PROW 2018 – jakie nabory odbędą się w przyszłym roku?

Planujesz ubiegać się w przyszłym roku o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? Sprawdź jakie możliwości dostarcza PROW 2018.

Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich można otrzymać dofinansowanie na wiele inwestycji. Program jest tak rozbudowany, że często rolnicy nie wiedzą na jakie działania mogą otrzymać całkiem spory zastrzyk gotówki.

Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie z PROW 2018, warto już teraz zacząć gromadzić niezbędną wiedzę. Przygotowaliśmy zestawienie, dzięki któremu nie przegapisz najważniejszych terminów.

Działanie: Rozwój gospodarstw PROW 2018

W ramach tego działania w 2018 roku zostaną przeprowadzone nabory na liczne typy operacji w ramach poszczególnych poddziałań:

 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór obędzie się w I kwartale 2018 roku.

Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie na wszystkie operacje, poza operacjami realizowanymi w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Na restrukturyzację małych gospodarstw można otrzymać nawet 60 tysięcy złotych.

 • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – wnioski będzie można składać od 2 do 31 stycznia 2018 roku.

– Z tego działania mogą skorzystać między innymi rolnicy, którzy prowadzą hodowlę trzody chlewnej na obszarze wyznaczonym w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Wsparcie jest jednak przeznaczone tylko dla większych hodowców, którzy utrzymują ponad 300 sztuk świń. Maksymalna pomoc do jednego beneficjenta wynosi 100 tysięcy złotych.

 • „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – wnioski będzie można składać w III kwartale 2018 roku.

Aby kwalifikować się do pomocy, rolnik musi sprzedać lub oddać wszystkie posiadane grunty rolne. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z premii za przekazanie małego gospodarstwa muszą pamiętać, że po sprzedaży czy oddaniu gruntów przestaną podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

 • „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – nabór wniosków odbędzie się w III kwartale 2018 roku.

Na stronach MRiRW można przeczytać, że jest to działanie, które „ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.” Środki finansowe znajdą zagospodarowanie  w rolniczym wykorzystaniu łąk i pastwisk oraz rozwoju produkcji zwierzęcej, w zakresie zwierząt trawożernych.

 • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – w 2018 roku odbędą się dwa nabory w II i IV kwartale.

To działanie umożliwia uzyskanie przez grupy producentów sporych środków na prowadzenie wspólnej działalności, rozwój czy poszerzanie rynków zbytu. Jednak pomimo wielu działań promocyjnych oraz informacyjnych, rolnicy i producenci żywności nie są zbyt przekonani do działania pod wspólnym szyldem. Tymczasem w ramach tej operacji można uzyskać dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy euro w każdym roku podczas pięcioletniego trwania programu wsparcia.

 • „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór będzie przeprowadzony na obszary a, b, c i d.

Na obszar d będzie można składać wnioski w I kwartale 2018 roku, natomiast na pozostałe obszary ruszy nabór w II kwartale. Podział na obszary dotyczy specyfiki produkcji. Obszary a, b i c dotyczą hodowli trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i mięsnego. Obszar d jest natomiast związany z projektami, które dotyczą produkcji roślinnej lub hodowli innych zwierząt niż wymienionych w obszarach a, b i c.

 • „Premie dla młodych rolników” – wnioski na wsparcie w ramach tej operacji będzie można składać w I kwartale 2018 roku.

Premie dla młodych rolników cieszą się dużą popularnością wśród osób ubiegających się o wsparcie, gdyż są sporym zastrzykiem gotówki umożliwiającej rozpoczęcie działalności rolniczej. W 2017 roku w ramach wsparcia można było otrzymać do 100 tysięcy złotych.

 • „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – nabór odbędzie się w I kwartale 2018 roku.

– Nabór odbędzie się na wszystkie operacje, poza tymi, które są związane z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które zajmują się produkcją trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych, na których występuje afrykański pomór świń – podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – w tym przypadku nie ma konkretnego terminu.

Termin będzie wyznaczony wtedy, gdy wystąpią na terenie Polski niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które będą uzasadniały uruchomienie naboru. W 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w sumie 4 nabory – we wrześniu, październiku, listopadzie oraz w grudniu. Poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych rolnicy, którzy nie zdążyli w jednym naborze, mogli składać wnioski w kolejnym.

PROW 2018

Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich można otrzymać dofinansowanie na całe mnóstwo inwestycji. Program jest tak rozbudowany, że często rolnicy nie wiedzą, że na wiele swoich działań mogą otrzymać całkiem spory zastrzyk gotówki. Fot. Pixabay

Działanie: Wzmacnianie przedsiębiorczości PROW 2018

W ramach tego działania rolnicy w 2018 roku będą mogli ubiegać się o wsparcie dla dwóch typów operacji:

 • „ Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – zakłady przetwórcze” – nabór odbędzie się w I kwartale 2018 roku.
 • „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – rolnicy” – wnioski o wsparcie będzie można składać dopiero w IV kwartale 2018 roku.

Działanie: Rozwój terytorialny PROW 2018

W ramach operacji zaplanowanych w tym działaniu składanie wniosków może odbywać się w różnych terminach, gdyż środki są dzielone przez samorządy województw lub przez Lokalne Grupy Działania. W ramach działania „Rozwój terytorialny” będzie można składać wnioski między innymi na poniższe operacje:

 • „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” – nabór zostanie przeprowadzony w I kwartale 2018 roku.
 • „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” – terminy naborów w 2018 roku będą się różnić, gdyż te operacje są ogłaszane przez samorządy województw.
 • „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – nabory będą trwały praktycznie przez cały rok. Terminy będą podawane przez Lokalne Grupy Działania, które zajmują się realizacją tego typu operacji.
 • „Scalanie gruntów” – w tym przypadku warto śledzić ogłoszenia samorządów województw, gdyż one będą zajmować się tymi operacjami.

Działanie: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych PROW 2018

„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” – wnioski będzie można składać w II i IV kwartale 2018 roku. Dokładne terminy zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

PROW 2018

Działanie: Transfer wiedzy i innowacji PROW 2018

„Współpraca” – wnioski na tę operacje będzie można składać w III kwartale 2018 roku.

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi PROW 2018

 • „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – premia pielęgnacyjna i zalesieniowa oraz pierwsza premia pielęgnacyjna przyznana dla gruntów z naturalną sukcesją.
 • „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
 • „Rolnictwo ekologiczne”
 • „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

Na wszystkie wyżej wymienione poddziałania wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 maja. Kto się spóźni, będzie miał możliwość złożenia wniosku jeszcze przez 25 dni po tym terminie. Musi jednak liczyć się z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia przyznana płatność będzie zmniejszana o 1 procent należnej płatności.

 • „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie przyjmowane będą od 1 czerwca do 31 lipca.

Szczegółowe informacje o wszystkich naborach PROW będą odpowiednio wcześniej podawane do wiadomości przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *