Szkodniki w kukurydzy

Zasiewy kukurydzy narażone są nie tylko ze strony zwierząt, ale także ze strony szkodników w postaci larw owadów! Jakie zabiegi, pozwolą zwalczyć szkodniki w kukurydzy?

Młoda kukurydza w szczególność jest narażona na podjadanie przez wielożerne larwy, w szczególność zagrażają jej drutowce i pędraki.

Biologiczne podstawy życia larw

Drutowce to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych. Pędrak to larwa chrząszcza majowego, obie te larwy są wyjątkowo uciążliwe w kukurydzy. Ich występowania w rejonie kraju jest regionalne. Nasilenie ich występowania można zauważyć w uprawie kukurydzy po roślinach wieloletnich np. łąki i pastwiska czy po uprawie roślin bobowatych(motylkowych).

szkodniki w kukurydzy

Larwa chrząszcza majowego – pędrak.

Dzieje się tak gdyż larwy, aby mogły przejść przepoczwarzenie do formy dorosłej potrzebują paru lat. Drutowce od 3 do 5 lat, a pędraki 4 lata i stąd lata, w których szkodniki te występują w sposób gradacyjny.

Gradacja to masowe występowanie organizmów przekraczające pojemność środowiska.

W przypadku pędraków znajomość lat, w których występowało ich masowe pojawienie się może okazać się pomocne w walce z nimi poprzez zastosowanie np. orki, która wydobędzie je na wierzch gdzie poradzą sobie z nimi ptaki. O tyle w przypadku drutowców problem staje się poważniejszy ze względu na sposób żerowania i braku substancji chemicznych do ich zwalczania. Larwy drutowców żerują nie tylko na ziarnach kukurydzy, ale także nie pogardzą młodymi roślinami.

Larwy owadów – groźne szkodniki w kukurydzy

Charakterystyczny jest sposób, w jaki drutowce żerują. Mianowicie wnikają one w środek ziarniaka lub młodej siewki kukurydzy i tam wyjadą tkanki roślinne lub wyjadają substancje zapasowe w ziarniaku. Rośliny, na których żerowały larwy drutowców przestają rosnąć lub stają się wiotkie. Potem, w przypadku ziarniaków przeważnie dochodzi do całkowitego zaniechania wzrostu i braku wschodów roślin.

larwy w kukurydzy

fot. agrofoto_tay29

Pędrak to larwa chrząszcza majowego, która jest bardzo uciążliwa w uprawie kukurydzy.

Żerowanie larw

Nie oznacza to jednak, że nie mogą wystąpić one w późniejszych fazach rozwojowych rośliny. W takim przypadku będziemy mieli do czynienia z żerowaniem na korzeniach czy na szyjce korzeniowej, porażona roślina może stracić „równowagę” i się przełamać. Większy spokój mamy na glebach zasobnych w próchnicę, ponieważ na takich larwy żywić będą się głównie materią organiczną i nie obserwujemy ich migracji w górne warstwy gleby.

Czy możliwe jest chemiczne zwalczanie szkodników?

larwy w kukurydzy

Drutowce to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych.

Wraz z zakazem stosowania zapraw neonikotynoidowych powstał dość duży problem gdyż tylko te substancje skutecznie chroniły uprawy przed żerowaniem larw drutowców i pędraków. Na chwile obecną nie ma zarejestrowanych żadnych związków do ochrony przed szkodnikami w kukurydzy, przed fazą trzech liści. Po fazie 3 liści można stosować opryski nalistne zawierające pyretroidy, ale i one posiadają rejestracje tylko na ploniarkę zbożówkę.

Ekonomiczny próg szkodliwość dla larw chrząszczy z rodziny drutowców wynosi 2-8 larw na 1m2.

A więc chemiczne zwalczanie larw pędraków, gąsienic rolnic czy drutowców staje się niemożliwe. Na rynku posiadamy związek chloropiryfos, który skutecznie radzi sobie z wcześniej wymienionymi szkodnikami. Nie posiada on jednak rejestracji do stosowania w kukurydzy i rolnicy stosują go na własną odpowiedzialność.

Agrotechnika to podstawa opanowania larw!!!

Ze względu na brak skutecznych środków ochrony roślin pozostaje jedynie metoda agrotechniczna. Sprawdza się tutaj w miarę dobrze wysiew gleby w dobrze ogrzaną i odpowiednio wilgotną glebę tak by rośliny miały dogodne warunki do szybkiego wzrostu. Wraz z rozwojem rośliny szkody powodowane przez larwy mają mniejszy rozmiar. Najważniejszym elementem uniknięciu dużych strat powodowanych przez larwy jest niewysiewanie kukurydzy po roślinach wieloletnich lub nieużytkach.

szkodniki w kukurydzy

Obecnie jedynie odpowiednia agrotechnika pozwala zwalczać szkodniki w kukurydzy, do których należą larwy owadów.

Coraz popularniejsze uproszczenia stosowane w uprawie gleby, zwłaszcza systemy bezorkowe, stwarzają warunki do wzrostu życia biologicznego gleby w tym szkodników. W takich warunkach zalecane jest głębsze spulchnianie gleby, jej napowietrzanie tak, aby larwy nie miały odpowiednich warunków do rozwoju.

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Biostymulatory w kukurydzy ratunkiem na stres!

Susza i przymrozki dały popalić młodym roślinom kukurydzy w ostatnim czasie. Sprawdź, jak zniwelować stres u roślin!

13 maja 2019

Wilgotność gleby podczas zabiegów agrotechnicznych

Aby mieć obfite plony, nie wystarczy dobry materiał siewny. Na wzrost roślin znacznie wpływa kondycja gleby. Sprawdź, jakich błędów nie popełniać na roli.

20 maja 2019

Ochrona kłosa – ograniczanie mykotoksyn w ziarnie

Fuzarioza kłosów stanowi największe zagrożenie dla rośliny. Przeczytaj, jak ją zwalczać!

15 maja 2019