Szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim

Szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim, w którym wartości produkcji towarowej z 1 ha użytków rolnych sytuuje je na drugim miejscu w kraju, są wręcz niezbędne. Trudno sobie wyobrazić region dysponujący znaczącym udziałem gruntów ornych wysokich klas bonitacyjnych bez wykształconej kadry rolniczej.

„Każdy jest kowalem swojego losu”
Ta znana mądrość ludowa nakazuje wierzyć, każdy ma szansę zaplanowania swojej drogi życiowej. Czy na pewno jest to możliwe? Szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim mają wiele do zaoferowania.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu reklamuje się hasłem: „ZSCKR na dobry start”. Oferta zespołu szkół jest imponująca i pozwala przypuszczać, że właśnie tam najlepiej „wykuć swój los”. Zawód przydatny w rolnictwie można tu zdobyć w systemie nauki dziennej dla młodzieży i formie zaocznej, dla dorosłych.

Dzienne szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim

Produkcja rzodkiewki w szkolnym tunelu1(fot.ZSCKR Kowal)

Produkcja rzodkiewki w szkolnym tunelu1(fot.ZSCKR Kowal)

– Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.
Przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej warsztatu, gospodarstwa rolnego. Wyposaża w umiejętność eksploatacji maszyn i pojazdów samochodowych, spawania, obróbki mechanicznej. Organizuje bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T, kombajnisty.

 

– Technik Rolnik.
Uprawnia do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W ramach nauki oferuje bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. T.

– Technik Agrobiznesu.
Umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, prowadzenie rachunkowości w firmach branży rolniczej.

Zajęcia w owczarni(fot.ZSCKR Kowal).jpg

Zajęcia w owczarni(fot.ZSCKR Kowal).jpg

Szkoła Branżowa I stopnia:
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Przygotowuje do profesjonalnej obsługi, użytkowania i napraw pojazdów, sprzętów i maszyn stosowanych w rolnictwie. Kurs prawa jazdy kat. T i B.

Kształcenie zaoczne.

W Kowalu mogą „wykuć” zawód również dorośli. W ofercie dla „trochę” starszej młodzieży są:
Szkoła policealna:
– Technik turystyki wiejskiej.
Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, planowania i organizowanie wypoczynku na obszarach wiejskich, pracy w biurach turystycznych, pensjonatach i hotelach.
Kursy Kwalifikacyjne:
R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej
R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R.04 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim starają się w różny sposób zachęcić potencjalnych uczniów do podjęcia nauki właśnie u nich. Co, oprócz solidnego wykształcenia, ma do zaoferowania swoim uczniom Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu? Wyliczanka jest długa, a do niewątpliwych atutów szkoły należą, między innymi:

 • wysokie miejsca w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • Wi-Fi na terenie szkoły,
 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
 • zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych pracowniach i warsztatach szkolnych,
 • własne autokary umożliwiające częste wyjazdy na wystawy, targi i imprezy branżowe,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne (m.in. spływy kajakowe, wyjazdy na narty),
 • praktyki zagraniczne w Niemczech, Holandii, Danii,
 • współpraca z uczelniami wyższymi, instytutami i agencjami rolniczymi z całej Polski,
 • dodatkowe kursy i różne formy doskonalenia zawodowego,
 • miła i przyjazna atmosfera,
 • prawo jazdy kategorii B i T w ramach programu nauki,
 • darmowe podręczniki dla uczniów klas pierwszych,
 • tablet dla każdego ucznia klasy pierwszej (program „Edukacja z tabletami”),
 • uprawnienia eksploatacji kombajnów, sieczkarni polowych, stosowania środków ochrony roślin.

Szkoły rolnicze w województwie kujawsko – pomorskim funkcjonują również w swoich stolicach.

Karolina Sapieszczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Bydgoszczy, zachęca potencjalnych uczniów do nauki właśnie w tej szkole – Nasza szkoła proponuje urozmaicone kierunki kształcenia. Każdy uczeń w naszej ofercie dydaktycznej znajdzie coś dla siebie. Szkoła daje również możliwość rozszerzanie swoich zainteresowań poprzez uczestniczenie w stażach zagranicznych na terenie Niemiec. Nauczyciele w sposób ciągły doskonalą swój warsztat pracy i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje i kreatywność w pracy z młodzieżą. Szkołę cechuje przyjazna i życzliwa atmosfera. Daje ona niepowtarzalny klimat, do którego uczniowie wracają nawet po latach.

A jakie kierunki rolnicze oferuje szkoła ZSCKR w Bydgoszczy?

Technikum kształcące w zawodach:
– technik ogrodnik
– technik architektury krajobrazu
– technik agrobiznesu
– technik weterynarii
– technik hodowca koni
– technik rolnik
Kształcenie w zespole szkól odbywa się w systemie dziennym ale od stycznia 2018 r. zostaje uruchomiony
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji R. 03 „Prowadzenie produkcji rolniczej”

Uwaga. Ukończenie tej szkoły to nie tylko uzyskanie dyplomu w określonej specjalności, ale są tu możliwości zdobycia naprawdę cennych umiejętności.

Tu nie ma wątpliwości, to przyszli technicy hodowli koni(fot. ZSCKR Bydgoszcz).jp

Tu nie ma wątpliwości, to przyszli technicy hodowli koni(fot. ZSCKR Bydgoszcz).jp

Jakie można zdobyć w szkole dodatkowe uprawnienia?

Uczniowie mają szansę nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji na organizowanych przez szkołę kursach i
szkoleniach. Są to między innymi:
– świadczenie usług i podejmowanie własnej działalności gospodarczej w Polsce i krajach Unii
Europejskiej – po zakończeniu stażu w ramach projektu POWER,
– kurs chemizacyjny,
– kurs florystyczny,
– kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej,
– kurs na kombajn zbożowy,
– szkolenie „Pielęgnacja psów”
– szkolenie „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność stosowania środków ochrony roślin”
– szkolenie z zakresu kalibracji opryskiwaczy,
– kurs obsługi kas fiskalnych,
– kurs obsługi pił łańcuchowych,
– kurs na wózki podnośnikowe,
– kurs na kosy spalinowe,
– kurs „Rozpoznawanie i redukcja stresu u psów”

Laboratoryjne zajęcia uczniów technikum weterynarii (fot. ZSCKR Bydgoszcz) .jpg

Laboratoryjne zajęcia uczniów technikum weterynarii (fot. ZSCKR Bydgoszcz) .jpg

Każda pliszka swój ogonek chwali, ale żeby uczeń… a jednak.
– Zawsze chciałem pracować ze zwierzętami – mówi Paweł Kilian, uczeń klasy III LTB technikum weterynarii. Wiedziałem, że w tym celu muszę iść do technikum. Zacząłem więc przeglądać szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim. Moja placówka jest otwarta na potrzeby ucznia. Szkoła zapewnia wykwalifikowanych nauczycieli, cały potrzebny sprzęt oraz zapewnia możliwość zdobycia doświadczenia w pracy ze zwierzętami. Podobnie uważa Natalia Kotowska, uczennica klasy 2HT: – Dzięki wybranemu prze ze mnie zawodowi poznaję otaczający mnie świat, uczę się o wielu roślinach, co dla nich dobre, jak je pielęgnować i odpowiednio sadzić, by tworzyły spójną całość. Czy to nie wspaniałe przenosić swój własny projekt z kartki w realny świat? – pyta przyszła technik architektury krajobrazu. Czy to nie jest wspaniale mieć takich uczniów?

Ostatnie słowo należy do pedagogów

– Stwierdziliśmy, ze im częściej uczeń styka się rzeczywistymi warunkami pracy, poznaje kulturę organizacyjną zakładów pracy, obowiązujące w nim procedury, wymagane kompetencje, tym więcej wie o swoim przyszłym zawodzie, tym lepiej ocenia swoje możliwości na odniesienie w nim sukcesu. To atut, jakim dysponują szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim.
Staramy się być współczesną szkołą realizującą kształcenie zawodowe o wysokiej jakości, które między innymi:
– kształtuje odpowiednie kompetencje zawodowe opisane w postawie programowej,
– dostosowuje kierunki i efekty kształcenia do wymogów rynku pracy,
– daje różne możliwości kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji (dodatkowe uprawnienia i certyfikaty) także osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– stara się dobrze przygotować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
– ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie kształcenia praktycznego,
– promuje umiejętności zawodowe swoich uczniów oraz analizuje oferty pracy dla absolwentów ,
– wyciąga wnioski z analiz losów absolwentów, egzaminów zawodowych, zrealizowanych praktyk zawodowych itd.
Zdajemy sobie sprawę, że zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej powinno być przygotowanie absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Czynimy więc wszystko, żeby kształcenie zawodowe młodzieży naszej szkoły posiadało znak Q.

Bardzo ciekawą ofertę edukacyjną dla młodzieży prezentuje również…

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu.

Szkoły rolnicze w województwie kujawsko-pomorskim

Szkoły rolnicze w województwie kujawsko-pomorskim godnie reprezentuje Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu(fot. ZSR Grudziądz)

Nikt tak dobrze nie potrafi zareklamować swojej szkoły jak nauczyciel. Maria Krupińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSR w Grudziądzu uważa, że – Ciekawe kierunki kształcenia, doskonała baza dydaktyczna, profesjonalna kadra pedagogiczna, gwarantowany wszechstronny rozwój młodego człowieka, to atuty szkoły dla przyszłych uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie. W Rolniku poza kształceniem zawodowym kładzie się duży nacisk na rozwijanie zainteresowań uczniów. Nasza placówka, jako jedyna w Grudziądzu, posiada szkolne studio telewizji dydaktycznej z czterema niezależnymi kanałami. Dzięki temu powstają interesujące programy telewizyjne, filmy dydaktyczne oraz audycje radiowe w Radio ZSR. Ważny jest również rozwój fizyczny uczniów. Duża sala gimnastyczna, mini siłownia, boiska do piłki plażowej, koszykówki, piłki nożnej pozwalają na realizację pasji sportowych. Myślę, że inne szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim mogą również wdrażać takie rozwiązania.

Jaki dyplom po ukończeniu Rolnika?

Technik Agrobiznesu – podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Technik Weterynarii – do jego zadań należą czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych i realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.

Technik Rolnik – organizuje i prowadzi prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w celu pozyskania produktów rolnych, obsługuje i użytkuje pojazdy, maszyny i urządzenia oraz prowadzi rachunek ekonomiczny.

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki – wykonuje zadania zawodowe związane z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

Technik Architektury Krajobrazu – planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień.

A co mówią uczniowie o grudziądzkim Rolniku?

wysoki poziom nauczania, miła atmosfera oraz możliwość porozmawiania z nauczycielami na różne tematy,

– bardzo przyjazna atmosfera, uczniowie pomagają sobie nawzajem,

– najbardziej podobają mi się w szkole sposoby prowadzenia zajęć, przyjaźni nauczyciele i otwarci uczniowie,

– ciekawe profile, szybki dojazd, ładne otoczenie, jezioro,

– zainteresowała mnie oferta szkoły i szukałam właśnie takiego kierunku jak agrobiznes,

To tylko niektóre wypowiedzi z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczniów grudziądzkiego Rolnika. Wygląda na to, że jest całkiem dobrze.

Kiedy oni mają czas na naukę?!

Sano Agrar Institut

Sano Agrar Institut. Obora liczy 1300 krów mlecznych rasy HF(fot. ZSR Grudziądz),

Wyjazdy studyjne są niewątpliwą atrakcją dla uczniów ZSR w Grudziądzu. Tu najwyraźniej hołduje się znanemu powiedzeniu „podróże kształcą”, bo na brak wycieczek edukacyjnych uczniowie raczej narzekać nie mogą. Oto kilka przykładów:
– wizyta w jednej z najnowocześniejszych obór w Europie – Sano Agrar Institut w miejscowości Lubiń. Obora liczy 1300 krów mlecznych rasy HF, w której znajduje się największa w Polsce karuzelowa hala udojowa na 60 sztuk jednorazowo. Doi się tam 300 krów na godzinę w trzech dziennych udojach;

– udział w praktycznych zajęciach unasienniania bydła, mających na celu poznanie krok po kroku technik i zasad tego zagadnienia. Kolejne zajęcia prowadzone były w Banku Nasienia, gdzie uczniowie mieli okazję oglądać w laboratorium nasienie buhajów pod mikroskopem. – wyjazd edukacyjny na pokaz maszyn w akcji do Nowego Błonowa koło Łasina;

– uczniowie technikum architektury krajobrazu wzięli udział w wyjeździe dydaktycznym, zawodoznawczym do firmy Vitroflora w ramach realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach”;

– uczniowie klasy II TAK odwiedzili szkółkę specjalizującą się w produkcji drzew i krzewów ozdobnych, drzew alejowych, róż oraz „choinek”. Celem wyjazdu młodych architektów krajobrazu było zapoznanie się z technologią produkcji materiału roślinnego wykorzystywanego do aranżacji przestrzeni ogrodowych.

A to tylko mały wycinek z wojaży uczniów ZSR w Grudziądzu.

 

szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim

Szkółka drzew i krzewów – Niedźwiedź(fot. ZSR Grudziądz)

Jeśli studia rolnicze, to na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Niestety, wygląda na to, że z wielu uczelni wyższych w województwie kujawsk0-pomorskim kierunki rolnicze proponuje tylko Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy. Szkoły rolnicze w kujawsko-pomorskim co roku wypuszczają na rynek wielu absolwentów. Dr inż. Franciszek Bromberek, rzecznik prasowy uczelni poleca kandydatom na rolników dwa wydziały: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt http://wr.utp.edu.pl/  oraz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii http://whbz.utp.edu.pl/ . – Jedynym kryterium przyjęcia na studia jest konkurs świadectw – informuje rzecznik prasowy. I to jest ta dobra wiadomość.
Czyli mówiąc krótko: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *