Pomoc z PROW dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe!

Rolnicy, którzy w bieżącym roku i roku 2015 ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, będą mogli ubiegać się o pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aby uzyskać pomoc w ramach PROW, muszą złożyć wniosek do agencji pomiędzy 27 grudnia br. a 25 stycznia 2017 r.

O przyznanie pomocy mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Dotyczy to szkód, które powstały w bieżącym roku lub w 2015 r.

Wnioski o pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego bądź złożyć w biurze powiatowym ARiMR.

pomoc z prow na klęski żywiołowe

Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

– Bardzo istotne jest, aby rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca br. – mówi Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku bądź w 2017 r., oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie – zapowiada.

Pomoc ARiMR zostanie uruchomiona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 na wsparcie operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Rolnicy mogą otrzymać w ramach programu maksymalnie do 300 tys. zł wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014–2020. Jednak pomoc ta nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych.

 Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w gospodarstwie, z uwzględnieniem wysokości strat w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących była objęta dobrowolnym ubezpieczeniem dłużej niż 5 lat – mówi prezes Obajtek.  Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną 2 listy określające kolejność przysługiwania pomocy: jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województwzapowiada prezes Obajtek. Podkreśla przy tym, że zostaną one podane do publicznej wiadomości w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *