

fot. Małgorzata Srebro

 • SY Calo – (FAO 220-230) ziarno typu dent. Odmiana o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania. W doświadczeniach CCA COBORU 2019 uzyskała wynik nr 1 -106,2% wzorca. Wykazuje silny wczesny wigor i bardzo mocny stay green oraz bardzo dobry dry down w końcowej fazie wegetacji. Polecana na wszystkie typy gleb.
 • SY Fregat – (FAO – 260) ziarno typu dent. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 105,1% wzorca. Odmiana z grupy Artesian™ (program hodowli odporniejszych na suszę odmian mieszańcowych kukurydzy na ziarno) cechuje się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnej wody w tworzeniu plonu, większą odpornością na stres związany z suszą, wyższa zawartością chlorofilu, lepszym zapyleniem szczytu kolby. Wszystko to przekłada się na wyższe i stabilne plony również w warunkach mozaiki glebowej, przy czym bardziej odpowiednie do jej uprawy są gleby szybciej nagrzewające się wiosną. Odmiana szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down.
 • SY Talisman – (FAO 220–230) ziarno typu flint. Odmiana może też być uprawiana na kiszonkę. Trzy sezony z rzędu najlepsza pod względem plonów w COBORU: w 2018 i 2017 (PDO), odpowiednio 106% i 107% plonu wzorca, w 2016 (CCA) – 111% plonu wzorca w grupie wczesnej. Odmiana o wysokich i stabilnych plonach na terenie całego kraju. Wykazuje bardzo silny wczesny wigor i dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. Polecana na wszystkie typy gleb, na których uprawiana jest kukurydza.

Cztery nowości Dekalb od Bayer

Jaka kukurydza na ziarno będzie polecana przez Dekalb? W ofercie firmy Bayer znajdziemy cztery odmiany o FAO od 240 do aż 280. Wśród odmian znajdziemy odmiany typu flint oraz dent, które mają podwyższoną odporność na warunki stresowe.

 • DKC 3595 (FAO 240) – to odmiana dobrze znosząca warunki stresowe. Rekomendowana do uprawy na słabych, średnich i dobrych stanowiskach. Przeznaczona do uprawy na ziarno. Posiada ziarno typu dent i kolby typu flex. Jej rośliny są średniej wysokości i mają nisko zawieszone kolby. Odmianę cechuje wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe. DKC 3595 bardzo szybko zrzuca wodę w końcowej fazie dojrzewania. To następczyni odmiany DKC 3441.
 • DKC 2972 (FAO 230) – wszechstronny wczesny mieszaniec przeznaczony do uprawy na ziarno i na kiszonkę, polecany do uprawy w całej Polsce. Następca odmiany DKC 2931. Charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. Jego rośliny są wysokie, posiadają mocne łodygi oraz silny system korzeniowy. Cechuje go mocny efekt stay-green oraz bardzo dobra zdrowotność roślin.
 • DKC 3697 (FAO 240-250) – to odmiana o wysokich roślinach i dobrze zaziarnionych kolbach, o ziarnie typu flint/dent. Cechuje ją wysoki plon suchej masy, wysoka zawartość skrobi, dobra strawność włókna i wydajność mleczna. DKC3697 toleruje okresowe niedobory wody. Jest polecana do uprawy na wszystkich glebach na obszarze całej Polski.
 • DKC 4098 (FAO 280) – średnio późna odmiana typu dent, o kolbach typu flex, polecana do uprawy na ziarno w Polsce południowej. Posiada dobry wiosenny wigor w swojej grupie wczesności. Rośliny tej odmiany są wysokie, ale dzięki  silnemu systemowi  korzeniowemu nie wylegają. Charakteryzuje ją mocny efekt stay-green oraz bardzo dobra zdrowotność dzięki wysokiej tolerancji na choroby z rodziny Fusarium. Osiąga maksymalny plon na stanowiskach średnich, dobrych i bardzo dobrych.

Caussade

jaka kukurydza na ziarno od Caussade

Jaka kukurydza na ziarno od Caussade?

fot. Caussade

 • ANOVI CS – FAO 230. Nowa odmiana z wybitnie wysokim potencjałem plonowania na poziomie odmian z FAO 240-250. Bardzo niskie wilgotności ziarna podczas zbioru porównywalne do odmian z grupy wczesnej o FAO 210-220. Wyjątkowa stabilność plonowania na ziarno nawet na słabych stanowiskach dzięki zdolności adaptacji do wszystkich warunków glebowych. Niskie FAO i szybkie dosychanie ziarna w warunkach polowych pozwala na wczesny zbiór i terminowe wykonanie uprawy jesiennej. Jedna z najniższych wilgotności ziarna podczas zbioru w badaniach rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2018 roku. (śr. wilgotność 18,9%).
 • TOUTATI CS – FAO 240-250. Wysokoproduktywna odmiana z grupy średniowczesnej, przeznaczona do uprawy typowo na ziarno. Jedna z niewielu odmian o krótszym FAO (240-250) i ziarnie w typie dent. Odmiana o bardzo wysokich zdolnościach plonotwórczych przy jednoczesnym zachowaniu wczesności odmiany. Dentowa budowa ziarniaka zapewnia szybkie dosychanie ziarna na polu i podczas suszenia pozwalając obniżyć koszty produkcji. Odmiana z dobrym wigorem i intensywnym wzrostem początkowym oraz doskonałą zdrowotnością roślin przez cały okres wegetacji.
 • OSTINATI CS – FAO 280. Najwyższy potencjał plonowania osiągany jest dzięki ziarniakom typu dent i wysokiej masie tysiąca nasion. Odmiana szczególnie polecana do gospodarstw z intensywną technologią produkcji. Mocne, sztywne rośliny o wysokiej tolerancji na wyleganie. Dopasowany profil agronomiczny pod względem tolerancji na choroby. Uniwersalna pod względem doboru stanowiska, sprawdzająca się także na stanowiskach słabszych i mozaikowych.

Jaka kukurydza na ziarno od KWS?

 • Keltikus – FAO 250 odmiana o ziarnie dent. Wybitna regularność plonowania w różnych warunkach. Wyróżnia się plonem na suchych stanowiskach. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 129,6 dt/ha, a bardzo niska wilgotność ziarna podczas zbioru (17,6%) pozwala uzyskać wysoki dochód brutto. Rośliny mają dobry wigor początkowy wiosną i wcześnie dojrzewają jesienią. Kukurydza ta polecana jest także do uprawy również na stanowiska słabsze i mozaikowate.
 • Figaro – FAO 250 odmiana o ziarnie flint-dent. W PDO 2017 r. plon suchego ziarna wyniósł 127,8 dt/ha, a niska wilgotność ziarna podczas zbioru (28,8%) pozwoliła uzyskać najwyższy dochód brutto wśród wszystkich odmian. W doświadczeniach PDO w 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 120,6 dt/ha (19,9% wilgotności). Odmiana ta plonuje regularnie wysoko w różnych warunkach. Polecana jest na ziarno we wszystkich regionach uprawy kukurydzy na wszystkie gleby.
 • Agro Polis – FAO 240 odmiana o ziarnie flint-dent. W doświadczeniach PDO w 2017 r. plon ogólny suchej masy wyniósł 198 dt/ha, a w suchym 2018 r. – 190,4 dt/ha. Plon suchego ziarna – 126,2 dt/ha (PDO 2017) i 121,2 dt/ha (PDO 2018). Doskonała strawność całych roślin dzięki silnemu efektowi stay green. Rośliny wysokie i bogato ulistnione, bardzo zdrowe. Polecana na średnie gleby do uprawy na kiszonkę i ziarno w całej Polsce.

Nowości ze Środy Śląskiej od Saatbau

 • BRIGADO – kukurydza o FAO 250. Została zarejestrowana na kiszonkę w Polsce w 2018 roku. BRIGADO to przede wszystkim odmiana NUMER 1, z najlepszym wynikiem plonu suchej masy (ok. 22t/ha) wśród wszystkich 23 odmian badanych w grupie średnio-wczesnej COBORU w latach 2016-2017. Wybitny potencjał plonotwórczy odmiany potwierdziły badania Porejestrowe w bardzo suchym 2018 r. w którym BRIGADO po raz kolejny uzyskało najlepszy wynik. Ekstremalnie mocny wigor początkowy sprawia, że odmiana bardzo szybko rusza wiosną i buduje rekordowo wysokie rośliny z dobrym udziałem kolb i bardzo dobrą odpornością na wyleganie. Cechy te gwarantują uzyskanie najwyższych plonów jednostek pokarmowych z hektara. BRIGADO charakteryzuje się też wyjątkową tolerancją na chłody. Dzięki temu można ją wykorzystywać także w rejonach Polski trudnych klimatycznie do uprawy kukurydzy.
 • LIGATO – wczesna odmiana kukurydzy o FAO 230 przeznaczona do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę oraz ziarno. Wyróżnia się wybitnym wczesnym wigorem i tolerancją na wiosenne chłody. Wykształca bardzo wysokie i zdrowe rośliny z długą, w pełni zaziarnioną kolbą. W doświadczeniach wewnętrznych potwierdziło bardzo dobry potencjał do uprawy na ziarno, szczególnie w Niemczech i w Polsce. Odmiana polecana do uprawy w całej Polsce, również w rejonach niekorzystnych termicznie oraz na glebach ciężkich i zlewnych.
 • CASANDRO – odmiana ziarnowa o FAO 240–250 zarejestrowana w kraju w 2017 r. W ciągu trzech lat badań wyróżniała się bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Znakomicie spisała się w suchych latach 2015 i 2018, plonując na poziomie 9-12 t/ha „na sucho”, nawet w rejonach o dużych niedoborach wody. Fenotypowo CASANDRO to odmiana o średnio-wysokich roślinach, dobrym stay-green, długiej smukłej kolbie z cienką osadką i wysokim udziałem szklistego ziarna, przydatnego do wykorzystania na grys. Toleruje słabsze stanowiska.

Euralis nowości tolerancyjne na suszę

 • ES YAKARI – FAO 210-220, rejestracja w Polsce w 2019 roku. Odmiana z grupy genetycznej Tropical Dent®. Użytkowanie typowo ziarnowe, z możliwością produkcji bioetanolu (wydajność alkoholu bardzo wysoka – 42,9 dm3/100 kg ziarna). Sprawdza się praktycznie w każdych warunkach uprawowych. W roku 2019 średni plon suchego ziarna wynosił 112,4 dt/ha, co stanowiło 105% wzorca i pozwoliło zdominować doświadczenia ziarnowe COBORU w grupie wczesnej.  Doskonały plon w połączeniu z wysokim tempem dosychania nasion (ziarno w typie dent, rzadko spotykane w tej grupie wczesności) sprawiają, że odmiana ta może przyczynić się do znacznej poprawy ekonomii uprawy kukurydzy.
 • ES PERSPECTIVE– FAO 240, rejestracja w Polsce w 2018 roku. Odmiana z grupy genetycznej Tropical Dent®. Przeznaczona do użytkowania na ziarno na terenie całego kraju, szczególnie dobrze sprawdza się na terenie Wielkopolski i na południu kraju. Stabilnie plonuje we wszystkich latach badań. W serii doświadczeń PDO 2019 była to odmiana plonująca powyżej poziomu wzorca przy jednocześnie najniższej wilgotności (średnio 22,4% H2O, prawie 2% poniżej średniej z grupy). Rośliny i ziarno są zdrowe i mało podatne na fuzariozy. Osadka kolbowa jest cienka, a ziarno dobrze się omłaca.
 • ES FARADAY – FAO 270. Średniopóźna odmiana ziarnowa, zarejestrowana w Polsce w 2018 roku. Genetyka Tropical Dent dla najbardziej wymagających. Najwyższy potencjał plonowania w grupie średniopóźnej (plon suchego w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2016 wyniósł 149 dt/ha). Mieszaniec przeznaczony do uprawy na ziarno w rejonach o korzystniejszych warunkach termicznych.  Absolutny lider plonowania tegorocznych doświadczeń PDO 2018 – 130,5 dt/ha (107% wzorca), przy wyjątkowo niskiej wilgotności ziarna 18,7% H2O. W niekorzystnym dla uprawy kukurydzy roku 2019 odmiana potwierdziła swoje wysokie walory użytkowe, ponownie będąc jedną z najlepiej plonujących odmian w zestawieniu (102% wzorca, numer 2 w zestawieniu).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 55

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
 1. Avatar Paplo pisze:

  Jak dla mnie nie ma tu żadnej topowej odmiany

 2. Avatar tesciowa pisze:

  jeśli to porównanie to gdzie reszta firm z nasion kukurydzy!! choćby sm