Premie dla młodych rolników z PROW – nabór wniosków do 26 maja!

Download PDF

Rolnicy mogą otrzymać 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności rolniczej. Tylko do 26 maja 2017 r. można składać wnioski o premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020. Warto się pospieszyć! Jak złożyć wniosek? Z Tomaszem Kułakiem, zastępcą dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozmawia Ewa Ploplis.

Gdzie można składać wnioski?

Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wnioski o premie dla młodych rolników w wysokości 100 tys. zł. na rozpoczęcie działalności rolniczej można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Termin i warunki otrzymania takiej pomocy zostały podane do publicznej wiadomości przez prezesa ARiMR 27 marca br. w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na portalu Agencji.

Jak złożyć wniosek o premie dla młodych rolników?

Wnioski o pomoc można składać: osobiście, przez upoważnioną osobę lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówkach Poczty Polskiej.

Kto może starać się o wsparcie?

O wsparcie może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  •  rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
    nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”„Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów” oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom” jak również nie wystąpił o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
  • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
  • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

Ważnym warunkiem uzyskania wsparcia jest wymagana wartość ekonomiczna utworzonego gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euroTomasz Kułak

Jakie jeszcze warunki musi spełnić wnioskodawca? Jakie są dodatkowe wymagania?

Ważnym warunkiem uzyskania wsparcia jest wymagana wartość ekonomiczna utworzonego gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej ale nie większa niż 300 ha. Przy czym, przynajmniej 70% tej powierzchni musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Jakie działalność rolnicza wyłączona jest z tej pomocy? Kto nie może uzyskać takiej pomocy?

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu, ale z wyjątkiem produkcji ekologicznej, prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne i na prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak jest przyznawana pomoc?

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników to niebywała szansa dla każdego gospodarstwa.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.

Jakie obowiązki będą mieć młodzi rolnicy, którzy uzyskają pomoc?

Beneficjent zobowiązany jest m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć co najmniej o 10%.

Jak będą wypłacane środki?

Premię w wysokości 100 tys. złotych wypłaca się w dwóch ratach. Pierwszą ratę – w wysokości 80% tj. 80 tys. zł – wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, jeśli spełnione są warunki, zastrzeżeniem, których wydano tę decyzję. Wypłata następuje w ciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

Drugą ratę – w wysokości 20% tj. 20 tys. zł – po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Dziękuję za rozmowę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o