Paszportowanie roślin: kiedy i dla kogo?

Paszportowanie roślin: kiedy i dla kogo?

Polscy producenci mogą prowadzić swobodny obrót materiałem roślinnym na terenie Unii Europejskiej. Niektóre rośliny muszą jednak posiadać paszporty.

Polscy producenci i handlowcy mogą prowadzić swobodny obrót materiałem roślinnym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak braku kontroli. W przypadku wielu gatunków konieczne jest paszportowanie roślin.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej polscy producenci i handlowcy mogą prowadzić swobodny obrót materiałem roślinnym na terenie wszystkich krajów Unii. Została zniesiona graniczna kontrola fitosanitarna, kontrola przed wysyłką, wystawianie świadectw fitosanitarnych.  – Jednak ten swobodny obrót nie oznacza braku kontroli  materiału roślinnego – podkreśla Maria Wytrych, kierownik częstochowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Stworzony został system kontroli zdrowotności  towarów roślinnych, który  jest taki sam w całej Unii Europejskiej. Podstawą jego funkcjonowania jest określenie:

  • organizmów szkodliwych tzw. kwarantannowych, które są szczególnie niebezpieczne,
  • roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, które są żywicielami tych organizmów kwarantannowych, i w związku z tym stwarzających niebezpieczeństwo ich rozprzestrzeniania się;

Te organizmy i te rośliny zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. ws. wprowadzania i rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych.

Stworzony został system kontroli zdrowotności  towarów roślinnych, który  jest taki sam w całej Unii Europejskiej.

Maria Wytrych, kierownik częstochowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rośliny z paszportem

Odpowiedzialność za stan zdrowotnościowy materiałów spoczywa przede wszystkim na posiadaczu (producencie, handlowcu, importerze, właścicielu magazynów, przechowalni itp.), a nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. – W tym celu PIORiN prowadzi tzw. rejestr przedsiębiorców, do którego obowiązek mają wpisać się, określając w bardzo dużym uproszczeniu podmioty, które zajmują się materiałem do sadzenia (szkółkarskim, ozdobnym, rozsadami warzyw) i mają w swojej ofercie gatunki roślin, które są potencjalnymi żywicielami groźnych organizmów kwarantannowych oraz importerzy roślin – wyjaśnia Maria Wytrych – Rośliny wyprodukowane przez zarejestrowane podmioty i spełniające wymagania w zakresie zdrowotności otrzymują dokument tzw. paszport roślin, z którym mogą być przemieszczane w kraju oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Paszport roślin jest dokumentem, który powinien towarzyszyć każdej sprzedawanej partii roślin, dzięki niemu możliwa jest identyfikacja miejsca pochodzenia roślin a tym samym ewentualne źródło porażenia roślin przez organizmy kwarantannowe. Lista roślin, które podlegają paszportowaniu zmienia się wraz ze zmianami prawa unijnego w tym zakresie i jest na bieżąco publikowana w ww. rozporządzeniu.

Paszport dlaroślin szkółkarskich

Paszport dla roślin szkółkarskich

Dla kogo paszport? 

Paszport wydawany jest także dla roślin sprowadzanych z państw trzecich po zakończeniu granicznej kontroli fitosanitarnej. Wykaz takich roślin jest wymieniony w Załączniku 5 B rozporządzenia ws. wprowadzania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. – Należy zaznaczyć, że w przypadku roślin przemieszczanych do pozostałych państw Unii Europejskiej istnieje obowiązek zaopatrywania w paszport wszystkich roślin wymienionych w Załączniku 5 część A – mówi Ewa Nowakowska, specjalista ds. fitosanitarnych – W obrocie krajowym paszportowaniu podlegają wszystkie gatunki i rodzaje i roślin które wymienione są w załączniku 5 A do ww. rozporządzenia, w tym wymienione w pkt 1 podlegają paszportowaniu bez względu na to, czy są sprzedawane dla osób zajmujących się zawodowo produkcją roślinną lub obrotem czy ostatecznym odbiorcom, niezależnie od miejsca sprzedaży i przeznaczenia – dodaje inspektor fitosanitarny – Są to m.in. rośliny żywicielskie zarazy ogniowej (jabłoń, grusza, głóg, irga, jarzębina, pigwa, pigwowiec, nieszpułka) oraz szarki śliw (śliwa, brzoskwinia, nektaryna, czereśnia, wiśnia, morela) przeznaczone do sadzenia. Rośliny wymienione w pkt 2 i 3 Załącznika VA podlegają paszportowaniu, jeżeli są przeznaczone do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną lub obrotem. Ponadto, ze względu na zapisy innych rozporządzeń rośliny rodzajów: Rododendron, Kamelia i Kalina oraz rodzaju Sosna i gatunku Daglezja zielona podlegają paszportowaniu na takich samych zasadach jak rośliny wymienione w pkt 1 załącznika 5 A rozporządzenia ws. wprowadzania i rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych. Natomiast towar roślinny przemieszczany do państw innych niż kraje Unii Europejskiej tzw. „krajów trzecich” powinien spełniać wymagania fitosanitarne tych państw i w przypadku takiej potrzeby powinien być zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne.

Paszport wydawany jest także dla roślin sprowadzanych z państw trzecich po zakończeniu granicznej kontroli fitosanitarnej.

Paszportowanie w szkółkach

Wejście w życie z dn. 1 stycznia 2015 r. Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej , otwiera drogę i daje szkółkarzom możliwość wydawania paszportów roślin w ramach upoważnień wydawanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin. Należy podkreślić, że dotychczasowe zasady wydawania paszportów przez PIORiN nie zmieniają się, inspektoraty nadal będą wydawały paszporty podmiotom, które się o to zwrócą. Nowością jest alternatywna możliwość ubiegania się o zezwolenie na wydawanie paszportów przez producentów roślin.

 

Porada prawna: Rolnik a podatek dochodowy

Kiedy rolnicy muszą zapłacić podatek dochodowy?

14 kwietnia 2018

Przetargi na dzierżawę państwowej ziemi rolnej – co się zmieniło?

Sprawdzamy, co na temat nowych przetargów uważają rolnicy. Które zmiany budzą najwięcej wątpliwości?

14 kwietnia 2018

Drifting – jak stuningować auto?

Jak rozpocząć swoją przygodę z driftingiem?

14 kwietnia 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij