dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

Specjalista z zakresu techniki rolniczej i leśnej, zatrudniony w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor ponad 40 oryginalnych prac twórczych. Rzeczoznawca SITR w specjalności: maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu. Hobby: wykorzystanie oprogramowania CAD/CAM, snooker.