Premie dla młodych rolników – niedługo nabór wniosków!

Download PDF

Od 29 czerwca 2018 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie można składać wnioski o premie dla młodych rolników. Kto może starać się o taką premię? Jakie warunki trzeba spełnić?

Wnioski będzie można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

Premie dla młodych rolników będą przyznawane, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Jak duże pieniądze i kiedy można otrzymać?

premie dla młodoych rolników

Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR

fot. Ewa Ploplis

Premia w wysokości 100 tys. zł będzie płatna w II ratach. I rata, w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, tj. 80 tys. zł, zostanie wypłacona po złożeniu przez rolnika wniosku o płatność I raty. Składać go będzie można w terminie do 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. II rata, w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, tj. 20 tys. zł, zostanie wypłacona po zrealizowaniu biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty – mówi Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR. Dodaje, że  rolnik musi złożyć wniosek o II ratę nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

 

Kto może starać się o premie dla młodych rolników?

pomoc dla młodych rolników

O premie dla młodych rolników mogą starać się tylko osoby w wieku od 18 do 40 lat.

O premie dla młodych rolników mogą starać się osoby w wieku od 18 do 40 lat. Pomoc jest  dedykowana do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo młodzi rolnicy muszą spełnić szereg warunków – mówi Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać premię?

Aby uzyskać premię młody rolnik musi:

– posiadać kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie. Może też zobowiązać się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,

Pomoc jest  dla młodych rolników z  państw członkowskich Unii Europejskiej.

– rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii, ale nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku,

– posiadać gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych  wynoszącej co najmniej 1 ha,

– przed dniem, w którym stał się właścicielem lub wszedł w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych (wynoszącej co najmniej 1 ha), nie posiadać zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie występować o płatności bezpośrednie, nie występować o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej,

pomoc dla mlodego rolnika

Premia dla młodych rolników musi w całości zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

fot. pixabay

Młody rolnik starający się o premię musi także:

  • przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa,
  •  zobowiązać się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • w terminie 9 miesięcy (od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) rozpocząć, jako kierujący, prowadzenie działalności w gospodarstwie:

—  o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. W województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha,

— którego wielkość ekonomiczna nie jest mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 000 euro.

 Na co można przeznaczyć premie?

Premia dla młodych rolników musi w całości zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Dotyczy to co najmniej 100% kwoty pomocy. W tej kwocie muszą być zawarte inwestycje w środki trwałe o wartości równej co najmniej 70% przyznanej kwoty pomocy – komentuje dyr. Kułak z ARiMR.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można złożyć je także za pośrednictwem poczty.

Wnioski będzie można składać do 30 lipca 2018 r.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o