Ocena kondycji finansowej rolników – raport grudniowy

Download PDF

Ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych i rolnych według samych rolników jest zrównoważona. Połowa rolników uważa, że ich przyszłość jest zagrożona. Sprawdź pozostałe wyniki grudniowego sondażu przeprowadzonego dla portalu aF.

Badanie zostało przeprowadzone dla portalu agrofakt.pl na panelu agrinet24.pl w dniach 15-17 grudnia – na losowej próbie 975 rolników powyżej 18. roku życia, metodą CAWI.

Gospodarstwo domowe

ocena kondycji finansowej

Kondycja finansowa gospodarstw domowych (panel agrinet24.pl, 15-17.12.2017, N=975, CAWI).

Dominująca część opinii na temat sytuacji finansowej gospodarstwa domowego rolników jest zrównoważona. Ponad 40% uważa, że sytuacja ta powala im na zaspokojenie bieżących potrzeb. Z drugiej strony oceny negatywne formułowane są nieco częściej niż oceny pozytywne.

35% rolników mówi, że musi się zadłużać lub wydawać oszczędności, by zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. Tylko nieco ponad 20% stać na odkładanie nadwyżek lub inwestowanie (ewentualnie na zakup dóbr luksusowych).

Ocena kondycji finansowej gospodarstw rolnych

Sytuacja finansowa gospodarstwa rolnego jest oceniana nieco lepiej niż sytuacja gospodarstwa domowego badanych rolników. Różnica w tych ocenach nie jest duża, a i trend w ocenie jest zachowany. Najczęściej pojawiają się oceny wyważone – w przypadku gospodarstwa rolnego ocena nie jest ani negatywna, ani pozytywna dla 30,6% badanych.

Częstość ocen negatywnych przeważa nad częstością ocen pozytywnych. Ocen wyważonych jest zatem mniej w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niż domowego. Z drugiej strony sytuacja finansowa gospodarstwa rolnego jest częściej pozytywnie oceniana przez rolników (ponad 30%) niż sytuacja ich gospodarstwa domowego (ponad 20%).

wykres

Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych (panel agrinet24.pl, 15-17.12.2017, N=975, CAWI).

Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego jest mocno „sprzężona” z oceną sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego. Dobrym ocenom sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego najczęściej towarzyszą dobre oceny sytuacji gospodarstwa domowego i odwrotnie: złym – złe. Jest to zupełnie zrozumiałe w sytuacji, gdy większość polskich gospodarstw rolnych to gospodarstwa rodzinne, gdzie los rodziny powiązany jest z sytuacją gospodarstwa rolnego.

wykres

Przewidywana sytuacja gospodarstw rolnych (panel agrinet24.pl, 15-17.12.2017, N=975, CAWI).

W ocenie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego dominuje jednak pesymizm. Blisko 35% badanych uważa bowiem, ze w następnym miesiącu sytuacja ta ulegnie pogorszeniu. Przeciwnego zdania jest tylko 15%, dla których sytuacja ulegnie poprawie lub zdecydowanej poprawie. Jest to jednocześnie pesymizm, który ma większą siłę oddziaływania na opinie niż optymizm.

Oceny negatywne obecnej sytuacji w większym stopniu wpływają bowiem na umocnienie pesymizmu co do oceny następnego miesiąca niż oceny pozytywne na wzmocnienie optymizmu.

Ocena kondycji finansowej polskiego rolnictwa

W ocenie kondycji polskiego rolnictwa dominują oceny wyważone. Ponad 37% badanych uważa, że sytuacja ta jest ani dobra, ani zła. Z kolei porównanie ocen pozytywnych i negatywnych potwierdza jedynie (a nawet pogłębia), ujawniony wcześniej pesymizm – w ocenie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego i sytuacji gospodarstwa domowego). Dla ponad 40% badanych rolników rolnictwo polskie jest obecnie w złej albo bardzo złej kondycji.

ocena kondycji finansowej

Kondycja polskiego rolnictwa w oczach rolników (panel agrinet24.pl, 15-17.12.2017, N=975, CAWI).

W jeszcze większym stopniu pesymizm powyższy ujawnia się w ocenie sytuacji bliższej samemu rolnikowi – jego życiu i pracy. Ponad 50% uważa swoją przyszłość (jako rolników) za zagrożoną lub zdecydowanie zagrożoną. Tylko jedna czwarta dostrzega w ocenie swojej sytuacji zawodowej zarówno zagrożenia, jak i szanse.

Jedna piąta nie dostrzega specjalnych zagrożeń. Można zatem powiedzieć, że jedynie jedna piąta badanych rolników ma poczucie komfortu przy prowadzeniu swoich gospodarstw. Wynika to z posiadania względnego bezpieczeństwa ekonomicznego.

Przyszłość rolników

Zła ocena kondycji polskiego rolnictwa nie przekłada się, w sposób bezpośredni, na ocenę własnej przyszłości przez badanych rolników.

Wprawdzie dostrzeganie bardzo złej kondycji rolnictwa powoduje znacznie częściej negatywną ocenę własnej przyszłości. Nie znaczy to, że zagrożenie dla tej przyszłości znika wtedy, kiedy kondycję polskiego rolnictwa rolnicy oceniają bardzo dobrze. Wprawdzie zdarza się to dwa razy rzadziej, ale też wówczas widzą zagrożenia dla siebie. Oznacza to, że dostrzegają znacznie więcej bliższych zagrożeń niż widać to w ogólnej ocenie branży.

wykres

Przyszła sytuacja rolników oczami rolników (panel agrinet24.pl, 15-17.12.2017, N=975, CAWI).

We wszystkich aspektach oceny polskiego rolnictwa i sytuacji rolnika – jego gospodarstwa domowego i rolnego – dominuje równowaga z lekkim odcieniem pesymizmu. O ile jednak w większości opinii mamy do czynienia z dominacją ocen wyważonych (lub ambiwalentnych), o tyle przyszłość budzi w rolnikach znaczne obawy. Nie ta bliższa, ale ta dalsza.

W przypadku oceny swojej rolniczej przyszłości rolnicy, którzy widzą zarówno zagrożenia, jak i szanse (ocena zrównoważona) już nie dominują nad resztą. Przy ocenie tego aspektu tylko jedna piąta badanych ma względne poczucie komfortu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o