Zwrot za paliwo rolnicze – ruszył nabór wniosków

Od dzisiaj można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym. Część pieniędzy wydanej na paliwo używane przy produkcji rolniczej można odzyskać na podstawie zbieranych od końca sierpnia ub.r. faktur VAT. Termin na złożenie wniosku o częściowy zwrot za paliwo rolnicze mija z końcem lutego.

Jeśli interesuje Cię zwrot za paliwo rolnicze, formalnie nazywany zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, powinieneś w ciągu najbliższego miesiąca złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie którego znajdują się Twoje grunty.

Do wniosku koniecznie należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT wystawionych za paliwo zakupione od początku sierpnia 2017 r. do końca stycznia b.r. Wzór wniosku dostępny jest tutaj.

Chcąc ubiegać się o zwrot za paliwo rolnicze, warto pamiętać o kilku ważnych wymogach:

  • musisz być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej
  • musisz posiadać gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni gruntów rolnych, zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych przekraczających 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy
  • jeśli jesteś współwłaścicielem danych gruntów, pozostali współwłaściciele powinni wyrazić pisemną zgodę na otrzymanie przez Ciebie zwrotu za paliwo rolnicze (zgoda nie jest wymagana w przypadku współmałżonków)
  • jeśli posiadasz nr KRS, należy go podać we wniosku

Aby wyliczyć zwrot, mnożymy ilość litrów kupionego paliwa przez 1 PLN

Jak wyliczyć zwrot za paliwo rolnicze?

Aby wyliczyć zwrot za paliwo rolnicze, należy pomnożyć łączną ilość oleju napędowego (dodajemy ilości paliwa ze wszystkich faktur) przez 1 PLN – tyle wynosi stawka zwrotu za paliwo rolnicze do 1 litra. Pamiętajmy przy tym, że kwota zwrotu za paliwo rolnicze nie może być wyższa, niż ustalone limity. A te wynoszą 86,00 PLN x ilość ha użytków rolnych.

W ciągu miesiąca od dni złożenia wniosku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, jaki zwrot nam przysługuje. Zwrot za paliwo rolnicze będzie wypłacany w dniach 3-30 kwietnia br. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Jeśli do tej pory nigdy nie ubiegałeś się o zwrot za paliwo rolnicze, może warto w końcu o tym pomyśleć? Od dzisiaj zbieraj więc faktury VAT. Kolejny nabór wniosków już w sierpniu br.

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Na jakie zmiany muszą się przygotować uczestnicy rynku skupu płodów rolnych, czyli rolnicy i pierwsi nabywcy – skupujący?

18 kwietnia 2019

Koniec „niemieckiej chemii” w polskich sklepach? [Aktualności]

Te same produkty mają mieć identyczną jakość – wszędzie. Wchodzą odpowiednie przepisy.

19 kwietnia 2019

Nie uciekajmy od polskiego jedzenia, bo szkoda! [Aktualności]

Jedzenie lokalnych produktów jest nie tylko modne, ale przede wszystkim zdrowie i smaczne!

18 kwietnia 2019