Masowe zatrucia pszczół! [Aktualności]

Masowe zatrucia pszczół! [Aktualności]

Co roku w wyniku działań rolników masowo padają pszczoły. Jak powinni postępować, by zapobiec zatruciom? Sprawdź!

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz policja kontrolują opryski rolników. Czytaj dzisiejsze Aktualności rolnicze i dowiedz się, jak postępować, by zapobiec masowym zatruciom pszczół!

O czym jeszcze dziś piszemy?

 

aktualności rolniczeUłatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano projekt ustawy, dotyczący identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Ma on na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla hodowców.

rejestracja zwierząt gospodarskich

fot. Fotolia

Opracowano projekt ustawy, dotyczący identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich.

Projekt ustawy przewiduje m.in.:

  • zwiększenie elastyczności w stosowanych metodach oznakowania świń;
  • uchylenie obowiązku zgłaszania dodatkowego oznakowania świń;
  • zniesienie obowiązku wykonywania spisu bydła;
  • wydłużenie terminu z 24 godzin do 2 dni na zgłaszanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w siedzibach stad na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym;
  • wyłączenie urodzeń świń z obowiązku zgłaszania do Agencji w terminie 2 dni w siedzibach stad położonych na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym.

Minister Rolnictwa skierował projekt ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

aktualności rolniczeProgram minimalizacji szkód wyrządzanych przez bobry i wilki

Służby ochrony środowiska chcą ograniczyć szkody wyrządzane przez bobry w gospodarstwach rolnych. Aby zminimalizować straty, na zbiornikach wodnych będą montowane urządzenia do odprowadzania nadmiaru wody oraz regulowania jej poziomu w rowach melioracji i rzekach.

Urządzenia wbudowane w tamy systematycznie obniżają stan wody, przez co nie dochodzi do zalewania terenów przyległych.

bóbr

fot. Fotolia

Służby ochrony środowiska chcą ograniczyć szkody wyrządzane przez bobry w gospodarstwach rolnych.

Program zakłada również ochronę zwierząt gospodarskich przed atakami wilków. Hodowcy dużych stad owiec dostaną do stróżowania psy pasterskie, mające skutecznie odstraszać drapieżniki.

Ochronę bydła mają także zapewnić ogrodzenia z siatki, fladry (czerwone chorągiewki na sznurze) oraz pastuchy elektryczne ustawione wokół pastwisk i zagród.

Na działania ochronne do 2021 roku przeznaczono 1 mln 726 tys. zł.

Źródło: Polskie Radio Olsztyn

 

aktualności rolniczeMasowe zatrucia pszczół! Niebezpieczne opryski

Do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpływają zgłoszenia od pszczelarzy, których pszczoły padają w wyniku oprysków pól.

Ten problem powraca co roku – informują inspektorzy. Opryski powinno się przeprowadzać świtem lub wieczorem, nie zaś w ciągu dnia, gdy pszczoły są najbardziej aktywne.

Dzisiaj znowu widziałem rolnika, pryskającego w samo południe. Żadne argumenty nie docierają. Pryska, bo twierdzi, że ten oprysk nie szkodzi pszczołom, co jest nieprawdą – mówi Grzegorz Osuch, pszczelarz z Piotrawina.

śmierć pszczół

fot. Fotolia

Wpływają zgłoszenia od pszczelarzy, których pszczoły padają w wyniku oprysków pól.

Jak powinni postępować rolnicy, by zapobiec masowym zatruciom pszczół? Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaleca następujące działania:

  • nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół;
  • przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin;
  • dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół;
  • stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 m od pasiek.

Apelujemy o ostrożność i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin!

Źródło: PIORiN/Tygodnik Lokalny. Wspólnota Opolska

Aktualności rolnicze – 05.06.2018 r.

Dziś piszemy m.in. o dopłatach do materiału siewnego i restrykcjach przy sprzedaży ziemi.

5 czerwca 2018

Rolnicy biją na alarm! [Aktualności]

Nielegalny zasiew ponad 100 hektarów – o tym (i nie tylko) piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych!

6 czerwca 2018

Susza niszczy uprawy! [Aktualności]

Dziś piszemy m.in. o stratach spowodowanych suszą i kampanii promującej zdrową żywność. Sprawdź!

11 czerwca 2018