Porozumienie Rolnicze szczerze o wołowinie [Aktualności]

Przedstawiciele Porozumienia Rolniczego zjechali się z całej Polski, by rozmawiać o polskiej wołowinie. Co ustalono?

O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?

Ubój z konieczności – są już wzory oświadczeń

W związku z kontrolami produkcji mięsa wołowego przeprowadzonymi w lutym 2019 roku, Główny Inspektorat Weterynarii opracował dwa wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

przedświąteczny ubój

Wzory oświadczeń można już pobrać tutaj:
Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego
Oświadczenie lekarza weterynarii

Źródło: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Główny Inspektorat Weterynarii

Obrót ziemią będą ułatwienia

Rada Ministrów przyjęła 12 marca projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne. Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ziemia Skarbu Państwa: czy zakaz sprzedaży zostanie przedłużony?

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego – można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in. o powierzchni mniejszej niż 1 ha i w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia. Więcej informacji tutaj.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Porozumienie Rolnicze szczerze o wołowinie

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego, zorganizowane w ramach inicjatywy Porozumienie Rolnicze. Z uczestnikami spotkania rozmawiał minister Jan Krzysztof Ardanowski. − Dziękuję, że przyjechaliście i staracie się znaleźć rozwiązania odnośnie rozwoju produkcji wołowiny w Polsce. Tak rozumiem te zespoły robocze Porozumienia Rolniczego. Nie chodzi o to, żeby przyjść, pokrzyczeć i oczekiwać, że ktoś coś zrobi. Trzeba rozmawiać i szukać rozwiązań – mówił minister. Minister wyraził przekonanie, że takie spotkania i merytoryczna dyskusja mogą doprowadzić do zmian zarówno organizacyjnych, jak i prawnych i pozwolą na rozwiązanie zgłaszanych problemów.

Uczestnicy spotkania zgłaszali szereg spostrzeżeń dotyczących działania rynku produkcji wołowiny w Polsce. Minister zwracał uwagę na konieczność organizowania się także rolników w grupy producenckie, tak aby wyeliminować pośredników, tam gdzie jest to możliwe. Wśród dyskutowanych tematów pojawił się problem nieuczciwych praktyk i poprawy wizerunku polskiej wołowiny oraz opłacalności na poszczególnych etapach łańcucha. Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że broni wizerunku polskiej żywności. – Nie pozwolę atakować polskiej żywności. Sprawą najważniejszą i podstawową jest utrzymanie wiarygodności w oczach konsumentów – mówił szef resortu rolnictwa. Spotkanie było okazją do prezentacji Strategii „Polska Wołowina 2022”, którą omówił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kolejny protest rolników. Dlaczego zablokowali Warszawę?

Paliły się opony, rozrzucone zostały owoce i świńskie truchło! AgroUnia po raz kolejny demonstruje w stolicy!

14 marca 2019

Młodzi rolnicy i rolniczki chcą współpracy! Deklaracja polsko-czesko-słowacka [Aktualności]

Czy ścisła sąsiedzka współpraca młodych przedstawicieli sektora ago usprawni branżę?

7 marca 2019

Rolnicy a duże sieci handlowe – będą zmiany! [Aktualności]

Szykują się korzystne, ustawowe zmiany dla europejskich rolników.

18 marca 2019