Umorzenie składek KRUS i ANR po nawałnicach?

Download PDF

Płacenie obowiązkowych składek jest raczej niemiłym obowiązkiem. A stanie się poważnym problemem, gdy stracimy stabilność finansową. Może to wynikać z przyczyn niezależnych od nas – chociażby na skutek nawałnic. Jednak możliwe jest umorzenie składek KRUS czy ANR. Na jaką pomoc może liczyć poszkodowany?

Na forum Agrofoto możemy przeczytać wypowiedzi rolników dotyczące aktualnej sytuacji pogodowej, np.:

Mieszkam 9 km od centrum przejścia huraganu i lokalna stacja pogodowa zanotowała 129,6km/h, wiatr wiał około 15 minut z tą szybkością i do tego opad w ilości 20l/na 10minut, a nie ma danych ile mogła wynosić w centrum huraganu jak na razie, mogła być dużo większa bo złamała stalowe słupy napięcia  110 kV, a są to konstrukcje wytrzymałe na wiatr – pisze użytkownik ws71 z okolic Więcborka w kujawsko-pomorskim.

Efekty nawałnicy (źródło: Agrofoto; użytkownik: rosolinnio).

Umorzenie składek KRUS?

Szkodę wynikającą z warunków atmosferycznych można uznać za przypadek uzasadniony ważnym interesem zainteresowanego. Wtedy przedstawiciel KRUS (prezes bądź osoba upoważniona), na wniosek poszkodowanego, ma możliwość pomóc rolnikowi, który poniósł stratę. Kasa może odroczyć termin płatności składki ubezpieczeniowej, rozłożyć spłatę na raty, a nawet umorzyć część lub całość należności. Dokonuje się tego z wzięciem pod uwagę możliwości płatniczych poszkodowanego oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego.

 

umorzenie składek KRUS

Drzewo powalone przez wiatr może spaść na człowieka bądź budynki. Umorzenie składek KRUS ulży w przypadku braku płynności finansowej będącej skutkiem powstania szkody.

– Wnioski złożone przez Państwa będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę – informuje prezes Adam Sekściński.

Jeżeli odroczona bądź rozłożona na raty składka nie zostanie zapłacona w terminie, będzie się to wiązało z odsetkami za zwłokę. Liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności.

Istnieje też opcja kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej.

Kwestię pomocy ze strony KRUS reguluje artykuł 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przypadek uzasadniony ważnym interesem zainteresowanego – co to oznacza?

Ważny interes zainteresowanego

KRUS wyjaśnia jak rozumieć „ważny interes zainteresowanego”.

Jest to bardzo ogólne stwierdzenie, generujące wątpliwości i problemy. Kiedy można mówić o ważnym interesie zainteresowanego?  Uznaje się, że m.in. wtedy, gdy mamy do czynienia z klęskami żywiołowymi i zdarzeniami losowymi – właśnie takimi jak nawałnice – i nie jesteśmy w stanie spłacić należności. Ważny interes zainteresowanego jest też wtedy, gdy opłacenie składek mogłoby doprowadzić do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przez poszkodowanego i jego bliskich.

Zwróć się po pomoc, ale uważaj na oszustów

Podczas załatwiania jakichkolwiek spraw z KRUS warto pamiętać o niebezpieczeństwie jakim są oszuści podszywający się pod pracowników Kasy. Oddział Regionalny w Białymstoku ostrzega przed sytuacjami, w których w naszych drzwiach mogą stanąć podejrzane osoby.  W ten sposób chcą wyłudzić pieniądze od rolników, którzy mieliby zalegać z płatnościami za ubezpieczenia społeczne.

Szkodę wynikającą z warunków atmosferycznych można uznać za przypadek uzasadniony ważnym interesem zainteresowanego.

 Informujemy, że pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu i powinien okazać ważną legitymację służbową – informuje Krzysztof Jaworowski z OR KRUS w Białymstoku. – Zalecamy wzmożoną czujność, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania.

Pomoc ze strony rządu

Umorzenie składek KRUS to nie jedyna opcja wsparcia. Pomoc poszkodowanym przez nawałnice obiecuje też premier polskiego rządu Beata Szydło. Pomoc finansowa ma zostać przekazana do rozdysponowania samorządom. Wypłata nastąpi dopiero po oszacowaniu szkód i zgłoszeniu zapotrzebowania. Wojewodowie już pracują w tej sprawie.

W sobotę 19 sierpnia minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował, że przygotowano już projekt uchwały rządu ws. odszkodowań za straty w produkcji rolnej. Wsparcie byłoby finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odtworzenie składnika gospodarstwa. Przygotowany jest też projekt ustawy, która może zapewnić pieniądze za zniszczenia prywatnych lasów w skutek nawałnic.

KRUS i ANR oferują pomoc osobom poszkodowanym przez wydarzenia takie jak nawałnice.

Umorzenia ze strony ANR

Jeśli jesteśmy poszkodowani po nawałnicach i mamy problem z opłacaniem należności do Agencji Nieruchomości Rolnych, też możemy liczyć na pomoc. Agencja ma prawo zrezygnować z pobrania opłaty za dzierżawę ziemi, rozłożyć na raty lub odroczyć płatność. Zrobi to w przypadku gwałtownego załamania rynku zbytuspadku cen wyrobów, ze sprzedaży których żyje poszkodowany, co wiąże się ze znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej. Agencja przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Jeśli uzna, że musielibyśmy skorzystać z pomocy społecznej celem zapłaty należności, bądź nie będziemy mogli przez to dalej prowadzić produkcji prawdopodobnie pójdzie nam na rękę.

Przypominamy jednak, że z dniem 1 września 2017 zarówno ANR jak i Agencja Rynku Rolnego (ARR) przestaną istnieć. Zostaną zastąpione przez KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Po tej zmianie poszkodowani będą mogli występować z wnioskami o odroczenie lub rozłożenie płatności do Dyrektora Generalnego KOWR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o