Zabiegi agrotechniczne do końca roku bez redukcji dopłat?

Nadmierne opady deszczu sprawiły, że sytuacja rolników jest trudna. Zabiegi agrotechniczne,  polegające na nawożeniu naturalnym, trudno wykonać, dlatego zarząd KRIR chce, aby ARIMR podjęło odpowiednie działania.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby ta podjęła działania, które wprowadzą nowe przepisy. Miałyby one umożliwić wykonanie przez rolników zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku, bez redukcji dopłat, które im przysługują. Miałoby stać się to możliwe poprzez uznanie sytuacji pogodowej za stan związany z „siłą wyższą”. ARiMR ustosunkowała się do stanowiska KRIR.

Zabiegi agrotechniczne

Zabiegi agrotechniczne można wykonywać tylko do końca listopada. Jest to problem dla rolników w sytuacji niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zabiegi agrotechniczne utrudnione

Obecne przepisy regulują czas nawożenia pól obornikiem, gnojówką i gnojowicą. Należy robić to do końca listopada. Jednak ze względu na pogodę – częste i silne opady deszczu w drugiej połowie 2017 roku – trudno było dotrzymać tego terminu. Jeśli ktoś zabiegów agrotechnicznych w wyznaczonym czasie nie wykonał, to będzie mógł to zrobić dopiero po 1 marca 2018 roku. A to ma zły wpływ na uprawy jare.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wysunęła propozycję, aby zmienić przepisy i zezwolić na wykonywanie zabiegów do końca roku. Problemy wiążą się również z wypłacaniem rolnikom przysługujących im dopłat.

Stanowisko ARiMR

kiedy można nawozić gnojówką

Kiedy można wykonywać zabiegi agrotechniczne związane z nawożeniem naturalnym?

Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nawożenie nawozami naturalnymi nie stanowi warunku kwalifikowalności przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego czy płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi. Nie jest też warunkiem przyznania płatności ekologicznej czy rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Nawożenie naturalnymi nawozami to zabieg agrotechniczny, który nie jest obowiązkowy. Jednak w przypadku rolników, którzy decyduja się na tego typu nawożenie, poprawność zabiegu jest sprawdzana podczas kontroli, a wykrycie nieprawidłowości może wpłynąć na zmniejszenie płatności z tytułu nieprzestrzegania warunków wzajemnej zgodności.

Rozumienie „siły wyższej”

Nawożenie naturalnymi nawozami to zabieg agrotechniczny, który nie jest obowiązkowy.

Co do „siły wyższej” uznano, że należy ją rozumieć jako nadzwyczajne i nieprzewidziane okoliczności, które są niezależne od podmiotu. Są to wydarzenia, których następstw nie da się uniknąć i to mimo zachowanej należytej ostrożności. Kiedy więc można uznać zaistnienie „siły wyższej”?

Jest kilka takich przypadków:

  • śmierć beneficjenta,
  • długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu,
  • poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym,
  • zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym,
  • choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw,
  • wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.

Katalog otwarty

obornik

Nawożenie pól obornikiem nie jest obowiązkiem a możliwością dla rolnika.

Lista przypadków, które uznawane są za skutki działania „siły wyższej”, stanowi katalog otwarty. Znaczy to tyle, że właściwy organ może indywidualnie rozpatrzyć daną sprawę i uznać wydarzenie niewymienione powyżej, za działanie „siły wyższej”. Podjęcie decyzji powinno opierać się na analizie dowodów i przy zastosowaniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Ważne są okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Dowodami w takim postępowaniu mogą być np. zeznania świadków czy opinie biegłych.

W sytuacji, gdy od uznania siły wyższej może zależeć wysokość dopłaty dla rolnika, powinien on złożyć w biurze powiatowym ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach oraz dowody świadczące o nadzwyczajnych okolicznościach bądź sile wyższej.

Co z postulatem KRIR?

W związku  powyższym propozycja KRIR, dotycząca zmiany terminu zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem naturalnym, wymaga zmiany przepisów krajowych. A to wykracza poza kompetencje ARiMR. W tej sprawie więc należałoby zgłosić się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. Agencja dodała też, że nie może uznać za siłę wyższą odgórnie wszystkich poszkodowanych rolników – do rozpatrzenia sprawy wymagane jest indywidualne złożenie wniosku przez rolnika.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

SU Tarroca to 115% wzorcaKup teraz Postaw na wczesność

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *