Wnioski na modernizację – nawet pół miliona zł

Download PDF

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizacje gospodarstw rolnych”.  Dowiedz się, kiedy złożyć wnioski na modernizację, aby uzyskać wsparcie finansowe z budżetu PROW 2014-2020.

Od 19 lutego do 20 marca 2018 w ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w związku z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem jej skali, poprawą jakości.

Kto może liczyć na pomoc?

Pomoc mogą uzyskać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej  10 tys. euro – 200 tys. euro. Wsparcie jest udzielane w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.

Jak czytamy na stronach ARiMR – Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Na co można otrzymać pieniędze?

Wsparcie przyznawane jest na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Dofinansowywane są poniesione koszty na realizację danej inwestycji. Standardowo poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Od tej reguły jest odstępstwo, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Wówczas poziom ten rośnie do 60 %.

Szansa na spore pieniądze

Do pół miliona złotych może wynieść maksymalna kwota wsparcia. Jednak nie w każdym przypadku. Inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem posiadają ograniczenie 200 tys. zł.

Gdzie składać wnioski na modernizację?

Wnioski na modernizację należy składać do tych oddziałów regionalnych (OR)  ARiMR, które odpowiadają miejscu realizacji inwestycji. Udogodnieniem powinna być możliwość złożenia wniosków na moedernizację za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podlegającego pod dany OR.

Ważna informacja dla osób wspólnie składających wniosek. ARiMR podaje – „W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.”

Złożone wnioski będą oceniane za pomocą punktów, których suma zdecyduje o kolejności przysługiwania pomocy.

Pod tym linkiem na stronach ARIMR można pobrać stosowne dokumenty.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o