Rolnik jest na kwarantannie – jak wysoki zasiłek otrzyma?

Niejasne zapisy w ustawie o COVID-19 powodują, że rolnicy nie wiedzą w jakiej wysokości otrzymają zasiłek podczas przebywania na kwarantannie. Aby temu zaradzić rząd prowadzi prace legislacyjne w celu jednoznacznego określenia ile pieniędzy otrzyma rolnik, który jest na kwarantannie.

Rolnik na kwarantannie otrzyma zasiłek, tylko jak wysoki?

Zgodnie z Ustawą o COVID-19 rolnikowi i jego domownikowi przebywającemu na kwarantannie przysługuje zasiłek w wysokości  50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564). Nie zostało jednak doprecyzowane, jaka to jest konkretnie kwota, dlatego KRUS informuje, że trwają obecnie prace legislacyjne mające na celu określenie wysokości zasiłku. Chodzi przede wszystkim o doprecyzowanie art. 31 zy3 wyżej wspomnianej ustawy. Dzięki tym działaniom KRUS będzie mógł przyznać i wypłacić rolnikowi na kwarantannie zasiłek w konkretnej kwocie. Kasa zapewnia, po zakończeniu prac legislacyjnych opublikuje szczegółowe zasady dotyczące przyznawania i wypłaty tego zasiłku i zamieści stosowny wniosek. 

Rolnik na kwarantannie, a zwierzętami zajmie się gmina?

Producenci rolni objęci kwarantanną muszą dostosować się do szeregu wymogów i zaleceń opracowanych przez rząd i GIS. Wspominaliśmy o tym w naszym artykule.
Z chwilą wprowadzenia kwarantanny u rolników pojawia się także problem ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami, w czasie odbywania przez nich kwarantanny. Według MRiRW tą sytuację mają rozwiązać urzędy gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 (zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin). Rada gminy corocznie określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W dokumencie odniesiono się również do zwierząt gospodarskich. Nie jest to jednak takie proste, zwłaszcza wtedy gdy kwarantanną zostanie objętych większa ilość rolników. Wówczas wtedy wg. resortu rolnictwa ważna jest wzajemna mobilizacja i pomoc, której celem będzie zorganizowanie miejsca pobytu dla zwierząt gospodarskich.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *