Rekompensata dla producentów świń dostępna już w ARiMR!

Hodowcy świń, którzy z powodu ASF nie mogą utrzymywać świń, bądź wprowadzić je do gospodarstwa mogą liczyć na wsparcie finansowe. Rekompensata dla producentów świń dostępna jest już w ARiMR. Wystarczy tylko złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 

Rekompensata dla producentów świń wypłacana przez ARiMR za dany rok

Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać przede wszystkim hodowcy, którzy:

  • posiadają numer ewidencyjny producenta (numer EP) nadany przez ARiMR
  • otrzymali zakaz utrzymywania świń, lub wprowadzenia ich do gospodarstwa ze względu na występowanie ASF

Wysokość wspomnianej rekompensaty dla producentów świń uzależniono od średniej rocznej liczby świń. Jednak nie większej, niż 50 szt na jednego producenta rolnego.

Kwota pomocy stanowi natomiast iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz i kwoty 0,36 zł, a także liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Wniosek o pomoc wraz z załącznikami złóż do Biura Powiatowego ARiMR

Rekompensata dla producentów świń dostępna jest w sposób ciągły, jednak nie dłużej niż do 15 stycznia roku następnego, czyli 2021 r.

Wniosek o rekompensatę można pobrać na stronie ARiMR – Wniosek o przyznanie pomocy

Do wniosku rolnicy zobligowani są dołączyć następujące załączniki:

  • decyzję administracyjną wydaną przez PLW zakazująca utrzymywania w gospodarstwie świń, lub ich wprowadzania do gospodarstwa
  • dokumenty potwierdzające wykonanie powyższej decyzji

Mogą to być dokumenty potwierdzające np.:

  • wykonania badania poubojowego potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii 
  • zapłatę za badanie poubojowe
  • przewóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2
  • o uboju/zabiciu świni z rzeźni, lub z zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia
  • faktury sprzedaży zwierząt

Oprócz tego, należy złożyć pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy na wystąpienie o przyznanie pomocy finansowej, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Rekompensata dla producentów świń zostanie przyznana w drodze decyzji Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Więcej informacji na temat wspomnianej pomocy finansowej można znaleźć na stronie ARiMR – Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Wsparcie finansowe w postaci rekompensat może być pomocne, ponieważ produkcja wieprzowiny zagrożona przez ASF – hodowcy alarmują!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *