Plony, plany, marzenia – realizuj skutecznie i bezpiecznie!

Praca rolników należy do najtrudniejszych profesji świata. Nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, wysoka konkurencja, globalizacja – to tylko niektóre czynniki determinujące prowadzenie gospodarstw. Żeby działać supernowocześnie, ekologicznie, oszczędnie i skutecznie – bez obawy o pieniądze – warto skorzystać ze wsparcia.

Bank BGŻ PNB Paribas, wielokrotny zwycięzca rankingu Martin & Jacob na najlepszy bank dla rolników, wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorcom agro, którzy chcą się rozwijać i udoskonalać. Zaopatrzenie gospodarstwa w środki produkcji? Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych? Realizacja projektów z dotacją unijną? 15 stycznia ruszyła kampania promocyjna kredytów dla rolników. Wybierz rozwiązanie najdogodniejsze dla Twojego gospodarstwa! Wśród atrakcyjnych warunków kredytów dla rolników jest prowizja za udzielenie 0 zł i marża od 0,99 procent (dla kredytów z ubezpieczeniem)! Sprawdź szczegóły w infografice.

tanie kredyty_BFŻ_infografika

Warto skorzystać! Można wziąć jeden kredyt lub wszystkie trzy jednocześnie!

Tanie kredyty dla rolników

W Banku BGŻ BNP Paribas trwa promocja kredytów i innych produktów finansowych dla osób prowadzących działalność rolniczą, dzięki którym realizacja potrzeb gospodarstwa będzie łatwiejsza. W okresie promocji od 15 stycznia do 31 maja 2019 roku kredyty dla rolników będą znacznie tańsze. Prowizja za udzielenie kredytów, objętych specjalnymi warunkami, została obniżona do 0 zł.

Kredyt Agro Ekspres

To kredyt na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Tutaj marża może zostać obniżona nawet do 0,99 procent. Warunkiem skorzystania z niskiego oprocentowania jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej określonej przez Bank. W tej wersji taniego kredytu dla gospodarstw wsparcie dla rolnika może wynieść nawet 2 miliony zł!

Kredyt Agro Progres

Nawet 3oo tysięcy zł można uzyskać na zakup specjalistycznych rozwiązań wspierających energetyczne działania proekologiczne. To propozycja skierowana w szczególności do wszystkich zdecydowanych na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych. Konieczny będzie wkład własny (15 procent) i zabezpieczenie kredytu.

Kredyt Unia+

Wszyscy beneficjenci dotacji unijnych mogą spać spokojnie. Ten wariant taniego finansowania od BGŻ BNP Paribas – Kredyt Unia+ dla gospodarstw – ułatwi realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Odpowiednia oferta finansowa jest kluczowa, ponieważ właśnie teraz plany inwestycyjne w ramach PROW wchodzą w fazę realizacji.

Wszystkie jeden lub kilka kredytów!

O kredyty na promocyjnych warunkach mogą ubiegać się zarówno dotychczasowi, jak i nowi Klienci Banku. Dodatkowo nowi Klienci mogą skorzystać z kredytu preferencyjnego z prowizją tylko 0,99 procent przy minimalnej wnioskowanej kwocie kredytu 200 tysięcy zł.


Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Okres promocji obowiązuje od 15 stycznia do 31 maja 2019 r. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie i ubiegających się o produkty objęte promocją. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych kredytów Agro Ekspres, Agro Progres na fotowoltaikę i Unia+, a dla nowych Klientów również kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania. Można wnioskować o przyznanie wybranego kredytu bądź wszystkich rodzajów kredytów równocześnie. Warunkiem skorzystania z promocji przez nowych Klientów jest otwarcie rachunku bieżącego w Pakiecie Agro Lider za 0 zł przez 12 m-cy od podpisania Umowy z kartą debetową, a przez obecnych – wystąpienie z wnioskiem o wydanie karty debetowej, jeżeli do tej pory nie została wydana. Dodatkowym warunkiem skorzystania z promocyjnego Kredytu Agro Ekspres jest przeniesienie wpływu z płatności bezpośrednich na rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas. Zastosowanie podanych warunków cenowych możliwe jest tylko w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunki cenowe dla promocyjnych produktów kredytowych obowiązują przez okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytu. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest posiadanie przez Klienta zdolności do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Bank BGŻ BNP Paribas zajął 1. miejsce i uzyskał tytuł Bank Najlepszy dla Rolnika 2018 w rankingu przeprowadzonym (w marcu 2018 r.) przez eksperta badań rynku rolnego – firmę Martin & Jacob. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *