Żywność wolna od GMO – to się uda! [Aktualności]

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obowiązkowym oznakowaniu produktów wytworzonych bez GMO.

O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?

Konkretnie o przeciwdziałaniu skutkom suszy
Dialog polsko-czeski ministrów rolnictwa
Stop GMO – projekt ustawy o oznakowaniu produktów

Konkretnie o przeciwdziałaniu skutkom suszy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kończy przeprowadzanie ankiet dotyczących sposobów przeciwdziałania suszy. Kwestionariusze „Stop Suszy” otrzymało do tej pory ponad 3,5 tys. interesariuszy, w tym m.in. instytucje administracji publicznej oraz użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki i organizacje pozarządowe. Jest to pierwszy tego typu projekt działań w tym zakresie w Polsce. Niebawem rozpoczną się półroczne konsultacje społeczne, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2020 roku.

susza ekologia

Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą z PGW Wody Polskie Wojciech Skowyrski tłumaczy, że „Plan przeciwdziałania skutkom suszy” to dokument o strategicznym znaczeniu.Właśnie do niego będą się odnosiły wszystkie późniejsze, konkretne działania minimalizujące skutki suszy, podejmowane zarówno przez organy administracji rządowej, jak i samorządy – mówi Skowyrski. – W trudnej walce z suszą potrzebne są działania długofalowe, strategiczne, które przyczynią się do minimalizowania jej skutków – dodaje Rafał Jakimiak, specjalista z Wydziału Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy PGW WP. Zakończenie ankietyzacji przewidziano na 8 lutego 2019 roku. Umowa na przeprowadzenie kompleksu zadań związanych z opracowaniem „Planu przeciwdziałania skutkom suszy” z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy została podpisana w listopadzie 2018 roku. Prace finansowane są z funduszy europejskich.
Źródło: Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie

Dialog polsko-czeski ministrów rolnictwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz minister rolnictwa Republiki Czech Miroslav Toman przeprowadzili rozmowę telefoniczną. Dialog dotyczył przede wszystkim wprowadzenia na rynek mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju bydła w rzeźni położonej w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Szef polskiego resortu rolnictwa poprosił swego rozmówcę, aby nie sugerował się informacjami przekazywanymi przez media, bo te są nadużyciem.

Jednocześnie Ardanowski zapewnił, że zabezpieczone oraz wycofane z obrotu mięso zostało przebadane i nie stwierdzono zagrożeń biologicznych. Zadeklarował również pełną gotowość do współpracy polskiej Inspekcji Weterynaryjnej ze stroną czeską. Minister Toman podziękował za zaangażowanie strony polskiej w wyjaśnienie kontrowersyjnych kwestii nielegalnego uboju mięsa. Obaj ministrowie ustalili ponadto termin spotkania bilateralnego. Odbędzie się ono w Dolnym Kubinie w dniach 15–16 lutego podczas corocznego posiedzenia Zespołu Interreg (Program Współpracy Transgranicznej), w którym uczestniczyć będą obaj ministrowie oraz polskie i czeskie służby sanitarne i weterynaryjne.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stop GMO – projekt ustawy o oznakowaniu produktów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Reguluje on zasady szczegółowego opisywania żywności i pasz, jako wytworzonych bez GMO. Nowe przepisy przynoszą nową jakość: konsumenci będą mieć dostęp do szczegółowych informacji dotyczących sposobów wytwarzania żywności i pasz, co umożliwi im dokonywanie świadomych zakupów. Według badań CBOS 65 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem zakazu upraw GMO, a 56,8 proc. osób mając wybór zdecydowałoby się na zakup produktu pochodzącego od zwierząt karmionych paszą bez GMO.

Celem nowo przyjętych rozwiązań jest wzmocnienie konkurencyjności polskich artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wytwarzane bez udziału GMO (tj. takich, których produkcja opiera się o pasze produkowane z rodzimych źródeł białka roślinnego, a nie z importowanej, genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej). Dobrowolny system znakowania – „wolne od GMO” – może być dodatkową zachętą do stosowania krajowych pasz wyprodukowanych bez udziału genetycznie zmodyfikowanej soi. Poszerzy to inne działania rządu, związane z większym wykorzystaniem upraw rodzimych roślin białkowych na cele paszowe. Nadzór nad projektem obejmie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Handlowa. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *