Rdzenne potencjały regionów pomogą w rozwoju

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 z perspektywą do 2030 roku. Podczas wystąpienia mówił, że  rdzenne potencjały regionów stanowią klucz do ich rozwoju.

– Określenie rdzennych potencjałów poszczególnych regionów jest kluczem do ich rozwoju – mówił Ryszard Zarudzki.

fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uczestnicy konferencji prasowej

W zeszłym roku powołano do życia zespoły, których zadaniem jest analiza szans i zagrożeń, a także potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Na czele zespołów utworzonych przez wojewodów, stanęli dyrektorzy ODR.

– Zadaniem tych zespołów jest określenie słabych i mocnych stron konkretnego regionu – wyjaśnił Zarudzki.

Podsekretarz stanu podjął temat obejścia dotychczasowego schematu rozwoju. Schemat polaryzacyjno-dyfuzyjny miałby zostać zastąpiony przez rozwój zrównoważony.

fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiceminister Zarudzki przedstawia zasady prowadzenia polityki rozwoju

– Rozwój obszarów wiejskich dotyczy całego kraju i zależy nam na włączeniu do niego małych miast i miasteczek, obszarów wiejskich i peryferyjnych tak, aby ten rozwój był właśnie zrównoważony, harmonijny – mówił wiceminister Zarudzki.

Podczas wystąpienia podkreślił także to, że analiza, a następnie wybór priorytetów rozwoju umożliwi najefektywniejsze spożytkowanie dostępnych środków finansowych. Mowa nie tylko o pieniądzach Polski, ale także unijnych.

Rdzenne potencjały regionów

Ryszard Zarudzki mówił również o aspekcie terytorialnym – o tym, że mamy cztery filary rozwoju, na których ten aspekt się opiera. Są to: opłacalność produkcji, jakość życia na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy oraz sprawność administracji rolnej.

Każdy zespół (w sumie jest ich 16 – tyle, ile województw) opracowuje program rozwoju skupiający się na mocnych i słabych stronach danego regionu. Programy obejmą również możliwości wykorzystania dostępnych pieniędzy.

3

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Duże osiedla na gruntach rolnych [Aktualności]

Czy czeka nas trwała zmiana wiejskich krajobrazów?

16 kwietnia 2019

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Na jakie zmiany muszą się przygotować uczestnicy rynku skupu płodów rolnych, czyli rolnicy i pierwsi nabywcy – skupujący?

18 kwietnia 2019

Agronomist – rozwiązanie od BNP Paribas Bank Polska

Nowy portal Agronomist - co ma do zaoferowania rolnikom i przetwórcom?

5 kwietnia 2019