Powiększenie gospodarstwa rodzinnego. Nie przegapcie okazji!

Już w 2023 i 2024 roku do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wróci 74 357 ha. Mogą być one przeznaczone na powiększanie gospodarstw rodzinnych, co jest okazją dla wielu gospodarzy. Z oferty mogą skorzystać, pod pewnymi warunkami, także młodzi rolnicy, dla których powiększenie gospodarstwa rodzinnego jest szansą na rozwój produkcji.

Tak duża podaż gruntów rolnych przeznaczona do ponownej dzierżawy pochodzi z kończących się umów. Ściśle biorąc, są to umowy, których dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki w zakresie wyłączeń „30%” gruntów. Procedurę reguluje ustawa z dnia 16.09.2011 r. oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 233, poz. 1382)

Powiększenie gospodarstwa rodzinnego

Priorytetem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wydzierżawianie powracających do Skarbu Państwa nieruchomości rolnych. Krótko mówiąc są one przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Procedura odbywa się na drodze przetargów ograniczonych. W przetargach uczestniczą wyłącznie rolnicy indywidualni chcący powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne. Co ważniejsze, rolnicy ubiegający się o dzierżawę muszą posiadać gospodarstwo w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu. Dopuszczalna jest także sytuacja, w której gospodarstwo rolnika leży w gminie graniczącej z gminą posiadającą grunty do dzierżawy, co zwiększa szansę na powiększenie gospodarstwa rodzinnego.

Młody rolnik też może być dzierżawcą

Procedura przetargu ograniczonego, co ważniejsze, nie jest zamknięta dla młodych rolników. Otóż oprócz rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych mogą brać udział również inne osoby. Jak informuje KOWR, w przetargu może brać udział osoba, która spełnia określone wymogi. Po pierwsze, w dniu ogłoszenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ma nie więcej niż 40 lat. Po drugie, realizuje warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Młody rolnik ma więc okazję na założenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego.

Powiększenie gospodarstwa rodzinnego wg KOWR

Zanim nieruchomość rolna zostanie przygotowana do wydzierżawienia, KOWR dokonuje przeglądu gruntów i obiektów budowlanych. Na podstawie dokonanej analizy Ośrodek faktycznie preferuje utworzenie takich jednostek gospodarczych, których wielkość, rozłóg i stan obiektów budowlanych, umożliwiają dzierżawcy prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej, albo będą przeznaczone na powiększanie gospodarstw rodzinnych.
Zainteresowani dzierżawą nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa powinni wiedzieć, że proces rozdysponowania nieruchomości Zasobu podlega również opiniowaniu przez Radę Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym KOWR.

Powiększenie gospodarstwa rodzinnego – podstawowe informacje

Podejmując decyzję o przystąpieniu do przetargu, mającego na celu powiększenie gospodarstwa rodzinnego, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w tej procedurze.

  • Maksymalna powierzchnia nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy, co do zasady, nie powinna przekraczać 150% średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie.
  • Umowy dzierżawy zawierane są na czas oznaczony.
  • Długość okresu dzierżawy zależy od charakteru jak również przeznaczenia nieruchomości, możliwości udziału dzierżawcy w programach finansowanych lub współfinansowanych ze środków pomocowych.
  • Okres dzierżawy nieruchomości rolnych co do zasady powinien wynosić 10 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych.

Miejmy nadzieję, że powiększenie gospodarstwa rodzinnego w wyniku dzierżawy potrwa więcej niż 10 lat.

Powierzchnia gruntów przeznaczona do dzierżawy w latach 2023 -3034 w poszczególnych województwach

Województwo/lata 2023 2024 Razem (ha)
dolnośląskie 1 583 17 027 18 610
kujawsko-pomorskie 1 041 649 1 691
łódzkie 474 1 007 1 481
opolskie 11 433 3 308 14 741
pomorskie 1 495 2 648 4 143
śląskie 2 481 2 481
warmińsko-mazurskje 2 533 4 906 7 439
wielkopolskie 12 094 3 738 15 832
zachodniopomorskie 4 502 3 438 7 940
Razem 37 636 36 721 74 357

 

Ponad 74 tysiące ha gruntów rolnych do dzierżawy w skali kraju dla wielu gospodarzy jest więc okazją na powiększenie gospodarstwa rodzinnego.

Powiększenie gospodarstwa rodzinnego – podsumowanie

Wracające do zasobu Skarbu Państwa grunty są z pewnością dla wielu rolników indywidualnych okazją na powiększenie gospodarstwa rodzinnego. Na uwagę zasługuje fakt, że w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych mogą brać również, po spełnieniu warunków, młodzi rolnicy.

Czytaj również: Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych wielką reformą polskiej wsi?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *