Spodziewana lepsza koniunktura w gospodarstwach rolnych

W 2017 r. rolnicy oczekują lepszej koniunktury w gospodarstwach rolnych niż w ubiegłym roku. W ich opinii, w I półroczu bieżącego roku można oczekiwać zwiększonego popytu na produkty rolne oraz lepszej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych – wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

– Rolnicy ocenili negatywnie zeszły rok, jeśli chodzi o wskaźniki produkcji i ich ogólną sytuację w gospodarstwie – mówi dla agroFaktu Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Z ich punktu wiedzenia, najbardziej niekorzystnymi zjawiskami były: niska dochodowość produkcji rolnej oraz susza w 2016 r. Jednak więcej było pozytywnych ocen jeśli chodzi o sytuację w pierwszym półroczu br. – dodaje.

Jaka będzie koniunktura w gospodarstwach w tym roku? W styczniu 2017 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadził badanie w 25,5 tys. gospodarstw rolnych, które miało na celu ocenę sytuacji w rolnictwie.

Koniunktura w produkcji zwierzęcej

Gospodarstwa wyraźnie ukierunkowane na produkcję zwierzęcą korzystniej oceniały bieżącą koniunkturę, jak również zmiany, które zaszły w II półroczu 2016 r. niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną – wynika z analiz GUS.

Najkorzystniej sytuację ogólną gospodarstw rolnych, jak również opłacalność produkcji rolniczej w II półroczu 2016 r. oceniali rolnicy prowadzący chów bydła, w szczególności bydła mlecznego. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, a także producenci warzyw gruntowych. Użytkownicy gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej również z optymizmem oceniają prognozowane zmiany w I półroczu 2017 r.

Rolnicy oczekują, że w tym roku będzie lepiej niż w ubiegłym. W ich opinii w I półroczu 2017 r. należy spodziewać się poprawy sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych i popytu na produkty rolne wytwarzane w ich gospodarstwach.

Artur Łączyński, GUS

Najmniej pesymistyczni w swoich ocenach są młodzi rolnicy (w wieku 25–35 lat) oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż rok.

Prognozy na ten rok są nieco lepsze.

– Rolnicy oczekują, że w tym roku będzie lepiej niż w ubiegłym – mówi dyrektor Łączyński z GUS. – W ich opinii w I półroczu 2017 r. należy spodziewać się poprawy sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych i popytu na produkty rolne wytwarzane w ich gospodarstwach – dodaje.

Wśród rolników nadal przeważają niekorzystne opinie o opłacalności produkcji rolniczej w najbliższym półroczu, należy jednak zwrócić uwagę, że zmniejszyła się przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi, co oznacza, że jest coraz więcej rolników pozytywnie patrzących w przyszłość.

– Optymistyczne opinie wyrażają rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej – mówi dla agroFaktu Anna Majcher z Departamentu Rolnictwa GUS.

Przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi w ocenie sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, zapotrzebowania na produkty rolne i opłacalności produkcji rolniczej odnotowano w przypadku gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego i rzeźnego. Wśród użytkowników gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, opinie o poprawie ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji i popycie wyrażali rolnicy specjalizujący się w uprawie rzepaku i rzepiku.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Zamieszanie wokół rzepaku! Wszystko przez bubel prawny

Czy po raz kolejny za błąd posłów zapłacą rolnicy?

17 czerwca 2019

Ilu rolników ma 100 ha lub więcej?

Rośnie liczba dużych gospodarstw. Razem mają już więcej ziemi, niż wynosi powierzchnia województwa wielkopolskiego.

10 maja 2019

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. jakość żywności

UE walczy z podwójną jakością produktów żywnościowych, a szkocka projektantka prezentuje kolekcję ubrań zainspirowaną rolnictwem.